Dziennikarze po raz ósmy zawalczą o Platynowe Megawaty – nagrody przyznawane przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Możliwość komentowania Dziennikarze po raz ósmy zawalczą o Platynowe Megawaty – nagrody przyznawane przez Towarową Giełdę Energii S.A. została wyłączona Aktualności

28 marca 2022 r. wystartowała 8. edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”, w którym pod lupę brane są publikacje traktujące o rynkach energii, gazu oraz odnawialnych źródeł energii. Patronat honorowy nad tegoroczną odsłoną plebiscytu objęli Jacek Sasin – Minister Aktywów Państwowych, Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska, oraz Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

TGE-logotyp-pion

Inicjatywę wspiera także szacowne grono Partnerów: TAURON Polska Energia S.A. (Partner strategiczny), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., GAZ-SYSTEM S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., Respect Energy S.A. oraz Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.

Organizowany przez TGE Konkurs to do tej pory 7 edycji, 24 nagrodzone osoby, 34 przyznane nagrody
i wyróżnienia, 149 zgłoszeń i aż 347 nadesłanych materiałów! I o ile liczby świadczące o zainteresowaniu plebiscytem rosną, o tyle sama jego idea pozostaje niezmienna od 2014 r. – promocja rzetelnego dziennikarstwa traktującego o szeroko rozumianej energetyce, rozwijanie debaty publicznej oraz edukacja mediów.

W czasach tak dynamicznych zawirowań geopolitycznych, w jakich przyszło nam dziś żyć, wiarygodna informacja przekazywana przez media jest na wagę złota. Tematy związane z energetyką są szczególnie narażone na wypaczenia i stanowią pole do wojny informacyjnej. Dlatego z największą przyjemnością Ministerstwo Klimatu i Środowiska objęło patronatem wydarzenie promujące najwyższe standardy dziennikarskie w branży energetycznej – podkreśla Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

Doceniając rolę mediów

Plebiscyt jest skierowany do dziennikarzy reprezentujących media ogólnopolskie i regionalne, którzy jako autorzy publikacji prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, a także m.in. podcastów przybliżają czytelnikom zawiłości związane z sektorem energetycznym, przyczyniając się tym samym do popularyzacji wiedzy na temat rynku. Inicjatywą towarzyszącą Konkursowi są organizowane przez TGE i Partnerów warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli mediów, będące doskonałą okazją do zapoznania się bieżącymi zagadnieniami związanymi z branżą.

Świat stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. Rok 2021 w świadomości przeciętnego odbiorcy był czasem gwałtownych wzrostów cen energii, a co za tym idzie – pytań o ich przyczyny i prognozy na przyszłość. Co ważniejsze, obecnie trwający konflikt w Ukrainie już zaczął w trwały sposób zmieniać sytuację na szeroko rozumianych rynkach energii na świecie. Jak w takich okolicznościach nie ulec prostym przekłamaniom czy błędnym tezom? Słuchać tych, którzy rozumieją problem i w rzetelny sposób potrafią go objaśnić. Cieszę się, że już po raz ósmy będziemy mogli nagrodzić najlepsze materiały oraz ich autorów – dziennikarzy, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do pełniejszego zrozumienia zjawisk zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości – mówi Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Energetyczny 2021 okiem dziennikarzy

Tegoroczna edycja rusza 28 marca i potrwa do 15 kwietnia 2022 r. W ciągu tych 3 tygodni dziennikarze – autorzy publikacji, kolegia redakcyjne, redakcje internetowe, członkowie Kapituły Konkursu oraz członkowie TGE mogą zgłaszać materiały poruszające tematykę energii elektrycznej, gazu oraz odnawialnych źródeł energii w Polsce, opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, czasach nieprzerwanej hiperkomunikacji przekazywanie precyzyjnych i sprawdzonych informacji przez dziennikarzy ma ogromne znaczenie. Co więcej, szybkie tempo zmian w sektorze energetycznym, nowe regulacje i zobowiązania całej branży rodzą potrzebę budowania świadomości opinii publicznej w zakresie rozumienia funkcjonowania rynku energii. Cieszę się, że Veolia, która zadebiutowała w 2021 r. wśród członków Towarowej Giełdy Energii, w tym roku dołączyła do Kapituły Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”, mając przywilej oceny pracy najlepszych, branżowych tekstów dziennikarskich – dodaje dr hab. Krzysztof Zamasz, Dyrektor Handlowy, członek Zarządu Grupy Veolia w Polsce, Prezes Zarządu Veolia Energy Contracting Poland.

O co toczy się gra

Podobnie jak w poprzednich latach, podczas 8. odsłony Konkursu dziennikarze zawalczą zarówno o tytuły, jak i o nagrody pieniężne – wszystko to w ramach pięciu kategorii:

Dziennikarz Roku 2021 (nagroda główna),

• Najlepsza publikacja na temat rynku energii elektrycznej w 2021 roku (wyróżnienie),

• Najlepsza publikacja na temat rynku gazu w 2021 roku (wyróżnienie),

• Najlepsza publikacja na temat rynku odnawialnych źródeł energii w 2021 roku (wyróżnienie),

• Najlepszy materiał audiowizualny na temat branży energetycznej w 2021 roku (wyróżnienie).

Ważny jest przekaz

Zgłoszone prace oceni Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele Patronów, Partnerów oraz Organizatora, kierując się naczelną zasadą – zwycięskie publikacje ma cechować jasność przekazu, obiektywizm oraz przestrzeganie zasad etyki. Przy wyborze laureatów brane są pod uwagę m.in. wartość informacyjna materiału, jego poprawność merytoryczna, forma i czytelność wypowiedzi, a także walory publicystyczno-edukacyjne.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju 2022 r., podczas uroczystej gali.

Szczegóły Konkursu znajdują się na stronie www.tge.pl w zakładce Konkurs Platynowe Megawaty, a dodatkowych informacji udziela Biuro Prasowe TGE pod adresem press@tge.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscycie.

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, posiadającą od marca 2015 r. zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. Giełda jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego. Od 15 listopada 2017 r. TGE prowadzi działalność na europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC. 19 listopada 2019 r. Giełda uruchomiła transgraniczny Rynek Dnia Bieżącego SIDC w modelu XBID. Giełda znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT. Od marca 2012 r. TGE należy do Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

źródło: mat. prasowe tge