Mariusz Przybylik: Energetyka potrzebuje liderów cyfryzacji

Możliwość komentowania Mariusz Przybylik: Energetyka potrzebuje liderów cyfryzacji została wyłączona Aktualności, It

Transformacja cyfrowa staje się integralnym elementem transformacji energetycznej. Jest głównym filarem wspierającym wdrożenie strategii korporacyjnych światowych gigantów energetycznych. Podobną drogą podążają również największe polskie spółki z  sektora.

Mariusz Przybylik, Managing Director Resources, Accenture w Polsce
Mariusz Przybylik, Managing Director Resources, Accenture w Polsce fot. mat. prasowe

Przyspieszenie procesu cyfryzacji wynika nie tylko z wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstw, ale co ważne, jest wymuszane także przez rynek. Klienci w  coraz większym stopniu wykorzystują technologie i  oczekują cyfryzacji w kolejnych sektorach gospodarki. Oczekują również wirtualizacji od spółek energetycznych na wszystkich punktach styku począwszy od etapu podpisania umowy zdalnie a skończywszy na zaawansowanych usługach inteligentnych domów. Ponadto często sami wchodzą w role zarezerwowane do tej pory wyłącznie dla tych firm, angażując się w  produkcję energii elektrycznej, a nawet jej sprzedaż.

Wiele spółek wykorzystujących technologie na szeroką skalę przeszło przez okres pandemii bez uszczerbku, a liderzy transformacji cyfrowej wręcz zwiększyli swoje przewagi konkurencyjne. Nawet w  sektorach, które w  największym stopniu zostały dotknięte przez pandemię, najlepiej poradziły sobie te podmioty, które szybko dostosowały się i  działały – przynajmniej częściowo online. Przykładem są restauracje, którym wprowadzenie możliwości składania zamówień przez Internet pozwoliło na utrzymanie ciągłości operacyjnej. Również w  sektorze energetycznym cyfryzacja jest sposobem na przyspieszenie wzrostu i jednocześnie szczepionką na sytuacje kryzysowe. Obok realizacji celów w  obszarze zrównoważonego rozwoju będzie kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej firm energetycznych w najbliższych latach. W związku z licznymi wyzwaniami branża energetyczna poszukuje liderów, którzy mają jasną wizję i przeprowadzą swoje organizacje przez okres gwałtownych zmian. Jednym z  istotnych elementów sukcesu, o który powinni zadbać liderzy, jest umożliwienie pracownikom pracy zdalnej. Powinni mieć oni dostęp online do głównych zasobów firmy w  celu realizacji kluczowych procesów z dowolnego miejsca. Praca hybrydowa to nowa rzeczywistość również dla spółek z  sektora energetycznego. Niezwykle istotnym zadaniem dla przywódców jest również zbudowanie architektury organizacji przyszłości, czyli takiej, która bazuje na elastycznych, skalowalnych i  otwartych na nowe modele biznesowe procesach i technologiach.

Bez wątpienia jedną z  ważniejszych technologii, która pozwala na sprawne dostosowanie się do zmieniających się realiów i budowanie przewagi konkurencyjnej jest chmura obliczeniowa, która między innymi obniża koszt i  usprawnia przechowywanie oraz przetwarzanie dużych ilości danych. Zastosowanie na szeroką skalę coraz bardziej zaawansowanych technologii w  obszarach mało ucyfrowionych wymaga wcześniejszej weryfikacji danego rozwiązania w  konkretnym przypadku w  celu minimalizacji ryzyka negatywnych konsekwencji. W tym celu doskonale sprawdza się zastosowanie tzw. „cyfrowych bliźniaków”, czyli technologii pozwalającej na cyfrowe odwzorowanie rzeczywistych obiektów. Cyfrowa kopia kompleksowych instalacji energetycznych pozwalałaby na zaplanowanie i  weryfikację wielu działań w  zakresie poprawy efektywności działania tych instalacji.

Jedną z  konsekwencji szybkiej cyfryzacji firm i  poszczególnych sektorów gospodarki jest demokratyzacja technologii. Każdy, kto ma pomysł, może wprowadzać innowacje technologiczne i angażować się w ich rozwój. Z jednej strony jest to szansa dla nowych graczy, z  drugiej zaś duże ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako bezpieczeństwo dostaw energii. W  tym kontekście kluczowe staje się budowanie zaufania do nowych technologii i  ich ekosystemów. Świadome zaangażowanie wielu partnerów w rozwój technologii pozwala na zwiększenie poziomu zaufania i  wypracowanie rozwiązań akceptowanych przez wielu uczestników rynku. Ważne jest też budowanie kompetencji w  zakresie rozwoju nowych technologii i  rozumienia technologii oferowanych przez innych. Współdziałanie wielu uczestników rynku wymaga też stosowania technologii, które pozwalają na działanie niezależnie od lokalizacji i rodzaju zaangażowanej infrastruktury. Tu z pomocą znowu przychodzą rozwiązania oparte na chmurze z rozproszoną i zróżnicowaną infrastrukturą.

W  dużym uproszczeniu można powiedzieć, że transformacja energetyczna, uwzględniająca cyfryzację i  realizację celów zrównoważonego rozwoju, powinna być wspierana przez rozproszone: aktywa, infrastrukturę i pracowników oraz partnerów zintegrowanych w chmurze.