Pracownicze Plany Kapitałowe: Do rozpoczęcia oszczędzania niektórzy potrzebują impulsu

Możliwość komentowania Pracownicze Plany Kapitałowe: Do rozpoczęcia oszczędzania niektórzy potrzebują impulsu została wyłączona Aktualności, porady ekspertów

Przed nami tzw. ponowny autozapis do PPK. To olbrzymia szansa dla wszystkich osób zatrudnionych. Zwłaszcza tych, którzy chcieliby wycofać się ze złożonej wcześniej rezygnacji i  przekonać się czy faktycznie prawdą jest to, że PPK to najlepsza forma oszczędzania, bo każde wpłacone na rachunek PPK 100 zł oznacza drugie 100 zł – od pracodawcy i państwa. Dzięki tzw. ponownemu autozapisowi, aby oszczędzać w  PPK nie muszą nic robić.

Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK fot. mat. prasowe PFR Portal PPK
Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK fot. mat. prasowe PFR Portal PPK

Mechanizm automatycznego zapisu odwołuje się do szeregu zjawisk, które bada ekonomia behawioralna. Nauka ta daje nam mnóstwo informacji o rzeczywistych zachowaniach ludzi, ich ograniczeniach, a  także metodach wywierania na nich wpływu. Pozwala nam zrozumieć prawdziwą naturę ludzi, którzy w swoich decyzjach często kierują się emocjami, nastrojami, czy też drzemiącymi w nich pierwotnymi instynktami. Jej istotą jest wykorzystywanie sił, które często są ludzką słabością do dobrych rzeczy. Zdaniem Richarda Thalera, ekonomisty i  laureata nagrody Nobla, w związku z tym, że każdy proces podejmowania decyzji charakteryzują trzy cechy: miopia, prokrastynacja i  inercja, czyli w  skrócie krótkowzroczność, odkładanie wszystkiego na później i brak woli do działania, należy przy pomocy delikatnego impulsu, „lekkiego szturchnięcia” (z  ang. nudge) pomagać ludziom podejmować lepsze decyzje – nakierować ich na konkretną ścieżkę wyboru tak, aby ograniczać nieracjonalne działania. Najlepszym tego przykładem, jaki podaje sam Thaler, wydaje się zapisywanie pracowników do dodatkowych programów emerytalnych.

Przyjmując, że ludzie nie zawsze podejmują racjonalne decyzje (m.in. ze względu na popełniane błędy poznawcze, ograniczoną wiedzę czy podatność na wpływ emocji) – zalecana jest zmiana architektury wyboru, szczególnie jeśli chodzi o decyzje w zakresie finansów. Domyślną opcją powinno być zapisanie do programu oszczędzania i pozostawienie możliwości późniejszej rezygnacji. Tak też zrobiono w PPK, wprowadzając automatyczny zapis do tego programu wszystkich osób spełniających określone w  ustawie o  PPK warunki, dając im przy tym możliwość wycofania swojego uczestnictwa w  oszczędzaniu, ponieważ udział w  PPK jest – co do zasady – dla osób zatrudnionych dobrowolny.

grafika mat. prasowe PFR Portal PPK

– W przypadku PPK, ustawodawca nie tylko oparł konstrukcję programu na autozapisie, ale też zdecydował o jego cykliczności – co 4 lata (pierwszy raz w 2023 roku) odbywać się będzie bowiem tzw. ponowny autozapis. Dlaczego? Dlatego, aby nas wyręczyć, żebyśmy mogli zapisać się do PPK bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań np. składania naszemu pracodawcy „deklaracji przystąpienia”. Obecnie co miesiąc wpłaty do PPK finansuje już 2,55 mln osób. W ciągu ostatniego półtora roku, czyli od zakończenia 4 etapów wdrożenia PPK, przybyło prawie 400 tys. oszczędzających, którzy zdecydowali się na ten krok mimo pandemii, agresji rosyjskiej na Ukrainę czy wysokiej inflacji. Okazuje się, że wraz z upływem czasu wiele osób, które wcześniej zrezygnowały z  oszczędzania w  PPK przekonuje się do tego programu – często pod wpływem osób bliskich czy kolegów z pracy, którzy w przeciwieństwie do nich nie złożyli deklaracji o rezygnacji z PPK i są zadowoleni z podjętej decyzji. Zadowoleni uczestnicy PPK to najlepsi ambasadorzy tego programu. Oni na własnej skórze przekonali się, że oszczędzanie w tym programie naprawdę się opłaca, bo do wpłat pracownika prawie drugie tyle dokłada pracodawca, a  dodatkowo jeszcze na rachunek uczestnika PPK trafiają: wpłata powitalna oraz dopłaty roczne od państwa – wyjaśnia Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

5 faktów o PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania razem z  pracodawcą i  państwem, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Prezentujemy kilka głównych faktów o PPK, które mogą pomóc uporządkować informacje na temat programu.

