OX2: Farmy wiatrowe i słoneczne to korzyści dla gmin i ich mieszkańców

Możliwość komentowania OX2: Farmy wiatrowe i słoneczne to korzyści dla gmin i ich mieszkańców została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Farmy wiatrowe i farmy słoneczne to nie tylko czyste powietrze i korzyści finansowe, ale również bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego coraz więcej samorządów otwiera się na współpracę z firmami branży energetyki odnawialnej takimi, jak OX2.

Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny w  OX2/ VIII Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach fot. mat. prasowe Forum Ekonomiczne
Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny w  OX2/ VIII Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach fot. mat. prasowe Forum Ekonomiczne

O  korzyściach dla gmin, jakie wynikają z  budowy farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych dyskutowano podczas Europejskiego Kongresu Samorządów. Wydarzenie odbyło się 6 i 7 marca w Mikołajkach. Firma OX2 zainicjowała dyskusję i wspólnie z samorządowcami, dyskutowała o  współpracy dewelopera farm wiatrowych i  fotowoltaicznych z  burmistrzem, wójtem, radą gminy i mieszkańcami.

Co zyskują gminy, a co indywidualni mieszkańcy

Wobec niepewności w planowaniu wpływów budżetowych gmin współpraca samorządów z  inwestorami energetycznymi może stanowić solidny fundament myślenia o  przychodach – szczególnie w  gminach miejsko-wiejskich, które są dla firm takich, jak OX2 naturalnym partnerem. Zarówno w zakresie fotowoltaiki, jak i farm wiatrowych.

Szacuje się, że do budżetów gmin, na terenie których zlokalizowane są działające lądowe farmy wiatrowe, wpływa rocznie około 100 000 – 130 000 złotych od każdej turbiny wiatrowej. Podatki od budowanych oraz zaplanowanych do budowy w najbliższych latach wiatraków, przyniosą gminom wpływy na poziomie około 150 000 – 200 000 złotych od każdej turbiny wiatrowej. Tę kwotę należy pomnożyć przez liczbę wiatraków oraz czas ich eksploatacji, który wynosi nawet 30 lat. Są to więc miliony złotych każdego roku, zasilające budżety gmin. Podobnie w przypadku farm fotowoltaicznych każdego inwestora obowiązuje podatek. Farmy słoneczne na terenie gmin oznaczają zatem regularne wpływy z podatku od nieruchomości, trafiające do gminnych budżetów.

To również zyski dla indywidualnych mieszkańców gmin. Rolnicy, do których należą ziemie, na których OX2 zbudowała lub zbuduje farmy, otrzymują czynsz dzierżawny przez cały okres życia wiatraka lub farmy fotowoltaicznej. To solidny i stabilny zastrzyk finansowy dla każdego gospodarstwa domowego. W przypadku wiatraka, warto podkreślić, że jego lokalizacja nie przeszkadza w prowadzeniu upraw.

W  miejscach, w  których OX2 prowadzi inwestycje, chce być z  jednej strony dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności, a z drugiej solidnym i wiarygodnym partnerem dla władz gminy. Aby tak się stało, potrzebny jest wzajemny dialog i wypracowanie partnerskich relacji. Farmy wiatrowe i słoneczne w gminie to korzyści podatkowe, o które pytają samorządowcy, ale także mniej wymierne, a  jednakowo ważne. M.in. czyste powietrze, bo energia ze słońca oraz z wiatru to „zeroemisyjne” źródła, a z drugiej – tania energia dla mieszkańca czy samorządu. Nie ma dziś na rynku tańszej energii niż ta wytworzona przez źródła odnawialne.

Współpraca z  deweloperem energetycznym takim, jak OX2 to także korzyści dla podniesienia jakości życia w danej gminie. Firma jest mecenasem wydarzeń kulturalnych, społecznych czy sportowych. Ma znaczący wpływ na aktywizowanie lokalnej społeczności, prowadzi akcje edukacji ekologicznej. Działa na rzecz budowania pozytywnego wizerunku zielonej gminy. Przykładem może być woj. lubelskie, gdzie przez ostatnich kilka lat firma wsparła finansowo organizację kilkudziesięciu wydarzeń. OX2 współfinansuje inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną – drogi, chodniki, ścieżki oraz przyczynia się do rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej. Wszystkie działania realizowane są w uzgodnieniu z lokalnymi władzami oraz mieszkańcami.

– Wszyscy potrzebujemy energii. W OX2 dostarczamy energię odnawialną, abyśmy mogli żyć, rozwijać się i  pracować. – powiedziała Katarzyna Suchcicka, dyrektor generalny w OX2 w  Polsce, podczas Europejskiego Kongresu Samorządów.