Cyfryzacja ułatwia życie inżynierom, architektom i inwestorom

Możliwość komentowania Cyfryzacja ułatwia życie inżynierom, architektom i inwestorom została wyłączona Aktualności, Biznes

W trudnym dla budownictwa okresie pandemii zapoczątkowano proces jego cyfryzacji. W  procesie inwestycyjno-budowlanym zaczęto stopniowo przechodzić z papierowej na elektroniczną formę wypełniania zawiadomień i wniosków.

Aktualnie już wiele formularzy można złożyć elektronicznie w serwisie e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl). Był to pierwszy, wdrożony w lutym 2021 roku, etap cyfryzacji procesu budowlanego przygotowanej przez MRPiT i GUNB.

W  lipcu 2021 r. rozpoczął się drugi etap, który zakładał m.in. elektroniczne złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z  załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Cyfryzacja procesu budowlanego to duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów. Możliwość elektronicznego składania niezbędnej do procesu budowy dokumentacji z  pewnością przyspieszy i usprawni proces, a także zaoszczędzi czas obywateli, inwestorów. Zredukowanie formy papierowej dokumentacji budowlanej to również uproszczenie pracy organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Portal e-budownictwo udostępnia formularze, które obecnie można przesłać elektronicznie do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Kolejne są w trakcie opracowania. Procedura wysyłania wniosku jest prosta. Trzeba go wypełnić online, dołączyć wymagane załączniki na platformie e-PUAP, podpisać za pośrednictwem platformy e-PUAP, korzystając np. z profilu zaufanego oraz przesłać elektronicznie do urzędu.

Nowe przepisy w  ustawie o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które weszły w  życie 31.10.2020 r., umożliwiają też obywatelom i przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do danych planistycznych za pośrednictwem Internetu.

Kolejne etapy cyfryzacji budownictwa obejmowały m.in. wprowadzenie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane w  wersji elektronicznej (e-CRUB) , a także elektroniczny dziennik budowy.

W  wywiadzie dla „Kapitału Polskiego”, Tomasz Piotrowski, Członek Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Budownictwa stwierdził, że jednym z  celów cyfryzacji budownictwa jest umożliwienie inwestorom uzyskanie decyzji w pełni online. W  zasadzie jest to możliwe już dziś. Pozwala na to e-Budownictwo – oficjalna rządowa aplikacja, w której możemy złożyć większość wniosków i dokumentów wraz z załącznikami dotyczących całego procesu budowlanego: od wniosku o  warunki zabudowy na etapie planowania, zgłoszenia czy wniosku o pozwolenie na budowę, poprzez zgłoszenie rozpoczęcia robót, aż po zawiadomienie o zakończeniu budowy czy wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Mniejsze inwestycje są już z powodzeniem obsługiwane w ten sposób.

W  opinii wielu ekspertów jednak pełna cyfryzacja procedur administracyjnych będzie możliwa dopiero w  momencie wdrożenia metodyki BIM, czyli Building Information Modeling, czego esencją będzie uznanie modelu cyfrowego obiektu budowlanego zawierające wszystkie te niezbędne informacje jako pełnoprawnego projektu budowlanego.

Od 1 sierpnia w ramach cyfryzacji budownictwa ruszył też system e-CRUB. Tomasz Piotrowski, Członek Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Budownictwa wyjaśnia, że e-CRUB to nic innego jak elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, który zastąpi dotychczasowy centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB).

System ten podobnie jak dotychczasowy rejestr będzie zarządzany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), ale będzie zasilany danymi bezpośrednio z  samorządów budowlanych. Ma to pozwolić na sprawniejszą weryfikację posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie ich uprawnień i  przynależności do izb. Dla członków izb budowlanych korzystne będzie to, że po wpisaniu do systemu e-CRUB nie będą musieli już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i  zaświadczenia o  przynależności do izby, bo urzędy sprawdzą to sobie same w systemie e-CRUB.

Wnioski, które można złożyć online w aplikacji e-Budownictwo

 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
 • Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
 • Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2)
 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a)
 • Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego (PB-2a) do 70m2
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (PB-16a)
 • Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu (PB-8)
 • Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
 • Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu (PB-6)
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – przed zakończeniem budowy (PB-17a)
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
 • Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15)
 • Wniosek o legalizację (PB-19)
 • Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10) Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)
 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
 • Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14)
 • Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu (PB-18)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)