Forum Ekonomiczne w Karpaczu – dzień II: Technologie na rzecz energii – prezentacja raportu

Możliwość komentowania Forum Ekonomiczne w Karpaczu – dzień II: Technologie na rzecz energii – prezentacja raportu została wyłączona It

Technologie zwiększające gospodarkę niskoemisyjną są w dużym zakresie efektem współpracy  startupów, które je opracowują i dużych firm wspierających i oczekujących na nowatorskie rozwiązania. Raport „Technologie na rzecz energii” odpowiada czego trzeba, by rozwijać tę symbiozę, jakie są bariery i największe wyzwania dla firm inwestujących w technologie niskoemisyjne, a także jak przemysł energetyczny może i powinien zmieniać się dzięki innowacjom dostarczanym przez startupy. 

Technologie na rzecz energii – prezentacja raportu
Technologie na rzecz energii – prezentacja raportu fot. FE

Główne założenia raportu przedstawił Pan Tomasz Snażyk: w raporcie znalazło się 10 tez, istotnych z punktu widzenia obecnej sytuacji, obejmującej przede wszystkim zmiany klimatyczne, inwazję Rosji na Ukrainę i proces wychodzenia z pandemii. Raport porusza kwestie zmiany filozofii produkcji energii, magazynowania, innowacji w służbie energetyki, cyberbezpieczeństwa oraz ESG. 

Moderatorka Marta Pawlak przedstawiła panelistów i rozpoczęła debatę pytając w jaki sposób technologia wspiera spółki energetyczne. 

Tomasz Niebylski zauważył, że system energetyczny został zaprojektowany w czasach analogowych, w związku z czym aktualnie mierzymy się z komplikacjami, o których nikt wcześniej nie myślał. Nie możemy jednak budować zupełnie nowego systemu, musimy działać w sposób tranzycyjny, a do tego niezbędne jest wsparcie technologii. Pan Niebylski podkreślił, że transformacja energetyki nie może istnieć bez jej digitalizacji. 

Moderatorka zwróciła się z pytaniem do Bartłomieja Mazurkiewicza o ofertę korporacji w zakresie wsparcia dla innowacji wspierających niskoemisyjność. Co na współpracy mogą zyskać startupy, a co korporacje.  

Bartłomiej Mazurkiewicz opowiedział w pierwszej kolejności o korzyściach, jakie korporacje czerpią ze współpracy ze  startupami. Przede wszystkim są to nowe rozwiązania dla przyszłych problemów, a te nowe rozwiązania są potrzebne, żeby udoskonalać i dostosowywać do nowych potrzeb systemy biznesowe w których funkcjonujemy od jakiegoś czasu. Innowacje coraz częściej powstają na zewnątrz korporacji i są ściągane do wewnątrz. Startupy z kolei zyskują finansowanie kapitałowe, ale także wsparcie w rozwoju i wsparcie wiedzą w sektorze. Ostatecznie obie strony osiągają wspólny wzrost. 

Moderatorka zapytała o zmiany w branży energetycznej i o to czy jest w niej miejsce dla małych firm. 

Tomasz Tomasiak zaznaczył, że PFR działa tutaj w kilku kierunkach i widzi potrzeby na kilku segmentach, chętnie wspierając małe firmy w zakresie struktury i organizacji. Niezwykle istotne jest szukanie krajowych rozwiązań, szczególnie w kwestii łańcucha dostaw, który powinien powstać w jak najszerszym zakresie w Polsce. Innym obszarem wsparcia dla małych firm jest wiedza: często przedsiębiorcy mają pomysł, ale nie mają wiedzy biznesowej. W zakresie tego rodzaju wsparcia dla firm PFR współpracuje z NCBR-em.  

Moderatorka zwróciła się do Pani Agaty Urbaniak z pytaniem o jej ocenę największych potrzeb firm inwestujących w gospodarkę niskoemisyjną.  

