Dajemy to, co najcenniejsze – czas

Możliwość komentowania Dajemy to, co najcenniejsze – czas została wyłączona Aktualności, Biznes, Nauka, porady ekspertów, Praca, Prawo i Podatki

Głównym celem projektów, składających się na ogłoszoną Tarczę Antykryzysową, jest przede wszystkim ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach. Obecna sytuacja dla wszystkich jest trudna i każdy dział gospodarki dotkliwie odczuwa niespodziewane zmiany: przemysł, rolnictwo, budownictwo, transport, łączność, handel.

Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK

Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK fot. mat. prasowe

Henry Ford powiedział kiedyś, że „więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać”. Dlatego staramy się nie eskalować problemu, ale robimy wszystko, by mu zaradzić lub chociaż nie pozwolić mu na ekspansję. Z tego też względu zaproponowaliśmy, jako podmiot wdrażający program Pracowniczych Planów Kapitałowych, przesunięcie terminu wdrożenia PPK i zrównanie terminów przystąpienia do programu pracodawców z II i III fazy. To nasz sposób na wsparcie założeń Tarczy Antykryzysowej, czyli na ochronę firm.

Zmiana terminów dotyczyć ma pracodawców, zatrudniających co najmniej 50 osób, czyli tych przedsiębiorców, którzy mieli przystąpić do programu w tzw. II turze. Ten etap wdrażania PPK ─ który według naszych szacunków obejmuje około 20 tysięcy firm i 2 mln osób ─ ruszył na początku stycznia. Zgodnie z pierwotnymi założeniami programu, firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników (według stanu na 30 czerwca 2019 r.) mają czas na podpisanie z instytucją finansową umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi do 24 kwietnia 2020 r., a umowy o prowadzenie PPK do 11 maja 2020 r. Sytuacja jest wyjątkowa, dlatego chcemy wesprzeć pracodawców. Postulowane przez nas zmiany zakładają, że terminy dla II i III fazy zostaną zrównane. Wówczas zarówno pracodawcy 50+, jak i pracodawcy 20+ mieliby czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r., a umowy o prowadzenie do 10 listopada bieżącego roku. Rezygnujemy z terminów wiosennych na poczet tych jesiennych. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy już doświadczenie z wdrożenia I etapu PPK, nie przewidujemy żadnych opóźnień w związku ze zwiększeniem liczby podmiotów dołączających do programu.

Jestem pewien, że proponowane ─ zarówno przez rząd w formie Tarczy Antykryzysowej, jak i bezpośrednio przez nas ─ rozwiązanie pomoże przedsiębiorcom znaleźć właściwe sobie miejsce w obecnym nadzwyczajnym położeniu gospodarczym. Pracodawcy będą mieli dzięki temu możliwość bezpiecznego i spokojnego przeprowadzenia szkoleń i spotkań informacyjnych dla swoich pracowników; wspólnego z pracownikami zastanowienia się nad wyborem instytucji finansowej, która zaproponuje najbardziej preferencyjne warunki współpracy; podpisania umów, unikając niepotrzebnego stresu wynikającego ze zbliżających się terminów maksymalnych na ich zawarcie i wielu innych warunków, które w zaistniałej sytuacji byłyby może nie tyle niewykonalne, co zdecydowanie utrudnione.

Zmiana terminów powinna ułatwić pracodawcom wdrożenie programu, a jednocześnie pozostaje bez wpływu na stabilność środków gromadzonych w PPK. Sytuacja giełdowa jest chwilowa, a oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych – wieloletnie i długoterminowe. Co więcej fundusze cyklu życia, na których opiera się program PPK, po pierwsze są dość restrykcyjne, jeśli chodzi o sam zakup akcji ─ które mogą być inwestowane tylko w ograniczonej prawem części ─ a po drugie już w swoich założeniach uwzględniają nawet znaczne wahania na rynkach finansowych.

Dajemy pracodawcom to, co jest ─ moim zdaniem ─ obecnie najbardziej potrzebne, czyli czas. Możemy go potraktować w różnych kategoriach: czas na powrót do dotychczasowego trybu gospodarczego, czas na modyfikacje modelu pracy, czas na odrobienie strat, itd. Nie możemy jednak poddać się tej sytuacji. Historia rynków finansowych pokazuje, że w tym trudnym momencie powinniśmy myśleć także o tym, co będzie, gdy sytuacja wróci do normy sprzed kryzysu. I moje osobiste przekonanie jest właśnie takie, żebyśmy wszyscy zadbali o siebie w czasie poepidemicznym i myśleli o sobie i swoich firmach właśnie w tej kategorii. Jako podmiot wdrażający program Pracowniczych Planów Kapitałowych i część grupy PFR działamy nieustannie, realizując założone cele, czego dowodem jest fakt, że w ostatnich dniach PFR S.A. przekazał na rachunki uczestników PPK pierwsze dopłaty roczne.

Zachęcam, by poświęcić otrzymany czas na szukanie odpowiedzi i pogłębianie wiedzy – na każdy temat, choć akurat temat finansów jest mi wyjątkowo bliski. Jak to zrobić? Można skorzystać bezpłatnie ze szkoleń online, które organizujemy kilka razy w tygodniu dla pracodawców i pracowników. Do udziału w szkoleniu wystarczy tylko dostęp do internetu. Szczególnie gorąco zapraszam pośredników do zapoznania się z naszą nową ofertą szkoleniową. Listę bezpłatnych webinariów aktualizujemy na bieżąco. Ponadto regularnie wydajemy podcasty Ekspertów PPK, których można słuchać za pośrednictwem bezpłatnych aplikacji mobilnych, a także bezpośrednio na stronie internetowej: www.mojeppk.pl, do śledzenia której serdecznie zapraszam.

Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK