Czas innowacji i wejścia w Przemysł 4.0

Możliwość komentowania Czas innowacji i wejścia w Przemysł 4.0 została wyłączona Aktualności, Biznes, TOP Manager

Z Krzysztofem Nowickim, Prezesem Lotos Oil Sp. z o.o., rozmawia Radosław Nosek

Krzysztof Nowicki, Prezes Lotos Oil Sp. z o.o., fot. mat. prasowe

Podczas Forum Ekonomicznego w Kry­nicy uczestniczył Pan w panelu tematycz­nym „Przemysł 4.0 w branży motoryza­cyjnej. Optymalizacja produkcji”. Jakie najważniejsze wnioski płyną z tej debaty?
Ze względu na utrzymującą się dobrą koniunk­turę obecnie jest najlepszy czas na wprowa­dzanie innowacji i płynne wejście w przemysł 4.0., który jest dla polskich firm szansą. W tym kontekście, w mojej ocenie, najważniejszym wnioskiem z debaty było stwierdzenie, iż jest apetyt przedsiębiorców i nauki na zmianę oraz efektywność płynące z wejścia w przemysł 4.0. Rozmawialiśmy także o barierach związanych z tym procesem, a w szczególności o mental­nym podejściu do problematycznych zagad­nień, które ja definiuje jako strach o człowieka. Nabranie przekonania, iż ten etap postępu jest dla ludzi a nie ich kosztem jest fundamentem powodzenia kolejnej rewolucji przemysłowej. Z pomocą w tym zakresie przychodzi m.in. nauka- w Polsce powstaje coraz więcej centrów kompetencji, tzw. living labów.

Jak dużym wyzwaniem jest Przemysł 4.0 dla LOTOS OIL?
Pewne zaszłości historyczne oraz potrzeby inwestycyjne w grupie kapitałowej LOTOS spowodowały, że LOTOS Oil to spółka, która funkcjonuje jeszcze w znacznej części, w okre­sie przemysłu 3.0. To się jednakże niedługo zmieni. Jesteśmy na finiszu dyskusji, a i w co mocno wierzę tuż przed ostateczną decyzją związaną z budową Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO). Uruchomienie tego projektu spowoduje nasze zwiększone zaangażowanie w dostosowanie kluczowych obszarów naszej działalności do możliwości stworzonych w ra­mach przemysłu 4.0.
Jako eksperci w dziedzinie środków smarowych tworzymy narzędzie, które w jednej z na­szych grup produktowych będzie przykładem innowacyjności wykorzystującym docelowo sztuczną inteligencję. Jesteśmy przekonani, że rozwiązania nad którymi pracujemy umożli­wią nam dużo szersze spektrum współpracy z klientami.

LOTOS OIL oferuje szeroką gamę pro­duktów, w tym olejów dla motoryzacji i przemysłu. Jaka jest pozycja rynkowa firmy na polskim rynku? Jak duża część produkcji LOTOS OIL trafia na rynki zagraniczne?
Rynek zarówno w Polsce, jak i na świecie prze­chodzi obecnie ewolucję w zakresie środków smarowych. W wielu obszarach oleje mine­ralne wypierane są przez zaawansowane oleje syntetyczne. Spółka LOTOS Oil podąża w ślad za technologią jaką oferuje rynek, również w tej najbardziej zaawanasowanej kategorii olejów. Nasze produkty posiadają formalne aprobaty producentów silników i maszyn, zdają skom­plikowane testy. Sprawia to, że nie odbiegamy jakością produktów od innych uczestników rynku, a także stawia nas w pozycji eksperta na rynku środków smarnych w Polsce. Znaczna część naszej produkcji eksportowana jest do ponad 80 krajów świata co czyni nas bardzo często ważnym ambasadorem polskiej gospo­darki.

Problemy rynkowe z jakimi na co dzień się mierzymy, zarówno na polskim jak i zagra­nicznym rynku, to konieczność konkurencji cenowej z markami olejowymi jakie powstały w przeciągu kilku ostatnich lat, a które jedno­cześnie niezachowują odpowiednich poziomów technologicznych. Wierzymy jednak, że pew­ność kierowców co do jakości marki LOTOS jest naszą przewagą konkurencyjną. Naszym atutem jest również profesjonalny Serwis Olejo­wy, który uzupełnia naszą ofertę dla przemysłu czy żeglugi. Wysoce specjalistyczna usługa to dla polskich firm gwarancja ciągłości utrzyma­nia ruchu i bezpieczeństwa produkcyjnego.

Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed LOTOS OIL w najbliższych latach? Jak zmienia się portfolio oferowanych przez firmę produktów?
Ciągle rozwijamy się jako Spółka i rozwijamy nasze porfolio dostosowując je zarówno do potrzeb rynkowych, jak i starając się pokazać nasze przewagi konkurencyjne. W tym mie­siącu wprowadzamy na rynek szereg nowości. W środkach przemysłowych są to oleje hydrau­liczne Hydromil L-HM BR i L-HV BR, które jako pierwsze produkty od polskiego producen­ta przeszły rygorystyczne badania i uzyskały najnowszą aprobatę Bosch-Rexroth RDE 90235 /Rating number BR-1010-0088/oraz zostały wpisane na listę produktów zatwierdzonych przez Bosch-Rexroth /RDE 90245/. Najwyższą jakość produktów potwierdził również Parker­-Denison wydając stosowaną aprobatę. W za­kresie produktów silnikowych, utożsamiając się z działalnością Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie ekologiczności i odpowiedzialności za środowisko naturalne wprowadziliśmy do oferty wysokospecjalistyczny, nowy olej z ro­dziny LOTOS Quazar Dynamic przeznaczony do samochodów hybrydowych. Na szczególne zwrócenie uwagi zasługuje również nowa linia produktów syntetycznych LOTOS Aurum. Oleje LOTOS Aurum to sprawdzona marka LOTOS w nowym opakowaniu i w atrakcyjnej, rynkowej cenie. Jesteśmy pewni, że nowa linia spełni oczekiwania polskich i zagranicznych kierowców i będzie stanowić doskonały ele­ment oferty.

lotos oil fot. mat. prasowe