Dbamy o jakość i długość życia

Możliwość komentowania Dbamy o jakość i długość życia została wyłączona Biznes

Pelion SA jest największą firmą w ochronie zdrowia w Polsce i jedną z największych zbudowanych dzięki polskiemu kapitałowi po 1990 r. W 2015 r. firma obchodziła dwudziestopięciolecie działalności. Stało się to impulsem do podsumowań, ale także do nowego sformułowania misji, w myśl której Pelion dba o jakość i długość życia.

Historia Pelion rozpoczęła się w 1990 r. w Łodzi – mieście, które jest synonimem przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki jasnej wizji rozwoju i  zaangażowaniu pracowników firma została zbudowana od podstaw i dziś jest przykładem polskiego sukcesu. Prowadzi swą działalność przede wszystkim w Polsce, ale jest także firmą, która rozwinęła swą działalność zagranicą. Sukces na Litwie pokazuje, że polskie firmy mogą skutecznie podejmować wyzwania międzynarodowe w sytuacji, gdy otoczenie prawnenie blokuje takich działań.

– Nasze wyniki na Litwie pokazują wyraźnie możliwości i  potencjał w  sytuacji działania na rynku, który jest uregulowany tak, by wspierać rozwój firm. Pokazują też, jaki serwis może otrzymać pacjent, a jaki nie jest dostępny w naszym kraju – mówi Jacek Szwajcowski, Prezes Zarządu Pelion SA. – Po zmianie przepisów w  2012 r., w  szczególności po wprowadzeniu sztywnych marż hurtowych oraz wielu ograniczeń dla rozwoju aptek, trudno o dalsze myślenie o inwestycjach zagranicznych.

Pelion konsekwentnie, rok po roku, od 26 lat tworzy wartość, jaką niesie ze sobą działalność na rzecz ochrony zdrowia. Firma podkreśla, iż praca w  tej branży była i  jest świadomym wyborem, ponieważ jest on strategiczny dla przyszłości Polski.

– Zbudowaliśmy firmę, która prowadzi swą działalność w  sposób odpowiedzialny i  z  myślą o  otoczeniu, w  którym działa. Każde doświadczenie zdobyte przez minione 26 lat ma dla nas ogromną wartość. Nasz ubiegłoroczny jubileusz symbolicznie rozpoczął nowy etap rozwoju Pelion– dodaje Prezes Szwajcowski.

Misją firmy jest dbanie o jakość i długość życia wszystkich pacjentów i  klientów. W każdym obszarze działalności Pelion koncentruje się na tym, by oferta była kompleksowa i jak najlepiej odpowiadała na potrzeby klientów – zarówno pacjentów, aptek, jak i producentów leków. W ciągu 26 lat istnienia Pelion rozwinął biznes w oparciu o solidne fundamenty, które skupione są wokół trzech linii biznesowych: sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej oraz zaopatrzenia szpitali i usług logistycznych. Dystrybucja leków – najstarszy historycznie obszar działalności Pelion, jest realizowana przez Polską Grupę Farmaceutyczną i  jest  synonimem rzetelności i  bezpieczeństwa. Celem PGF SA jest to, by zaopatrywane apteki miały zapewniony nowoczesny i profesjonalny serwis, wspierający ich biznes oraz sprawowanie opieki farmaceutycznej.

Drugą podstawową działalnością Pelion jest aktywność na rynku detalicznym aptek. Firma zbudowała silną polską markę DOZ Aptek. Jest także prekursorem zmiany podejścia do pacjenta w aptekach. Dziś DOZ Apteki stawiają przede wszystkim na zapewnienie leków w niskich cenach, profesjonalną obsługę i zagwarantowanie dostępności leków. Marka ta wyróżnia się także innowacyjnością i otwartością na potrzeby pacjentów.

– Jesteśmy dumni, że DOZ Apteki są dziś najchętniej wybierane przez Polaków. Zależy nam, by nasze apteki były miejscem, do którego pacjenci wracają ze względu na jakość obsługi, cenę i dostępność produktów oraz które darzą zaufaniem – mówi Alicja Koleśnik, Prezes DOZ SA.

Pod koniec 2014 r. Pelion został właścicielem drogerii Natura. To również polska marka i jedna z najchętniej wybieranych sieci drogeryjnych w kraju. Celem jest, by drogerie Natura kojarzyły się z nowoczesnym sklepem, doskonałym serwisem, profesjonalną obsługą oraz świetną ofertą pełną najwyższej jakości polskich produktów.

Pelion udowadnia, że można być innowacyjnym także rozwijając usługi, które prowadzi od lat. Zaopatrzenie szpitali prowadzone przez spółkę Urtica jest tego dowodem. Urtica od lat pozostaje liderem na rynku i  cieszy się zaufaniem swoich klientów ze względu na umiejętność dostosowania się do wymagań trudnego rynku. Elementem strategii Pelion jest także zrównoważony rozwój. Dzięki niemu firma dąży do opracowania i wdrożenia rozwiązań dostosowanych do potrzeb świata charakteryzującego się ograniczonymi zasobami.

– Najważniejszym celem firmy na najbliższe lata pozostaje ciągły rozwój oraz doskonalenie usług w zakresie zapewnienia kompleksowej, nowoczesnej i bezpiecznej dystrybucji leków od producenta do pacjenta. Chcemy osiągnąć pozycję lidera we wszystkich kluczowych biznesowo obszarach: dystrybucji, opieki farmaceutycznej i  nowoczesnego serwisu dla pacjenta w  DOZ Aptekach, usługach drogeryjnych oraz zaopatrzeniu szpitali. Jednocześnie mocno stawiamy na innowacyjność – mówi Jacek Szwajcowski, Prezes Zarządu Pelion SA.

Wszystkie firmy należące do Pelion zatrudniają łącznie ponad dziewięć tysięcy osób, a należąca do Pelion spółka DOZ SA jest największym pracodawcą na rynku aptecznym.

– Profesjonalna obsługa pacjentów w  DOZ Aptekach to, obok niskich cen i  dostępności leków refundowanych, nasze najważniejsze zobowiązanie. Stąd dbamy o  stały rozwój naszych farmaceutów, tak by mieli jak najlepsze warunki do realizacji misji swego zawodu – mówi Alicja Koleśnik, Prezes DOZ SA.

Innowacje oraz badania i rozwój stanowią kluczowy element realizacji strategii Pelion. Przykładem jest rozwój Pharmeny, która prowadzi badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami pomagającymi w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Finalizowane są badania nad cząsteczką 1-MNA i jej potencjalnym wykorzystaniem w dermatologii oraz w leczeniu schorzeń układu sercowo–naczyniowego.

Kolejnym przykładem wykorzystywania przez Pelion innowacyjnych rozwiązań i  budowania standardów w ochronie zdrowia jest zaangażowanie w  Szpital Specjalistyczny w  Brzezinach. Szpital świadczy wysokiej jakości usługi dla lokalnej społeczności, będąc jednocześnie jedną z  najnowocześniejszych placówek leczenia nowotworów jelita grubego.

– Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe – zmiany w  prawie, postępujący proces starzenia się społeczeństwa, rozwój chorób cywilizacyjnych,rozwój społeczeństwa informacyjnego – stawia coraz więcej wymagań przed firmami działającymi w  branży ochrony zdrowia. Pelion aktywnie uczestniczy w  kreowaniu trendów i wyznaczaniu kierunków zmian. Innowacyjność stała się fundamentem prowadzanej przez nas działalności – podsumowuje Jacek Szwajcowski.