Fakt 1: Z oszczędności w PPK można skorzystać w każdej chwili.

Oszczędności gromadzone w PPK są prywatną własnością uczestnika. Można skorzystać z nich w każdej chwili, bez podawania przyczyny i przeznaczyć je na dowolny cel. W programie jest opcja wypłaty w sytuacjach szczególnych, czyli na wkład własny do kredytu hipotecznego (100% oszczędności, do 45. roku życia) i w przypadku choroby swojej lub najbliższych (do 25% oszczędności na jedną jednostkę chorobową). W obu przypadkach bez żadnych pomniejszeń.

Fakt 2: PPK to dodatkowe środki na jesień życia.

Są to ekstra oszczędności, bonus, który pracownik dostaje do pensji, ponieważ na indywidualny rachunek trafia nie tylko 2%-4% wynagrodzenia pracownika, ale też dodatkowe środki, które zobowiązany jest sfinansować pracodawca. Do tego co roku, po spełnieniu warunków określonych w przepisach, pracownik otrzymuje dopłatę od państwa w  wysokości 240 zł. Program premiuje oszczędzających co najmniej do 60. roku życia, a zatem może być to sposób na zwiększenie zabezpieczenia finansowego po zakończeniu pracy zawodowej.

Fakt 3: Środki w PPK są w pełni dziedziczone.

Uczestnik sam wskazuje osoby, które będą dziedziczyć oszczędności zgromadzone w  PPK. Można wskazać dowolne osoby i  określić ich procentowy udział w  dziedziczonych środkach. Jeśli tego nie zrobi, środki będą dziedziczone według zasad ogólnych. Dodatkowo dziedziczenie w PPK jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn, a spadkobierca otrzymuje całość środków, bez żadnych potrąceń.

Fakt 4: Udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych to zysk dla pracownika.

Zysk uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w  PPK od grudnia 2019 r., w  zależności od grupy FZD wynosi od 104% do 118% (dane z  Biuletynu PPK za styczeń 2023 r.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca aktywa zgromadzone w  PPK wzrosły o  960 mln złotych, co daje w sumie blisko 13 mld zł środków zgromadzonych w  PPK. Nie ma żadnego instrumentu finansowego w  Polsce, który dawałby tak wysoką stopę zwrotu. Średni koszt zarządzania funduszami przez instytucje finansowe oferujące prowadzenie PPK pozostał bez zmian i kształtuje się na poziomie 0,345%, a  zatem dużo niżej niż wartość dopuszczona ustawą.

Poniżej uproszczone wyliczenia, ile od pracodawcy i państwa zyskuje pracownik, uczestniczący w PPK. Osoba, która rezygnuje z  udziału w  programie, nie otrzyma tych pieniędzy. Zestawienie nie dotyczy zysków/strat kapitałowych.

Fakt 5: Do oszczędności w PPK uczestnik ma stały dostęp.

Podobnie jak przy rachunku bankowym uczestnik otrzymuje numer konta oraz pierwsze hasło do logowania. Od tego momentu może sprawdzać w  aplikacji stan swoich oszczędności, a  także dokonywać dyspozycji dot. uposażenia osób dziedziczących, wypłat czy zwrotów. Uczestnik może się także zalogować za pomocą profilu zaufanego w serwisie Moje PPK.

Akademia Korzyści PPK – wygrywaj podwójnie!

Pod adresem konkurs.mojeppk.pl wystartowała Akademia Korzyści PPK dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Celem Akademii jest przedstawienie zasad funkcjonowania programu i tym samym zachęcenie do oszczędzania w  PPK. Akademia Korzyści PPK to przede wszystkim quizy z wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które przybliżają ideę programu i jego najważniejsze założenia. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie uczestnik konkursu otrzymuje losy, które biorą udział w  sześciu losowaniach nagrody głównej – każdorazowo jest to 100 tysięcy złotych. Dodatkowo przewidziano 24 nagrody w  wysokości 10 tysięcy zł, 96 nagród po 1 tysiąc zł oraz 640 nagród po 100  zł, które można wygrać, rozwiązując quizy. Łączna pula wynosi ponad milion złotych. Uczestnikiem Akademii Korzyści PPK może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz jest uczestnikiem PPK lub będzie uczestnikiem PPK najpóźniej w chwili pierwszego losowania nagród, w którym weźmie udział. Pierwsze losowanie nagrody głównej odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. Akademia Korzyści PPK realizowana jest od stycznia do października 2023 roku.

Nie czekaj – już dziś zarejestruj się w  Akademii Korzyści PPK! Oszczędzaj w Pracowniczych Planach Kapitałowych, rozwiązuj quizy i wygrywaj nagrody!