Enea Elektrownia Połaniec – wsparcie bezpieczeństwa energetycznego kraju i pionierskie rozwiązania w zakresie ochrony środowiska

Możliwość komentowania Enea Elektrownia Połaniec – wsparcie bezpieczeństwa energetycznego kraju i pionierskie rozwiązania w zakresie ochrony środowiska została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia, Inwestycje

Enea Elektrownia Połaniec odgrywa ważną rolę jako główny producent systemowy energii elektrycznej dla południowo-wschodniego regionu Polski, jej celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Projekty inwestycyjne spółki bazują na nowoczesnych technologiach, które nie tylko przedłużają żywotność bloków, ale również ograniczają emisyjność oraz zwiększają produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Elektrownia Połaniec fot.mat. prasowe ENEA

W latach 2013 – 2020 w elektrowni realizowany był projekt Feniks, którego celem było podniesienie ekonomiki i niezawodności pracy elektrowni, poprzez gruntowną modernizację sześciu z siedmiu konwencjonalnych bloków energetycznych, przedłużenie ich żywotności o kolejnych 20 lat oraz dostosowanie parametrów emisyjnych elektrowni do obowiązujących, bardziej wymagających standardów emisyjnych. Tak zdefiniowane cele projektu zostały osiągnięte poprzez: podniesienie sprawności każdego z bloków o ok. 2% w wyniku wymiany części wysokoprężnej i średnioprężnej turbin oraz remont kapitalny części niskoprężnej, zwiększenie dyspozycyjności bloków i podniesienie pewności pracy oraz produkcji energii elektrycznej w wyniku wymiany elementów kotłów, wydłużenie czasu życia technicznego elektrowni poprzez modernizację wspomnianych wcześniej turbin, generatorów i transformatorów blokowych, zwiększenie mocy bloków z 225 MW do 242 MW jako efekt wcześniej wymienionych działań, wyposażanie kotłów w instalacje katalitycznego odazotowania spalin SCR. Obecnie Elektrownia Połaniec dysponuje całkowitą mocą zainstalowaną 1,9 GW, co stanowi ok. 5% mocy osiągalnej w Polsce.
W ramach dostosowania bloków energetycznych do unijnych wymagań w Elektrowni Połaniec trwają prace modernizacyjne, które dotyczą elektrofiltrów oraz Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS).

1. Widok na Elektrownię Połaniec od strony rzeki Wisły fot. mat. prasowe

Modernizacja elektrofiltrów pozwoli zmniejszyć dwukrotnie emisję pyłu i przygotuje sześć bloków do dalszej, długoletniej pracy. Podobnie inwestycja związana z głęboką modernizacją i doposażeniem absorberów IOS znacznie poprawi funkcjonowanie całej instalacji i przyniesie zaplanowany efekt ekologiczny. Obie inwestycje wyniosą łącznie ok. 217 mln zł netto. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii pozwoli spełnić Elektrowni Połaniec rygorystyczne unijne standardy środowiskowe. W następnym etapie inwestycji w Instalacje Odsiarczania Spalin rozpocznie się modernizacja oczyszczalni ścieków IOS. Przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne pozwolą na maksymalne ograniczenie oddziaływania projektowanych obiektów na wszystkie elementy środowiska i na środowisko jako całość.

Zielony Blok fot. mat. prasowe

Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków IOS, będzie prowadzona w koordynacji z trwającymi już modernizacjami IOS. Inwestycje te, prowadzone są w ramach programu dostosowania Elektrowni Połaniec do konkluzji BAT, w efekcie pozwolą na dalszą, wieloletnią eksploatację bloków energetycznych.
Enea Elektrownia Połaniec, poza standardowymi blokami, posiada wyjątkowy w Polsce, a także na skalę światową, blok biomasowy o mocy zainstalowanej 225 MW opalany w 100 % biomasą, już dziś spełniający standardy emisyjne konkluzji BAT, jakie wejdą w życie w 2021 roku. Użycie biomasy jako paliwa w produkcji energii elektrycznej oznacza zerowy bilans emisji CO2.

Elektrownia Połaniec dokłada wszelkich starań w dywersyfikowaniu potencjału produkcji zielonej energii. Plany inwestycyjne dotyczą m.in. fotowoltaiki. Zarząd Enei Elektrowni Połaniec podpisał listy intencyjne w zakresie realizacji budowy farm fotowoltaicznych z gminą Osiek, z gminą Staszów, a także z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL”. Strony prowadzą rozmowy na temat możliwych kierunków i form współpracy w zakresie realizacji projektów. Szczegóły oraz model współpracy uregulują odrębne umowy.

2. Maszynownia – widok na turbiny i generatory fot. mat. prasowe

Wszystkim działaniom inwestycyjnym na przestrzeni lat towarzyszy nieustanna dbałość i szacunek dla środowiska naturalnego, przy zachowaniu równowagi między potrzebami technicznymi, celami finansowymi i ekologią.

Inwestycje Elektrowni Połaniec wpisują się w najnowszą Strategię Rozwoju Grupy Enea, która koncentruje się na zrównoważonej transformacji aktywów wytwórczych w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii. Są częścią planu poprawy sprawności wytwarzania, zwiększenia zdolności produkcyjnych Grupy i redukcji emisyjności.