Dwa ODKODOWANE dni w Tarnowie Podgórnym

Możliwość komentowania Dwa ODKODOWANE dni w Tarnowie Podgórnym została wyłączona Aktualności

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią Tarnowo Podgórne znów stało się miejscem ogólnopolskich samorządowo-biznesowych rozmów. Dwudniową konferencję Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd zorganizowała Gmina Tarnowo Podgórne i Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

wykład prof. Leszka Balcerowicza na konferencji Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd w Tarnowie Podgórnym fot. mat. prasowe gmina Tarnów
wykład otwarcia prof. Leszka Balcerowicza na konferencji Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd w Tarnowie Podgórnym fot. mat. prasowe gmina Tarnów

Pierwszego dnia blisko 80 wójtów, burmistrzów i  prezydentów miast wzięło udział w  konferencji samorządowej. Punktem wyjścia do rozmów była dyskusja panelowa, w  której uczestniczyli: Senatorowie Zygmunt Frankiewicz i  Wadim Tyszkiewicz, Prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz prof. Szymon Ossowski z  Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Debatę poprowadził red. naczelny Pisma Samorządowego Wspólnota Janusz Król. Taki dobór panelistów pozwolił uczestnikom na spojrzenie na sprawy samorządowe z  różnych perspektyw, a  także pobudził do dyskusji i wymiany spostrzeżeń.

Następnego dnia ogólnopolskiej konferencji spotkali się samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji działających na styku tych dwóch środowisk – około 150 osób.

Konferencję otworzył wykład prof. Leszka Balcerowicza, wybitnego ekonomisty, byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego, wicepremiera i  ministra finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej, profesora Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie. Profesor wygłosił krótki odczyt, a  potem odowiadał na liczne pytania z Sali. Potem przed zebranymi wystąpił dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Fundacji FOR.

Debaty na konferencji są punktem wyjścia do ciekawych rozmów i zachęcają do zadawania pytań panelistom fot. mat. prasowe gmina Tarnów

Następnie wysłuchaliśmy dwóch dyskusji panelowych. W pierwszej, poprowadzonej przez Tomasza Telesińskiego ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, udział wzięli: Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Szczecina, Paweł Cieśliński – Starosta Działdowski, Roman Kużel – Burmistrz Władysławowa, Natalia Walas-Marcinek – Prezes Zarządu Curtis Health Caps oraz dr Dariusz Grabowski z  Ruchu Społecznego Powszechny Samorząd Gospodarczy. Tu rozmawiano o  możliwościach wspierania inwestorów i  przedsiębiorców przez samorządy w  czasie wychodzenia z pandemii. Z kolei w drugiej dyskusji, poświęconej skutecznym narzędziom promocji i  komunikacji, uczestniczyli: Ludomir Handzel – Prezydent Nowego Sącza, Małgorzata Machalska – Burmistrz Lubonia, Michał Balcerkiewicz – Prezes Zarządu Fabryki Mebli Balma, Paweł Bugajny – Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału oraz Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Tę rozmowę prowadził Michał Lisiecki z ArtOfSale. Dwudniową ogólnopolską konferencję zakończyły warsztaty, pogłębiające wiedzę w  obszarach poruszanych wcześniej. Uczestnicy wielokrotnie podkreślali, ze organizowana po raz siódmy konferencja Odkodowany daje możliwość zarówno wysłuchania ciekawych dyskusji panelowych, jak i  pozwala na osobiste rozmowy i  bezpośrednią wymianę spostrzeżeń z  innych uczestnikami.