Ekologiczna rewolucja w polskim transporcie

Możliwość komentowania Ekologiczna rewolucja w polskim transporcie została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Na eko mobilność w Polsce przeznaczona zostanie kwota 10 mld zł – tak zapowiedział w środę (25 lipca) na spotkaniu Impact mobilty rEVolution roundtable Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski.

autobus hybrydowy Volvo 7900 Hybrid

Do wspólnych rozmów zasiedli: Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, decyzyjne osoby z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu i Polskiego Funduszu Rozwoju jak i  przedstawiciele świata biznesu, nauki, instytucji publicznych i rząduPolitechnika Warszawska i Akademia Hutniczo-Górniczą reprezentowała obszar nauki a świat biznesu Volvo, Volkswagen i Toyota. Nie zabrakło także samorządowców, m.in. z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Przełom w dziedzinie mobilności odbywa się na naszych oczach tu i teraz – mówiła na spotkaniu z dziennikarzami Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii – I nie należy się jego bać, tylko aktywnie w nim uczestniczyć. 150 lat temu w Jaworze była manufaktura produkująca dyliżansy. Dzisiaj w tym samym mieście odbywa się produkcja podzespołów do samochodów. To pokazuje, że postęp technologiczny nie zabija starych biznesów tylko je ewoluuje.

FINANSOWANIE SAMORZĄDÓW

Środki dla samorządów pochodzić będą z kilku źródeł finansowania. W dużej mierze będzie to opłata paliwowa – czyli nowe środki płynące do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, opłata z biopaliw oraz środki własne NFOŚiGW. Czas przeznaczony na wydatkowanie 10 mld zł to 10 lat. Dzięki temu ma zostać zabezpieczona realizacja strategii nisko- oraz zeroemisyjnego transportu w Polsce. Planuje się, że cały program ruszy oficjalnie we wrześniu.

– Wydaje się, że będziemy dysponować nawet większym budżetem – dodał Prezes Michalski. – Wszystko zależy od tego, jakie będą wpływy z opłaty paliwowej, a już szacuje się, że wpływy do NFOŚiGW przekroczą zaplanowane przez nas 10 mld zł. To oznacza, że większa liczba samorządów będzie mogła skorzystać z dofinansowań.

Pieniądze przeznaczone są na wymianę taboru pojazdów transportu publicznego na bezemisyjne autobusy, trolejbusy a nawet tramwaje, czy metro. Środki powinny zabezpieczyć również rozbudowę infrastruktury – np. sieci stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych czy szkolenia kierowców.

Do polskiej „Eko-Rewolucji” włączyło się także Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, które prowadzi program przygotowania mobilnego zasobnika wodoru, który może być wykorzystany m.in. w ogniwach paliwowych. Jak powiedział  z-ca dyrektora NCBR – „Gotowość do prowadzenia prac w tym zakresie zgłosiło 9 wykonawców, których wnioski są obecnie na etapie oceny”. 

Więcej: na stronie NFOŚiGW

mat.prasowe:  Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej