dr. Janusz Michałek: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Możliwość komentowania dr. Janusz Michałek: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została wyłączona Aktualności, TOP Manager

Z prezesem zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr. Januszem Michałkiem, rozmawia Marcin Prynda

prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr. Janusz Michałek fot. mat. prasowe KSSE
prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr. Janusz Michałek fot. mat. prasowe KSSE

Jaki był 2023 rok dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej? Ile wydano decyzji o wsparciu nowych projektów, jaka była ich wartość, ile powstanie nowych miejsc pracy?

Rok 2023 był dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niezwykle owocny i  pełen sukcesów. Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną uznano za najlepszą strefę w Europie i jedną z najlepszych stref ekonomicznych na świecie w  rankingu Financial Times – fDi Inteliligence „Global Free Zones of the Year 2023”. Nasze osiągnięcia w tym okresie stanowią mocny fundament dla dalszego rozwoju i wzrostu naszego regionu. W ciągu tego roku wydaliśmy aż 83 decyzje o wsparciu nowych projektów, co stanowi wyrazistą demonstrację zaufania inwestorów do naszej strefy. Te projekty mają ogromną wartość, osiągając blisko 3,4 mld zł. To ogromne środki, które zostaną zainwestowane w  różnorodne sektory gospodarki, co przyniesie zauważalne korzyści dla lokalnej społeczności. Ale to nie tylko liczby. Każda z tych decyzji o  wsparciu oznacza realne możliwości zatrudnienia dla naszych mieszkańców. Dzięki tym inwestycjom powstanie 1343 nowych miejsc pracy, co ma ogromne znaczenie zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i dla rozwoju regionalnego. Miejsca pracy te będą miały wpływ na poprawę jakości życia wielu osób, a także na wzrost aktywności gospodarczej w regionie.

Jaki jest udział projektów z sektora mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ogólnej ich liczbie realizowanych na terenie strefy?

Nasza specjalna strefa z  dumą podkreśla udział projektów z sektora mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw (MŚP) w  ogólnej liczbie realizowanych inwestycji. To kluczowy element naszej strategii rozwoju, który pozwala nam tworzyć różnorodne i  zrównoważone środowisko biznesowe. Z  przyjemnością informuję, że aż 63% projektów w naszej strefie należy do MŚP. To niezwykle ważne, ponieważ MŚP odgrywają kluczową rolę w  tworzeniu nowych miejsc pracy, promowaniu innowacji i  wzmacnianiu lokalnej gospodarki. Spośród 83 decyzji wydanych w  2023 roku, aż 52 zostały przyznane firmom z sektora MŚP. To potwierdza nasze zaangażowanie we  wspieranie różnorodnych przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Nasza strefa jest miejscem, gdzie zarówno duże korporacje, jak i mniejsze firmy mogą znaleźć odpowiednie warunki do rozwoju i osiągania sukcesów.

W jakim kierunku będą się rozwijały inwestycje firm z sektora MŚP w Katowickiej SSE w 2024 roku?

Patrząc w  przyszłość, w  2024 roku nasze działania będą kontynuacją naszej misji wspierania rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP. Nasze priorytety obejmują dalszą integrację z lokalną społecznością, wspieranie innowacyjnych projektów oraz ułatwianie dostępu do infrastruktury i wsparcia finansowego. Chcemy być liderem w  tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorczości i innowacji, co przyczyni się do dalszego wzrostu gospodarczego regionu. Naszym celem jest kontynuowanie roli platformy, która umożliwia dynamiczny rozwój przedsiębiorstw, zarówno tych już działających w  strefie, jak i nowych inwestorów. Poprzez nasze działania, dążymy do budowania trwałych relacji biznesowych, które przyniosą korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i  społeczności lokalnej. Wierzymy, że nasza strefa może stać się głównym punktem odniesienia dla przedsiębiorstw szukających sprzyjającego środowiska do rozwoju i osiągania sukcesów na rynku.

grafika KSSE

Proszę wymienić najważniejsze przedsięwzięcia planowane przez Katowicką SSE zwiększające dostępność terenów inwestycyjnych.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna regularnie pozyskuje nowe tereny inwestycyjne poprzez różnorodne strategie, w  tym nabywanie nieruchomości oraz zawieranie umów dotyczących sprzedaży terenów gminnych, terenów innych podmiotów publicznych oraz terenów należących do podmiotów prywatnych. W  ten sposób planowane jest pozyskanie w roku 2024 roku łącznie około 200 ha zupełnie nowych terenów inwestycyjnych. Jednym z  kluczowych trwających obecnie projektów jest uruchomienie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG). Ten obszar, położony nieopodal autostrady A4, stanowi przedsięwzięcie o znaczeniu regionalnym. Wartość inwestycji w JOG to łącznie około 350 000 000 zł. W Częstochowie planowana jest budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46. Inwestycja ta przewiduje wydatki w wysokości 250 000 000 zł. W Sławkowie planowana jest budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a  Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego. Ta inwestycja przewiduje wydatki w wysokości 250 000 000  zł. W  Dąbrowie Górniczej przewiduje się kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV. Wartość tej inwestycji wynosi 48 020 000 zł. Natomiast w Zabrzu planowane jest stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych na terenach dawnej kopalni Biskupice przy ul. Szyb Franciszek. Wartość tej inwestycji wynosi 100 000 000 zł. To tylko niektóre z  planowanych inwestycji, które mają na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla inwestorów, zapewniając infrastrukturę oraz tereny inwestycyjne, które będą odpowiednie dla różnorodnych przedsiębiorstw. Dzięki temu region stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla inwestorów, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

mapa pomocy publicznej grafika KSSE
grafika KSSE