Ceny energii elektrycznej – Przedłużenie terminu do składania oświadczeń przez przedsiębiorców

Możliwość komentowania Ceny energii elektrycznej – Przedłużenie terminu do składania oświadczeń przez przedsiębiorców została wyłączona Aktualności

W dniu 29 lipca br. upłynął ostateczny termin do składania oświadczeń uprawniających mikro i małych przedsiębiorców do zachowania dotychczasowych cen energii elektrycznej do końca 2019 r.

słup energetyczny

W dniu 31 lipca przyjęty został jednak przez Sejm projekt ustawy przewidujący przyznanie podmiotom, które nie złożyły stosownego oświadczenia w pierwotnie ustalonym terminie, prawa do złożenia tego oświadczenia do dnia 13 sierpnia 2019 r. Ustawa została skierowana do Senatu, który w dniu 1 sierpnia przyjął ustawę bez poprawek.

Ustawa ta ma umożliwić przedsiębiorcom uprawionym do ochrony przed wzrostem cen energii elektrycznej skorzystanie z niższych cen energii i ograniczenie związanego z tym ryzyka ekonomicznego. W konsekwencji do końca 2019 r. sytuacja mikro i małych przedsiębiorstw ma pozostać bez zmian.

Średnie i duże przedsiębiorstwa w drugim półroczu 2019 r. będą mogły zostać objęte dofinansowaniem w ramach pomocy de minimis. Natomiast, przedsiębiorstwa energochłonne mają być beneficjentem mechanizmu, który zostanie wprowadzony ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, w drodze pomocy publicznej.

Poniżej przedstawiamy zestawienie najistotniejszych informacji dotyczących uprawnień przedsiębiorców w powyższym zakresie:

W przypadku jakichkolwiek pytań, a także w razie chęci uzyskania wsparcia przy ubieganiu się o przyznanie wybranego rodzaju uprawnienia, prosimy o kontakt:

 THE VIEW Kancelaria Prawna

  ul. Piłsudskiego 12 lok. 4

  Wrocław

Radca prawny Dominik Putz:  dominik.putz@viewlegal.pl

Adwokat Joanna Pokryszka:  joanna.pokryszka@viewlegal.pl