Drugi dzień Samorządowego Kongresu Trójmorza

Możliwość komentowania Drugi dzień Samorządowego Kongresu Trójmorza została wyłączona Aktualności, galeria

Drugi dzień Samorządowego Kongresu Trójmorza otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Na Kongres przyjechał Prezydent RP Andrzej Duda, który po raz kolejny objął wydarzenie patronatem honorowym. Kolejni szefowie regionów przystąpili do Sieci Regionów Trójmorza.

Samorządowy Kongres Trójmorza, marszałek Jarosław Stawiarski fot. UMWL
Samorządowy Kongres Trójmorza, marszałek Jarosław Stawiarski fot. UMWL

Inicjatywa Trójmorza (3SI) jest projektem zainicjowanym w 2015 roku przez prezydentów Polski i Chorwacji, którego strategicznym celem jest zachowanie oraz wzmocnienie jedności Unii Europejskiej i przestrzeni euroatlantyckiej. Do Inicjatywy Trójmorza należy łącznie 13 państw: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. W tym roku w IV Samorządowym Kongresie Trójmorza uczestniczy ponad 900 uczestników z 20 krajów.

Inicjatywa trójmorska ma już prawie dziesięć lat i dalej będzie trwała, bo jest koniecznością dziejową. Sto dwadzieścia milionów ludzi w trzynastu krajach ma prawo funkcjonować w oparciu o równe prawa w Unii Europejskiej. Ten potencjał ma nam pozwolić szybciej dogonić stare kraje Unii. Budujemy tę wspólnotę, inspirujemy się i łączmy dla dobra całej zjednoczonej Europy – podkreślał marszałek Jarosław Stawiarski.

Następnie do uczestników Kongresu skierował słowo Prezydent RP Andrzej Duda.

Kongres to wydarzenie niezwykle wartościowe i istotne w kontekście dalszego rozwoju Inicjatywy Trójmorza, która została zaprojektowana przede wszystkim jako platforma współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej, jednak w sposób na tyle elastyczny, że jesteśmy w stanie z powodzeniem rozwijać jej wymiar samorządowy. Z uznaniem pragnę odnieść się do osiągnięć województwa lubelskiego jako regionu pozostającego w europejskiej awangardzie inspirowania nowych kierunków rozwoju współpracy Trójmorskiej. Cieszę się, że konsekwentnie rozwijają Państwo Kongres, który na stałe wpisał się już w kalendarz Inicjatywy Trójmorza i który z roku na rok przyciąga coraz więcej samorządowców, przedstawicieli biznesu szczebla lokalnego i regionalnego, a także przedstawicieli innych krajów spoza obszarów Inicjatywy. Najistotniejsza jest jednak treść, którą twórczo wzbogacają Państwo agendę współpracy Trójmorza – stworzyli państwo dwie nowe instytucje: „Sieć Regionów Trójmorza” oraz „Sieć Uniwersytetów Trójmorza”. Gratuluję tych pomysłów zacieśniania współpracy i z całego serca życzę sukcesów w realizacji ambitnych zamierzeń – mówił Prezydent RP Andrzej Duda.

Dekada współpracy trójmorskiej – stan gry przed 10. Szczytem Inicjatywy Trójmorza w Polsce

Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy jubileuszowy Szczyt oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza w 2025 r. odbędą się w Polsce. Dziesięć lat rozwoju formatu trójmorskiego pozwala na sformułowanie ocen tej współpracy: co się udało? Jakie są największe sukcesy Inicjatywy Trójmorza? Jakich niepowodzeń doświadczyła Inicjatywa i jakie wnioski zostały z tego wyciągnięte? Uczestnicy panelu poszukiwali priorytetów polskiego przewodnictwa w Inicjatywie Trójmorza w najbliższym roku.

Po oficjalnej sesji otwarcia przyjęto nowych członków do Sieci Regionów Trójmorza. Sieć Regionów Trójmorza została zainaugurowana w czerwcu 2021 roku poprzez podpisanie Deklaracji Lubelskiej. Dziś współpracę tę tworzy już 25 regionów z 7 krajów: Polski, Bułgarii, Węgier, Litwy, Rumunii, Słowacji oraz Ukrainy.

Sygnatariuszami umowy przystąpienia do Sieci są w tym roku:

 • Grygorii Nedopad – Przewodniczący Wołyńskiej Rady Obwodowej (Ukraina);
 • Andrii Karaush – Przewodniczący Rówieńskiej Rady Obwodowej (Ukraina);
 • Volodymyr Bolieshchuk – Pierwszy Wiceprzewodniczący Tarnopolskiej Rady Obwodowej (Ukraina);
 • Artem Lysohor – Przewodniczący Ługańskiej Obwodowej Administracji Państwowej – Administracji Wojskowej (Ukraina) online;
 • Grygorii Didenko – Przewodniczący Odeskiej Rady Obwodowej (Ukraina) online.

Przystąpienie do Sieci Regionów Trójmorza pozwala na realizację wspólnych projektów z różnych dziedzin: gospodarki, infrastruktury, ochrony środowiska, cyfryzacji oraz edukacji i nauki. Ukraińskie regiony przyłączają się do Sieci na zasadzie partnerów stowarzyszonych.

