Europejski Bank Inwestycyjny zawarł umowę z MPK Wrocław na finansowanie rozwoju transportu tramwajowego

Możliwość komentowania Europejski Bank Inwestycyjny zawarł umowę z MPK Wrocław na finansowanie rozwoju transportu tramwajowego została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Wsparcie EBI pozwoli na zakup nowoczesnych tramwajów, które poprawią jakość komunikacji miejskiej we Wrocławiu.  Projekt jest częścią zrównoważonego planu rozwoju transportu miejskiego – strategicznego planu MPK Wrocław.

mpk wrocław wizualizacja fot. MPK
mpk wrocław wizualizacja fot. MPK

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawarł umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym we Wrocławiu (MPK Wrocław) na kwotę 165.9 mln PLN. EBI finansuje zakup nowego taboru tramwajowego. Projekt zostanie zrealizowany do 2025 roku.

Realizacja projektu zapewni podniesienie, jakości, bezpieczeństwa i dostępności komunikacji tramwajowej. Nowe tramwaje będą miały wyższy standard, w tym lepszy dostęp dla osób niepełnosprawnych, większą powierzchnię niskiej podłogi, wygodniejsze miejsca siedzące, lepszą efektywność energetyczną. Tym samym przyczynią się do poprawy atrakcyjności transportu publicznego we Wrocławiu.

Projekt jest częścią strategicznego planu MPK Wrocław – zrównoważonego rozwoju komunikacji miejskiej. Głównymi celami działań są: usprawnienie transportu miejskiego oraz zmniejszenie jego szkodliwego wpływu na środowisko. Kluczowe dla osiągnięcia tych założeń są: budowa nowych linii tramwajowych oraz modernizacja taboru. Działania te pomogą w popularyzacji korzystania z transportu miejskiego jak również polepszą wygodę i jakość życia mieszkańców.

Inwestycja ta spełnia kryteria Banku dotyczące zrównoważonego transportu publicznego oraz jest zlokalizowana w regionie objętym polityką spójności. Dodatkowym argumentem wspierającym decyzję o finansowaniu jest wkład projektu w działania na rzecz przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.

Bank udostępnił finansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Projektów Strategicznych (European Fund for Strategic Investments – EFSI), który od 2014 pozwala na niwelowanie luk inwestycyjnych zwłaszcza na terenach objętych polityką spójności. Dodatkowym celem EFSI jest finansowanie projektów korzystnie wpływających na środowisko, zatem zakup nowego taboru tramwajowego MPK Wrocław doskonale się w ten cel wpisuje. Europejski Bank Inwestycyjny pozostaje również ważnym partnerem dla miasta Wrocław, od lat wspierającym rozwój infrastruktury miejskiej, w tym rozwój linii tramwajowych i transport publiczny.

Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „Nowoczesne aglomeracje miejskie modernizują sieć transportu publicznego w kierunku transportu szynowego. Ma to pozytywny wpływ na środowisko oraz w znacznym stopniu usprawnia komunikację i polepsza jakość życia mieszkańców. Cieszy nas, że EBI będzie wspierać działania MPK Wrocław zaplanowane na tak dużą skalę.”

Prezes MPK Wrocław, Krzysztof Balawejder powiedział: „Cieszę się, że jesteśmy wiarygodnym i ważnym partnerem dla tak poważnej instytucji jak EBI. Konsekwentnie realizujemy strategiczny plan podnoszenia jakości komunikacji miejskiej we Wrocławiu, który został nakreślony przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Po odmłodzeniu taboru autobusowego, teraz intensywnie działamy w kwestii tramwajów – po zakupie 46 nowoczesnych pojazdów od Modertransu i modernizacji kolejnych 43 tramwajów, teraz realizujemy zakup następnych, nawet 40 w pełni niskopodłogowych pojazdów od bydgoskiej PESY.”

Informacje ogólne:

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej należącą do jej państw członkowskich. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla kluczowych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W 2020 r. Grupa EBI zapewniła finansowanie projektów w Polsce w wysokości 5,2 mld euro.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Wrocław (MPK Wrocław) to największy miejski przewoźnik na Dolnym Śląsku i jeden z największych w Polsce. Spółka od kilku lat inwestuje w radykalną poprawę jakości świadczonych usług. Pozyskała 200 nowych autobusów i podpisała umowy na zakup nawet 86 niskopodłogowych tramwajów. MPK prowadzi także autorski program poprawy stanu wrocławskich torowisk #TORYwolucja, na który przeznacza 80 mln zł rocznie.