Europejski Lider PPP – Konkurs 2023

Możliwość komentowania Europejski Lider PPP – Konkurs 2023 została wyłączona Aktualności

Już tylko do 31 maja 2023 r. można zgłosić projekt do nagrody Europejskich Liderów PPP. Celem Konkursu Europejski Lider PPP jest promocja potencjału wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji publicznych oraz popularyzacja dobrych praktyk w tym zakresie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorem Konkursu  jest Organizator Forum Liderów PPP, Agencja City Sp. z o.o

Rozdanie nagród odbędzie się dnia 14 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenie należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie www.forumliderowppp.pl

​Uczestnicy Konkursu

W Konkursie mogą uczestniczyć polskie i zagraniczne firmy zarejestrowane w Polsce oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i z krajów Unii Europejskiej. Mogą w nim także uczestniczyć podmioty zagraniczne z innych krajów, których projektami i rozwiązaniami może być zainteresowana polska gospodarka. Uczestnikami konkursu mogą być również instytucje naukowe i podmioty publiczne.

​Kryteria Konkursu

Zgłoszone projekty będą oceniane pod kątem wartości dla lokalnej społeczności, liczby beneficjentów wśród użytkowników obiektu na przestrzeni trwania projektu i potencjału zgodności z Celami Zrównoważonego Rozwoju, w skali branży, kraju lub skali globalnej.

W zależności od liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania nagród w poszczególnych kategoriach, lub bez względu na kategorię.

Kategorie Konkursu

Wnioski składane w  Konkursie mogą być rozpatrywane w następujących kategoriach:

  • w podziale na sektory
  • w podziale na wielkość projektu
  • w podziale na rodzaj projektu (liniowy, kubaturowy)
  • w podziale na rodzaj podmiotu zgłaszającego projekt (sektor publiczny, prywatny, doradca lub instytucja finansująca )

Więcej informacji o Konkursie – Regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie Organizatora https://www.forumliderowppp.pl/regulamin-konkursu

źródło informacji: Organizator: Europejska Fundacja Inwestycji Zrównoważonych (EFIZ) i Agencja City Sp. z o.o. Forum Liderów PPP