Europa Forum – sytuacja na rynku pracy

Możliwość komentowania Europa Forum – sytuacja na rynku pracy została wyłączona Aktualności, Praca

Europa Forum – spotkanie (28.02.2019) Temat: sytuacja na rynku pracy fot. mat. prasowe

Na uwagę zasługuje fakt, iż zjawisko to jest nowością zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, jest dynamiczne i stwarza przedsiębiorstwom trudności w rekrutacji i utrzymaniu kapitału ludzkiego w celu zapewnienia konkurencyjności rynkowej.

Ekspert Dr. Grzegorz Warzocha, partner AVANTA Audit, przedstawił kluczowe dane dotyczące bieżącej sytuacji makroekonomicznej w swojej prezentacji „ Aktualna sytuacja makroekonomiczna – prognoza 2019 ”. Dr. Warzocha przedstawił analizę aktualnych trendów gospodarczych na poziomie globalnym i regionalnym oraz prognozy gospodarcze na rok 2019.

Pani Lilla Jaroń, Zastępca Dyrektora Służby Zatrudnienia Województwa Dolnośląskiego, przedstawiła aktualną sytuację i wyzwania dla dolnośląskiego rynku pracy w kontekście jej prezentacji „ Społeczeństwo 4.0 – Wpływ cyfryzacji na rynek pracy i rozwój regionalny ”. Pani Jaroń zaprezentowała między innymi trendy demograficzne w Polsce i na Dolnym Śląsku, kluczowe dane dotyczące istniejących zasobów ludzkich (bezrobotni i pracownicy na Dolnym Śląsku oraz liczbę obcokrajowców), wpływ cyfryzacji na rynek pracy oraz siłę innowacyjną firm na Dolnym Śląsku. Ponadto zajęła się istniejącymi sposobami rekrutacji pracowników za pośrednictwem sieci EURES poprzez prowincjonalne służby zatrudnienia.

Następnym gościem był Rafał Kaczmar, Dyrektor Operacyjny Branch & Cbs , który wraz z przedstawicielem Randstad przedstawił najnowsze analizy z Instytutu Badawczego Randstad na temat aktualnych trendów na rynku pracy.

 

W drugiej części wydarzenia odbyła się dyskusja moderowana przez Pana Clausa Franka, Prezesa EUROPA FORUM, z pracodawcami z Dolnego Śląska w sektorach usług, produkcji, IT, logistyki i gastronomii.

Uczestnicy dyskusji:

Lilla Jaroń , Zastępca Dyrektora Biura Zatrudnienia Dolnego Śląska
Katarzyna Turkiewicz , Dyrektor Zarządzający, Hewlett Packard Enterprise Global Business Center Sp. Z oo
Andreas Büchner , Dyrektor Zarządzający, NG Engineering Sp. Z oo
Marcin Pogodzik , Dyrektor Zarządzający, iteratec Sp.
Dirk Bergmann , Dyrektor Zarządzający, Duvenbeck Logistics Sp.z oo
Krzysztof Lipiec , właściciel restauracji SMOKEHOUSE @ GRILL „1450” i sieci Vincent.

Uczestnicy panelu wymienili doświadczenia z punktu widzenia pracodawcy na temat rekrutacji, utrzymania i utrzymania pracowników, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy.

Przedstawiamy fragmenty prezentacji zaprezentowane podczas spotkania:

ZATRUDNIENIE W 2018 ROKU

➢ W 2018 roku liczba ofert na Pracuj.pl wyniosła 571 804 i wzrosła rok do roku o 7,1%
➢ W ciągu ostatnich sześciu lat liczba ofert pracy zamieszczanych na Pracuj.pl wzrosła aż o 73%.
➢ Co 10 oferta pracy w Polsce jest na Dolnym Śląsku.
➢ w 2018 roku duży wzrost zapotrzebowania na specjalistów z obszarów technicznych, m.in. budownictwa (23%), produkcji i inżynierii (po 21%) oraz logistyki 20% i nieruchomości – 18%.

źródło: pracuj.pl

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 

SYTUACJA GOSPODARCZA – POLSKA

 

BEZROBOCIE- POLSKA – DOLNY ŚLĄSK ( DANE NA KONIEC GRUDNIA 2018 r.)

Dystans pomiędzy powiatem górowskim − plasującym się na ostatnim miejscu − a Wrocławiem mającym najniższy poziom bezrobocia, wynosił 13,4 p.proc.
W ujęciu rocznym stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, w tym w największym stopniu w powiatach:
• lubańskim (o 1,9 p.proc.),
• złotoryjskim (o 1,5 p.proc.),
• kamiennogórskim (o 1,4 p.proc.)
• Wałbrzychu (o 1,4 p.proc.).

 

BEZROBOCIE- POLSKA – DOLNY ŚLĄSK ( DANE NA KONIEC GRUDNIA 2018 r.)

Liczba bezrobotnych na Dolnym Śląsku – 62 842 co stanowi 6,47 % bezrobotnych w skali kraju.

 

Prezentacje do wglądu:
„ Społeczeństwo 4.0 – skutki cyfryzacji na rynku pracy i rozwoju regionalnym ”
„ Aktualna sytuacja makroekonomiczna – prognoza 2019 ”

 

Stowarzyszenie EUROPA FORUM powstało w roku 2003 i wywodzi się z dawnego koła gospodarczego działającego przy Konsulacie Generalnym Republiki Niemiec we Wrocławiu.

Jest organizacją gospodarczą łączącą zarówno niemieckie jak i polskie firmy z Dolnego Śląska w jedną sieć wielostronnych powiązań. Podczas comiesięcznych spotkań członkowie i partnerzy są informowani na bieżąco o nowinkach gospodarczych nie tylko o zasięgu regionalnym…

więcej na:  https://europa-forum.org/pl/

Źródło:  EUROPA FORUM