Centralny Port Komunikacyjny: Umowy ramowe i siedem kontraktów na prace przygotowawcze. Przełomowe miesiące w programie kolejowym CPK

Możliwość komentowania Centralny Port Komunikacyjny: Umowy ramowe i siedem kontraktów na prace przygotowawcze. Przełomowe miesiące w programie kolejowym CPK została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Inwestycje kolejowe Centralnego Portu Komunikacyjnego nabierają tempa. W październiku spółka CPK ogłosiła największe w Europie postępowanie ramowe na dokumentację projektową dla programu kolejowego CPK. Szacowana wartość prac to ponad 7 mld zł netto. Wcześniej inwestor podpisał umowy na pierwsze prace przygotowawcze – w ramach sześciu kolejowych odcinków zlokalizowanych w całej Polsce.

inwestycje kolejowe CPK 2020 - 2034 grafika
inwestycje kolejowe CPK 2020 – 2034

Umowa ramowa. Czym jest i jakie daje korzyści?

Na czym polega formuła „umowy ramowej”? To rozwiązanie ma na celu wybór grupy wykonawców, którym spółka CPK przez osiem lat będzie mogła zlecać zadania projektowe w  uproszczonym trybie postępowań wykonawczych. Spółka liczy na zainteresowanie specjalistycznych biur projektowych z Polski i z zagranicy. Oferty można składać do 5 listopada. Postępowanie jest prowadzone na platformie Smart PZP (www.portal.smartpzp.pl/cpk).

– Umowa ramowa umożliwi nam wybranie wykonawców dających rękojmię należytej jakości prac. Następnie w  uproszczonych postępowaniach CPK będą oni konkurowali o  umowy wykonawcze – mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

Korzyści dla obu stron

Ważne jest to, że zastosowanie umowy ramowej da możliwość sprawniejszego i  szybszego wyboru wykonawców prac projektowych w  następujących po nich uproszczonych zamówieniach wykonawczych. W  obecnym postępowaniu spółka CPK będzie oceniać wyłącznie kryteria jakościowe, gdzie głównym kryterium jest doświadczenie personelu. To jest konkretny sygnał, który spółka daje potencjalnym wykonawcom. Oferty cenowe będą brane pod uwagę dopiero podczas uproszczonych zamówień wykonawczych kierowanych do firm, z  którymi zostanie zawarta umowa ramowa.

– Korzystając z  najlepszych międzynarodowych wzorców stworzymy atrakcyjne warunki kontraktowe dla wykonawców. Oferujemy m.in. elastyczne formy wynagrodzenia, np. płatności częściowe, dodatkowe zaliczki płatne z  góry, rozliczenie ryczałtowe i  obmiarowe (zależnie od rodzaju usługi), a także dodatkowe wynagrodzenie za przyspieszenie prac. Wszystkie te rozwiązania zostały oparte o  wnioski ze wstępnych konsultacji rynkowych, które przeprowadziliśmy z  branżą – mówi prezes Mikołaj Wild.

Jeśli porównamy przetarg na umowy ramowe z innymi postępowaniami, to zauważymy kolejne przewagi tego rozwiązania. Jest to m.in. transparentny harmonogram zaplanowany na dwie kolejne perspektywy unijne (do 2034 r.) i  pozbawione nadmiernych formalności postępowania wykonawcze,

29 projektów, 82 odcinki, 1800 km nowych linii

Postępowanie ramowe dotyczy łącznie 29 projektów podzielonych na 82 odcinki, które składają się na prawie 1 800 km tzw. szprych, czyli nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane przez CPK do końca 2034 r. Wśród nich znajdą się odcinki KDP z prędkością projektową do 350 km/h.

W  zakres prac projektowych wejdą m.in. elementy tzw. igreka: Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław (wraz z  łącznikiem w  kierunku Poznania), tzw. CMK Północ (wydłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej przez CPK w stronę Płocka, Włocławka i  Trójmiasta) czy nowa linia Katowice – Kraków. Znajdują się tam też odcinki prowadzone przez rejony wykluczone dziś transportowo, np. Ostrołęka – Łomża – Giżycko, Katowice – Jastrzębie-Zdrój – Ostrawa; Łętownia – Rzeszów i  Trawniki – Krasnystaw – Zamość.

Zlecenia w ramach umowy ramowej będą dotyczyć: materiałów do decyzji środowiskowych, koncepcji programowo-przestrzennych (KPP), projektów i  opracowań na potrzeby decyzji lokalizacyjnych i  pozyskiwania nieruchomości, projektów budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych czy dokumentacji służącej wyłonieniu wykonawców robót budowlanych.

Umowa ramowa na prace projektowe to dopiero pierwszy krok. W  przygotowaniu są umowy ramowe dotyczące: zleceń dla inżyniera kontraktu i na roboty budowlane.

