Elastyczne zarządzanie w dynamicznym świecie

Możliwość komentowania Elastyczne zarządzanie w dynamicznym świecie została wyłączona Aktualności, Nauka

Rozmowa z dr hab. Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB fot. mat. prasowe

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w  Katowicach uczestniczyła Pani w  panelu tematycznym „Elastyczne zarządzanie”. Jakie najważniejsze wnioski płyną z tej debaty?

Dziś w  zarządzaniu liczy się umiejętność szybkiego dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków w otaczającym nas świecie VUCA. Jest to duża rola przed liderami. To oni oswajają lęk poprzez jasne określenie celów, transparentne przepływy decyzji i  zarządzanie harmonijne, oparte o metody Agile. Odpowiedzialność menagerów za podległych im pracowników pozwala nam oswajać nieprzewidywalność. Pandemia pokazała, że koncentrowanie się firm głównie na osiąganiu najlepszych wyników finansowych to dziś działanie niewystarczające, by właściwie odnaleźć się w kryzysowej sytuacji. Większego znaczenia nabiorą takie wartości jak umiejętność współdziałania czy troska o  pracowników. Warto podkreślić, że pokolenie tzw. millenialsów poszukuje dziś w  pracy sensu. Oprócz wynagrodzenia, potrzebują oni poczucia wpływu na bardzo ważne tematy cywilizacyjne. W zmiennym otoczeniu największe szanse na przetrwanie mają organizacje funkcjonujące w  oparciu o  trend wartości i  idei, o szacunek do ludzi. W dzisiejszym kryzysie najlepiej radzą sobie firmy, które mają strategię, są przygotowane się pod kątem transformacji cyfrowej oraz są społecznie odpowiedzialne.

Jak Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej zareagowała na kryzys związany pandemią, czyli jak Uczelnia zdała egzamin z nieprzewidywalności?

W sytuacjach kryzysowych bardzo istotny jest silny leadership, zarówno w  dużych korporacjach, jak i  małych i  średnich firmach. Na pewno nieco łatwiej nam funkcjonować w  dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, ponieważ żyjemy w niej już jakiś czas… Dzisiejszym liderom powinno przyświecać przesłanie Jona Kabat-Zinna: „Nie zatrzymasz fal, ale możesz nauczyć się surfować”.

Połowa marca to był czas, w którym w kilka dni Akademia WSB musiała zapewnić osobom, które związały z  nią przyszłość, zarówno studentom, jak i  pracownikom, możliwość kontynuacji nauki i  pracy, mimo ograniczeń spowodowanych pandemią. Wymagało to dużej odpowiedzialności. Czas ten uświadomił nam kilka ważnych kwestii, przede wszystkim potrzebę indywidualizacji procesów kształcenia, dopasowania kierunków do potrzeb rynku pracy i  partnerów biznesowych, jako Uczelnia, musimy te potrzeby przewidywać, wyprzedzać i  rozwijać kompetencje, które będą poszukiwane w przyszłości.

Nie przeniesiemy całej edukacji w  sferę online, ale pewne rozwiązania będziemy stosować na szerszą skalę. Zmienił się sposób patrzenia na doskonalenie zawodowe przeprowadzane drogą online, które do tej pory traktowano, zupełnie niesłusznie, jako gorsze. Epidemia obaliła te mity i pomogła dostrzec możliwości podnoszenia kompetencji bez wychodzenia z domu.

Akademia WSB baner

Akademia WSB jest jednym z  największych ośrodków akademickich sektora niepublicznego w  Polsce. Z  jaką ofertą kształcenia Uczelnia rozpoczęła nowy rok akademicki, w  tym również w  zakresie studiów podyplomowych?

Wprowadziliśmy studia podyplomowe, które z  założenia prowadzone są wyłącznie zdalnie w ramach takich platform jak Clickmeeting, Zoom i wiele innych. Nauka odbywa się również w  wirtualnych laboratoriach, umożliwiających pracę w czasie rzeczywistym na oprogramowaniu licencyjnym Uczelni, bez względu na miejsce zamieszkania, z  oferty mogą więc korzystać osoby z całej Polski.

Wśród kierunków studiów podyplomowych, które w  pełni można ukończyć online, znalazły się m.in.: Master of Business Administration (partnerem kierunku jest EY Academy of Business), Manager w świecie VUCA, Cloud Computing, Data Scientist – Big Data i  systemy zaawansowanej analizy danych czy Prawo dla menedżerów. Uczelnia sukcesywnie planuje poszerzać ofertę kierunków online.

Program studiów Master of Business Administration powstał we współpracy z EY Academy of Business firmą, która jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i  doradztwo transakcyjne. Partnerstwo to stanowi istotny atut prowadzonych studiów przede wszystkim z uwagi na dostęp do „know-how” i case studies największych i najbardziej prężnie rozwijających się firm na świecie. Dzięki temu słuchacze uzyskują globalne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na współczesnym rynku oraz rozumieją kluczowe procesy składające się na sukces w biznesie.

Manager w  świecie VUCA to kierunek, będący idealną odpowiedzią na nową rzeczywistość, z którą w dobie pandemii przyszło nam się zmierzyć. VUCA to akronim służący do opisaniu sytuacji, w jakiej funkcjonują firmy, menadżerowie i pracownicy. Zmienność (Volatility), niepewność (Uncertainty), złożoność (Complexity) oraz niejednoznaczność (Ambiguity) towarzyszyły nam już dawniej, obecnie bezprecedensowa wydaje się jednak ich intensywność i  skala sprawiająca, że zarządzanie, podejmowanie strategicznych decyzji jest trudniejsze, ale i bardziej ekscytujące. Kierunek studiów Menadżer w świecie VUCA daje słuchaczom umiejętności niezbędne do poruszania się w  zmiennej rzeczywistości. Warsztatowa forma zajęć została zaprojektowana, tak aby uczestnicy po ich zakończeniu potrafili dokonać transferu wiedzy do codziennej pracy. Dzięki symulacjom opartym o  rzeczywiste analizy przypadków, udziałem w  grach biznesowych i eksperymentach myślowych studia przybierają formę treningu menadżerskiego opartego o ideę „małego MBA”. Zajęcia online prowadzone są przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe, zarządcze i szkoleniowe.

Oferta studiów MBA i  podyplomowych dostępna jest na stronie: rekrutacja.wsb. edu.pl/kierunki-studiow-podyplomowych, zapraszam do zapoznania się .