SESJA MIĘDZYNARODOWA

W ramach sesji międzynarodowej odbyło się kilka wydarzeń panele:

 • Debata Regionów: Infrastruktura Trójmorza, Via Carpatia
 • Perspektywy rozwoju Sieci Uniwersytetów Trójmorza – współpraca nauki i samorządu terytorialnego
 • Debata Regionów II: możliwości współpracy regionów z państw stowarzyszonych z Inicjatywą Trójmorza
 • Case study – przykłady dobrych praktyk i projektów
 • Brainstorming
 • Meeting Corner
 • Networking uczestników i gości zagranicznych

Debata Regionów: Infrastruktura Trójmorza, Via Carpatia

W ramach panelu dyskutowano o budowie transeuropejskiego korytarza transportowego Via Carpatia, ale także Rail Carpatia, nowych możliwościach, które z jednej strony wzmacniają bezpieczeństwo makroregionu i wpływają na jego rozwój gospodarczy, a z drugiej strony tworzą sieć połączeń transportowych Trójmorza.

Perspektywy rozwoju Sieci Uniwersytetów Trójmorza – współpraca nauki i samorządu terytorialnego

Panel był kontynuacją konferencji „Sieć Uniwersytetów Trójmorza wobec szans i zagrożeń cyfrowej przestrzeni uczelni” organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na sesji naukowej I dnia.

Debata Regionów II: możliwości współpracy regionów z państw stowarzyszonych z Inicjatywą Trójmorza

Panel był skierowany do regionów, które jeszcze nie należą do Inicjatywy Trójmorza, ale które aspirują do Sieci Regionów Trójmorza lub podjęły współpracę w jej ramach w charakterze partnerów stowarzyszonych. Głównym celem panelu była identyfikacja wyzwań i problemów, a przede wszystkim priorytetów, wynikających z uwarunkowań i istniejących przesłanek, które mogą posłużyć do stworzenia płaszczyzny współpracy w celu znalezienia rozwiązań podobnych problemów przez realizację nowych wspólnych projektów na drodze Ukrainy i Mołdawii do integracji z UE.

Case study – przykłady dobrych praktyk i projektów

Ta część Kongresu miała na celu stworzenie przestrzeni do inspiracji, wymiany doświadczeń i budowania relacji między profesjonalistami z zakresu współpracy międzynarodowej w obszarze Trójmorza. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części, tzw. sesji inspiracyjnej, zaprezentowane zostały wybrane projekty, które już odniosły sukces, są w trakcie realizacji lub mają ogromny potencjał do wdrożenia w przyszłości. Z kolei w drugiej części odbyły się meeting corners. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy i mieli możliwość przechodzenia między trzema stacjami tematycznymi: Nowoczesne technologie i zielona energia, Kultura i Turystyka, Pomoc Ukrainie. Formuła pozwoliła na swobodną rozmowę o prezentowanych projektach.

FORUM GOSPODARCZE

W ramach Forum Gospodarczego odbyły się 3 seminaria:

 • Seminarium I: Zdrowe społeczeństwo
 • Seminarium II: Cyfrowe społeczeństwo 
 • Seminarium III: Technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne

Seminarium I: Zdrowe społeczeństwo

Debata skupiła uwagę uczestników wokół różnych aspektów zdrowia i poprowadziła rozważania wokół najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwem w kontekście szeroko rozumianego zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej, dostępu do opieki medycznej, promocji zdrowego stylu życia czy walki z chorobami i wpływu środowiska na zdrowie. Seminarium to okazja do poszukania rozwiązań, które mogą przyczynić się do zapanowania nad chorobami XXI wieku i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Seminarium II: Cyfrowe społeczeństwo

Gospodarka cyfrowa oraz sektor teleinformatyczny (ICT) w państwach Trójmorza doświadczyły w ostatnich latach znacznego wzrostu. Nasz region stał się istotnym centrum postępu technologicznego, innowacji i cyfryzacji dla całej UE. Znaczenie gospodarki cyfrowej i sektora ICT grała kluczową rolę w napędzaniu wzrostu gospodarczego i rozwoju konkurencyjności naszego regionu. W wybranych obszarach region Europy Środkowo-Wschodniej wyprzedza już bardziej rozwinięte, zachodnie gospodarki UE. W czasie sesji poznaliśmy najnowsze dane dotyczące kondycji gospodarki cyfrowej i sektora ICT w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy porozmawiali, jak wykorzystać stojące przed Polską i regionem szanse związane z cyfryzacją gospodarki w duchu współpracy i odpowiedzialności oraz zidentyfikowali najważniejsze przeszkody na drodze postępu i innowacji w państwach Trójmorza.

Seminarium III: Technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne

Paneliści podjęli dyskusję na temat trendów w obszarze zrównoważonego wykorzystania energii oraz zarządzania procesami produkcyjnymi i logistycznymi. Uczestnicy dowiedzieli się, w jakich obszarach możemy spodziewać się zmian legislacyjnych, które będą miały wpływ na prowadzenie biznesu oraz jakie nowe rozwiązania technologiczne i naukowe pozwolą osiągać wskaźniki efektywności właściwe dla danej branży.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

W foyer S1 stanęła wystawa „Niewydane Dyplomy” prezentująca historie życia 40. ukraińskich studentów, którzy stracili życie w wyniku agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. Niewydane dyplomy młodych osób, których plany i marzenia brutalnie przerwała wojna. Wystawa, której organizatorem jest grupa ukraińskich studentów „Connect with UA”, została do tej pory pokazana w 250 miejscach w ponad 30 krajach.

Drugi dzień Samorządowego Kongresu Trójmorza – GALERIA ZDJĘĆ

źródło informacji: UMWL