Forum Ekonomiczne 2020 – System edukacji a rynek pracy. Szanse i wyzwania

Możliwość komentowania Forum Ekonomiczne 2020 – System edukacji a rynek pracy. Szanse i wyzwania została wyłączona Aktualności, Biznes, porady ekspertów, Praca

Rok 2020 jest pod wieloma względami jest przełomowym. Światem wstrząsnęła pandemia, wprowadzając niepokój społeczny i gospodarczy. W Polsce kluczową rolę w przezwyciężaniu kryzysu odgrywają przedsiębiorcy. Dzięki nim można prowadzić społeczną gospodarkę rynkową.

Forum Ekonomiczne

Forum Ekonomiczne fot. Archiwum Forum Ekonomicznego

Jej inteligentny rozwój wymaga jeszcze większej aktywności i współpracy trzech podmiotów: uczelni kształcących młodych ludzi w dziedzinach najbardziej przydatnych dla gospodarki, instytutów badawczych dysponujących potencjałem naukowym oraz przedsiębiorców i szerokiego otoczenia biznesu, którzy absorbują nowe technologie. Współpraca tych trzech sektorów jest potrzebna jak nigdy dotąd i może być przestrzenią do budowania silnej i innowacyjnej gospodarki.

O tym dyskutować będą uczestnicy panelu „System edukacji a rynek pracy. Szanse i wyzwania”. Zaproszenie do niego przyjął Wojciech Murdzek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dyskusji głos zabiorą: Dariusz Bożek – Prezydent Tarnobrzega, Oktawia Gorzeńska – Fundator Akademii Przywództwa Edukacyjnego, Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Krzysztof Inglot – Prezes Zarządu Personnel Services Sp. z o.o. Dyskusje moderował będzie dr hab. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Od lat głównym partnerem Forum Ekonomicznego jest Województwo Małopolskie.