Ekspansja zagraniczna polskich firm – KONFERENCJA

Możliwość komentowania Ekspansja zagraniczna polskich firm – KONFERENCJA została wyłączona Aktualności, Biznes

20-21 marca br w Warszawie, w hotelu InterContinental odbędzie się Konferencja zorganizowana przez Korporację Przedsiębiorców Budowlanych. Tematem przewodnim będzie ,,Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm na przykładzie rynku niemieckiego – z uwzględnieniem problematyki przejęć i sukcesji’’.

 

Iistotne zmiany wprowadzone do europejskiego systemu prawnego na przestrzeni ostatnich lat, dotyczące transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników – w zasadniczy sposób zmieniają warunki działania polskich firm na rynkach UE i EOG i wymagają od nich nowego podejścia do działalności na rynku europejskim i wykorzystania dostępnych instrumentów wsparcia. Dlatego też w Konferencji Partnerami  KPB UNI-BUD będą między innymi:* Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Warszawa, Frankfurt nad Menem* Polska Agencja Inwestycji i Handlu  (PAIiH)- Biuro Handlowe we Frankfurcie nad Menem* Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców, Warszawa (Przedsiębiorcy.pl)

W pierwszym dniu Konferencji – w piątek 20 marca br.  – znakomici Prelegenci i Eksperci z Polski, Niemiec i Belgii przedstawią  Państwu: Najważniejsze zmiany  prawne regulujące transgraniczne świadczenie usług i delegowanie do krajów UE i EOG oraz wpływ tych zmian na perspektywy i potencjalną efektywność działalności zagranicznej polskich firm w dotychczasowej formie prawnej ale w nowych realiach ekonomicznych
oraz możliwości wsparcia polskich firm w ich ekspansji zagranicznej na przykładzie rynku niemieckiego.

Celem tej Konferencji jest nie tylko przedstawienie aktualnych uwarunkowań prawnych i finansowych transgranicznego świadczenia usług – ale również zaprezentowanie nowych rozwiązań legislacyjnych, finansowych i organizacyjnych wspierających ekspansję zagraniczną polskich firm i wzmacniających  je na rynku europejskim.

W drugim dniu (w sobotę 21 marca w godzinach  przedpołudniowych ) – Eksperci z zakresu transgranicznego świadczenia usług i rynku niemieckiego będą do dyspozycji Uczestników  w ramach praktykowanych od lat ,,konsultacji indywidualnych”.

 

Ramowy program Konferencji

Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm na przykładzie rynku niemieckiego z uwzględnieniem problematyki przejęć i sukcesji oraz zmian prawa unijnego

 

  1. Najważniejsze zmiany prawne i organizacyjne regulujące transgraniczne świadczenie usług i delegowanie pracowników do krajów UE i EOG i ich wpływ na warunki świadczenia usług:

* Wejście w życie 30 lipca 2020 zmian w delegowaniu (zrewidowana dyrektywa)

* Prace nad koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

* Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął działalność operacyjną

* Nowe inicjatywy: europejskie ramy dla płacy minimalnej etc.

REF: Margareta Przybyła- ekspert ds. Europejskich, BrukselaREF: Margareta Przybyła- ekspert ds. Europejskich, BrukselaMarek Benio – Wiceprezes- Inicjatywa Mobilności Pracy, Kraków, 

 

2. Zasady ogólne , zakres merytoryczny i wybrane zagadnienia prawno-podatkowe związane z wdrożeniem do niemieckiego porządku prawnego dyrektywy 2018/957/UE.

* Syntetyczne omówienie nowej niemieckiej ustawy AEntG -najważniejsze zmiany i ich wpływ na warunki delegowania

* zasady i warunki użyczania Pracownika do branży budowlanej

*Aktualne tematy i problemy firm- wnioski i rekomendacje dla eksporterów usług

REF: Mecenas Georg Erkiert, Adwokat w Kancelarii Erkiert& Ulatowski, Augsburg

 

3. Ekspansja zagraniczna polskich firm na przykładzie rynku niemieckiego -propozycje rozwiązań legislacyjnych , organizacyjnych i finansowych

* Rewolwingowy plafon gwarancyjny i warunki ramowe otrzymania limitu gwarancyjnego

*Produkty finansowania handlu zagranicznego uwzględniające rynek niemiecki

* Produkty treasury

* Produkty z obszaru finansowania strukturalnego

* Wsparcie ekspansji kapitałowej polskich firm na przykładzie Niemiec

*Wsparcie PAIH dla polskich przedsiębiorców na przykładzie rynku niemieckiego

* Potencjał rynku niemieckiego przy przejęciach oraz sukcesji, problematyka przejęć i sukcesji oraz szanse dla polskich przedsiębiorców

*Możliwości finansowania i programy wsparcia dla polskich firm na przykładzie Saksonii i Bawarii.

REF: Przedstawiciele BGK z Departamentów Bankowości Transakcyjnej ( DBT), Rynków Finansowych i Sprzedaży ( DRFS), Finansowania Strukturalnego (DFS) oraz Eksperci z Funduszu Ekspansji Zagranicznej (FEZ), Kancelarii Prawnej CMS, Berlin (CMS), GTAI, Invest Region Leipzig Gmbt .

 

 

 

mat. KPB UNI-BUD