Dostaną po 24 tys. zł. na założenie firmy

Możliwość komentowania Dostaną po 24 tys. zł. na założenie firmy została wyłączona Aktualności, Praca

Ponad 800 firm powstanie na Dolnym Śląsku. Ich pomysłodawcy otrzymają z funduszy unijnych bezzwrotną dotację – ok. 24 tys. zł. Na tym nie koniec, bo nawet drugie tyle przez rok będą mogli dostać w ramach dodatkowej pomocy po uruchomieniu firmy.

W wałbrzyskim Parku Wielokulturowym „Stara Kopalnia” Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy dokonał uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. W symbolicznym podpisaniu umów wzięli udział autorzy zwycięskich projektów. Dzięki temu prawie 46 mln zł zostanie przeznaczonych na wsparcie nowych firm Dolnoślązaków.

Projekty skierowane są do mieszkańców Dolnego Śląska, którzy mają więcej niż 30 lat, nie mają pracy i znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – to osoby po 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Działania będą ruszały sukcesywnie a większość rekrutacji od 2018 r. i będą realizowane maksymalnie przez 2 lata.

Co więcej w 2018 r. planowane jest rozszerzenie grupy odbiorców o emigrantów, imigrantów, ubogich pracujących (uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej ze względu na ubóstwo), osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i na czas określony, a także osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin.

W wyniku najnowszego konkursu DWUP powstaną co najmniej 824 firmy, a ich właściciele będą mogli liczyć na bezzwrotną dotację w wysokości 23-25 tys. zł, ale również wsparcie pomostowe – od 1,2 do 2 tys. zł miesięcznie przez rok, które można przeznaczyć na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem biznesu m. in. składki na ubezpieczenia, czynsz, czy też opłaty za media. Fundusze będzie można wydać również np. na usługi księgowe, prawne, czy też promocję.

Każdy z beneficjentów będzie świadczył pomoc na terenie całego Dolnego Śląska. Autorzy konkursowych projektów otrzymają od 2,04 mln zł do 5,23 mln zł, które zostaną przeznaczone na założenie własnej działalności i wsparcie pomostowe. Zwycięskie projekty przygotowali: Forum Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Euro-Concret, Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt”, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza, Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Incept, Pro4, Fundacja „Merkury”, Fundacja Conceptus.

***

Działanie 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy projektu mogą liczyć na doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe.

***

– Samorząd województwa wspiera przedsiębiorczych Dolnoślązaków, którym zapewniamy fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej – także rzemieślniczej. Dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego kontynuujemy ten projekt i przeznaczamy kolejne fundusze na ten cel. Wartość projektów to ponad 45 mln zł. To konkret, który będzie miał duży wpływ na rozwój przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Co więcej ułatwiamy otrzymanie dotacji. Każdy z wyłonionych podmiotów będzie mógł udzielać pomocy nie na terenie konkretnego powiatu, a całego Dolnego Śląska – mówi Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

– Bezzwrotna pomoc, którą fundujemy dzięki unijnemu wsparciu, pozwala wystartować z własnym biznesem. Na tym jednak nie koniec, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że na starcie potrzebna jest jeszcze dodatkowa pomoc, która pozwoli przetrwać na trudnym i konkurencyjnym rynku stąd też jest tzw. wsparcie pomostowe – na pokrycie bieżących wydatków firmy – mówi Bartosz Kotecki, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.