Drugie życie budynków, czyli rozmowy o rewitalizacji

Możliwość komentowania Drugie życie budynków, czyli rozmowy o rewitalizacji została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Trwa cykl regionalnych śniadań biznesowych Inicjatywy Drugie Życie Budynków. Po Lubli­nie, Wrocławiu i Katowicach przyszedł czas na Łódź. 26 września, w historycznych murach Starej Drukarni, rozmawiano o zmianach glo­balnych i ich wpływie na rynek nieruchomości.

Koncepcja rewitalizacji zabytkowego kompleksu, Kosciuszki fot. mat. prasowe Nieruchomości Orange

Inicjatywa Drugie Życie Budynków do wymia­ny poglądów zapraszała wspólnie z partnerami tego wydarzenia: Miastem Łodzią, Nierucho­mościami Orange, Starą Drukarnią, CBRE i Soletanche Polska. Patronat nad wydarzeniem objęły targi MIPIM. Organizatorem spotkania była agencja Bluevine.

Stara Drukarnia – nowa ikona Łodzi
Stara Drukarnia, nazywana też nową ikoną Łodzi, jest unikatowym obiektem łączącym funkcję nowoczesnych biur, usług oraz sztuki. Marta Zgłobicka, prezes Starej drukarni, zapoznała gości z historią budyn­ku. Jest to ponad 4000 mkw. nowoczesnych biur do wynajęcia w części Budynku Główne­go oraz Oficynie.

Na otwarcie spotkania prezentację o współ­czesnych trendach na rynku nieruchomości wygłosiła Małgorzata Stochmal, kierownik projektu Nieruchomości Orange. Zapre­zentowane zostały przykłady przekształceń dawnych budynków telekomunikacyjnych w inwestycje odpowiadające wymogom rynku.

W pięknych wnętrzach Drukarni, Wojtek Ławniczak z firmy Very Human pokazy­wał, jak dostrzec w nadmiarze informacji już nie tylko sygnały ale nawet symptomy nadchodzących zmian, by nie ignorować ich a właśnie na nich budować swoją przewagę konkurencyjną.
Joanna Mroczek i Renata Kamińska z CBRE przedstawiły w jakim stopniu polski rynek podąża za zmianami, jakie zachodzą w naszej mentalności. Na co muszą być gotowe organi­zacje i samorządy, by zarządzane przez nich miasta nie tylko odpowiadały na potrzeby mieszkańców ale także je stymulowały je i wyprzedzały.

Solidne fundamenty rewitalizacji
Rewitalizacja zaczyna się od solidnych funda­mentów – dlaczego warto zaangażować geo­techników jeszcze w trakcie prac projektowych? Dlaczego to się opłaca? Na tych zagadnieniach skupił się Paweł Świętochowski, Kierownik Działu Konstrukcji Żelbetonowych, Soletanche Polska.

Joanna Szpyra, Manager ds. Kluczowych Klientów, Nieruchomości Orange, opowiadała o możliwościach zagospodarowania zabytko­wego kompleksu w centrum Łodzi przy ul. Ko­ściuszki 10/12 – nieruchomości, którą Orange posiada w sprzedaży.
W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: Wojciech Rosicki, Wiceprezydent Miasta Łodzi, Rafał Leśniak, Właściciel, Budomal 360, Prof. Robert Sobański, Wiceprezes Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów, Joanna Szpyra, Paweł Święto­chowski.
Inicjatywa Drugie Życie Budynków zrzesza podmioty zainteresowane tematem rewita­lizacji, modernizacji i zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy, także w ujęciu szerszych procesów rewitalizacji miast.

Partnerami Inicjatywy Drugie Życie Budynków są: inwestorzy, deweloperzy, samorządy miast i władze lokalne, firmy doradcze, konsultingo­we, firmy z obszaru budownictwa , architekci i firmy zajmujące się wnętrzami, kancelarie prawne, firmy posiadające nieruchomości na sprzedaż, pośrednicy nieruchomości.

Podczas regionalnych spotkań biznesowych w największych miastach Polski szukają odpo­wiedzi na wiele trudnych pytań dotyczących rewitalizacji i rozwoju miast. Pomysłodawcą i inicjatorem projektu są Nieruchomości Orange – dział Sprzedaży Nieruchomości Orange Polska.