#KolejNaPolske – prace przygotowawcze na 1000 km nowych linii kolejowych

Podpisane kontrakty na studia wykonalności dotyczą odcinków Warszawa – Łódź – Wrocław – granica państwa, Katowice – Ostrawa, Łętownia – Rzeszów i Ostrołęka – Łomża – Giżycko. W  ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (tzw. STEŚ) zostaną m.in. wskazane rekomendowane przebiegi nowych linii kolejowych. Wykonawcy dostarczą również prognozy ruchu, analizy (np. techniczne, środowiskowe czy wielokryterialne) oraz przygotują dokumentację geologiczno-inżynierską i mapy do celów projektowych.

Pierwsza polska linia Kolei Dużych Prędkości zacznie swój bieg w Warszawie i będzie prowadzić w  kierunku Centralnego Portu Komunikacyjnego i  Łodzi. Na tej trasie pociągi z  pasażerami będą jeździły w  pierwszym etapie z  prędkością do 250 km/h. Przyjęte przez spółkę CPK założenia projektowe umożliwią jej podniesienie w  przyszłości nawet do 350 km/h – jeśli będzie takie zapotrzebowanie. Dzięki tej inwestycji pasażerowie dojadą do nowego lotniska: z Warszawy w ok. 15 min, z Łodzi w ok. pół godziny, a z Warszawy do Łodzi w ok. 45 minut, czyli prawie dwa razy szybciej niż obecnie.

– Dzięki inwestycjom kolejowym CPK atrakcyjność inwestycyjna Warszawy, Łodzi oraz wielu innych miast i  regionów radykalnie się zwiększy. Mieszkańcy zyskają możliwość szybkiego i wygodnego dojazdu do większości miast w Polsce – mówi Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

„Igrek” – kręgosłup systemu KDP w Polsce

Dalej nowa trasa Warszawa-Łódź zostanie wydłużona do Wrocławia, a docelowo też do Poznania. Dzięki temu powstanie szybkie połączenie kolejowe. Te dwie linie w ramach tzw. „igreka” stanowią pierwszy i najważniejszy element systemu Kolei Dużych Prędkości w Polsce.

Po zsumowaniu trzech zakontraktowanych odcinków CPK w ramach tzw. szprychy nr 9 wychodzi w sumie ok. 400 km linii dużych prędkości między Warszawą a granicą z  Czechami (przez Port Solidarność, Łódź i Wrocław).

– Przygraniczny odcinek z Żarowa do Lubawki to przykład współpracy kolejowych inwestorów z  sąsiednich krajów w  ramach międzynarodowego korytarza europejskiej sieci TEN-T. Docelowo połączymy się z inwestycją przygotowywaną przez Czechów, tworząc połączenie kolejowe Warszawy i Wrocławia z  Pragą – podkreśla Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Jastrzębie-Zdrój – największe miasto w Polsce bez dostępu do kolei

Na Śląsku trwają prace przygotowawcze do budowy linii kolejowej Katowice – Ostrawa, gdzie w  ramach polskiego odcinka powstanie w  sumie ok. 75 km nowej trasy. Projekt obejmie odcinek przyszłej linii między Katowicami i granicą z Czechami oraz odcinek Jastrzębie-Zdrój – Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniem do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i łącznicami w kierunku Rybnika i Wodzisławia Śląskiego.

Dzięki tej inwestycji pociągi dojadą do wspomnianego 90-tysięcznego Jastrzębia- -Zdroju, które jest dziś największym miastem w Polsce bez dostępu do kolei.

40 km nowej linii kolejowej na Podkarpaciu

Spółka CPK prowadzi prace przygotowawcze także dla budowy nowej linii kolejowej na Podkarpaciu, na odcinku Łętownia – Rzeszów. Ten ponad 40-kilometrowy odcinek to kolejowy łącznik prowadzący od strony Stalowej Woli w  kierunku Rzeszowa, który powstanie w ramach tzw. szprychy nr 6. Połączy ona Warszawę i  CPK z Radomiem, Ostrowcem Świętokrzyskim, Stalową Wolą i  Rzeszowem, a  docelowo z Sanokiem.

Pociągiem na Mazury

Na północnym wschodzie Polski trwają przygotowania do budowy odcinka Ostrołęka – Łomża – Giżycko, kluczowego fragmentu tzw. szprychy nr 3. Dzięki temu do sieci pasażerskich połączeń dalekobieżnych włączona zostanie m.in. Łomża, Kolno i Orzysz. Pierwsze z tych miast – Łomża – czeka na pociągi pasażerskie od 1993 r.

#KolejNaPolske

Program Kolejowy CPK zakłada budowę na terenie całej Polski łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z  różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Zakres prac, przyjęte harmonogramy i szczegóły przygotowywanych zadań wraz z  m.in. zakładanymi czasami przejazdów i  korzyściami dla pasażerów można prześledzić na stronie www.kolejnapolske.pl.

Inwestycje kolejowe CPK grafika
Inwestycje kolejowe CPK grafika