Pani Urbaniak w odpowiedzi wskazała wyzwania w zakresie transformacji paliwowej. W centrum zainteresowania są technologie wodorowe i biometanowe. Jednocześnie wprowadzenie tego typu nowych technologii wymaga od firm bardzo dużego zaangażowania. Zielony wodór jest paliwem przyszłości, ale to gaz ziemny jest kluczowy jako paliwo przejściowe. Wiele technologii obecnie powstaje w dual-fuel. 

Moderatorka poprosiła Pana Marka Garniewskiego, żeby opowiedział o trendach w zakresie energetyki i zapotrzebowaniu na technologie. 

Pan Garniewski podkreślił przede wszystkim znaczenie dekarbonizacji, alternatywnych sposobów wytwarzania energii oraz poszukiwania synergii w działaniu. Nie wiemy w tym momencie, które trendy okażą się silniejsze w przyszłości. Na pewno coraz istotniejsze są technologie wodorowe, zwłaszcza wspieranie zielonego wodoru. Wielkoskalowe wspieranie startupów wymaga w tym momencie wsparcia zagranicznego w zakresie wodoru.  

Moderatorka zwróciła się następnie do Pana Niebylskiego z prośbą o podanie przykładów współpracy branży energetycznej i technologicznej. 

W odpowiedzi Pan Niebylski zaznaczył, że digitalizacja nie będzie możliwa bez zmiany ludzkiego mindsetu, który jest tu fundamentem. Leaderów można dość łatwo wyszkolić, ale za nimi musi pójść cała rzesza ludzi, których będzie dotyczyć innowacyjne rozwiązanie. Ponadto dobre praktyki z innych branż można przeszczepiać do energetyki. Dobrze jest, jeżeli digitalizacja dotyczy w pierwszej kolejności procesów wewnętrznych w firmie, a dopiero później te rozwiązania są stosowane do optymalizacji procesów dotyczących otoczenia. Ogólnie: jest tu kilka zagadnień i konieczne jest wprowadzanie nowych rozwiązań stopniowo. 

Moderatorka zapytała Pana Mazurkiewicza w jaki sposób startupy mogą się przygotować do współpracy z dużymi korporacjami.  

Bartosz Mazurkiewicz podkreślił coraz większą otwartość dużych firm do dzielenia się wiedzą. Zalecił, aby startupy przychodziły do korporacji świadome swoich potrzeb finansowych, przygotowane i ze sprecyzowaną wizją realizacji swoich potrzeb pozafinansowych w danej firmie. Zaznaczył, że im lepiej startup się przygotuje do takiego spotkania, tym lepiej firma może się później przygotować pod inwestycję. 

Pan Marek Garniewski zauważył, że pieniędzy na inwestycje jest dużo, zaś naprawdę dobrych projektów jest wciąż niewiele. Polskie startupy jak dotąd nie miały relacji z CBC, polski rynek CBC dopiero raczkuje. Istotną kwestią jest nauczenie się CBC, żeby móc innowacje wprowadzać 

Moderatorka stwierdziła, że droga startupu do sukcesu jest długa. 

Odpowiedział Pan Tomasz Snażyk, mówiąc, że rynek startupów energetycznych jest bardzo prężny. Startupów jest dużo i są to podmioty na różnych stadiach zaawansowania, często podmioty już doświadczone.  

Moderatorka podziękowała za rozmowę i pożegnała panelistów.

Moderator: 

Marta Pawlak, Szefowa Działu Prawnego i Polityki Publicznej, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Polska 

Paneliści: 

Tomasz Tomasiak, Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej, Polski Fundusz Rozwoju, Polska

Bartłomiej Mazurkiewicz, Członek Zarządu, PGNiG Ventures sp. z o.o., Polska

Tomasz Snażyk, CEO, Startup Poland, Polska

Marek Garniewski, Dyrektor Inwestycyjny, ORLEN VC, Polska

Tomasz Niebylski, Dyrektor Sprzedaży, Microsoft, Polska

Agata Urbaniak, Dyrektor Oddziału CLPB, PGNiG SA, Polska 

źródło informacji: mat. prasowe FE