Centralny Port Komunikacyjny. Korzyści dla pasażerów i dla ekonomii

Możliwość komentowania Centralny Port Komunikacyjny. Korzyści dla pasażerów i dla ekonomii została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Spółka CPK rozpoczyna konsultacje z przewoźnika­mi lotniczymi, którym przed­stawi zakładaną wstępną koncepcję przyszłego lot­niska. Jeszcze w tym roku inwestor planuje wybrać międzynarodowego doradcę strategicznego

CPK kolej fot. mat. prasowe

Dwie równoległe drogi startowe o długo­ści 4.000 metrów każda (w ramach etapu pierwszego obliczonego na 45 mln pasa­żerów rocznie) i dwie kolejne w ramach dwóch kolejnych potencjalnych etapów. Do tego zakładany układ m.in. dróg kołowania, płyt postojowych, terminali, stacji kolejowej zintegrowanej z termi­nalem pasażerskim, parkingów i dróg wewnętrznych. Taką wstępną koncepcję Portu Lotniczego Solidarność, który ma być zlokalizowany 37 km od Warsza­wy, zobaczą już niedługo przewoźnicy lotniczy.

Airport Consultative Committee (ACC) został powołany w drugiej połowie maja przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA we współpracy ze spółką CPK. W skład tego komitetu konsultacyjnego wejdą przedsta­wiciele wszystkich linii, które korzystają dziś z Lotniska Chopina, ale też inne, którzy są potencjalnymi klientami CPK. Inauguracyjne spotkanie zostało wyzna­czone w Warszawie na 18 lipca. Kolejną będą odbywały się cyklicznie.

– Według prognoz europejski popyt na podróże wzrośnie do 2037 r. o ok. 50 proc., dlatego niezbędna jest budowa infra­struktury, która będzie w stanie na to zapotrzebowanie odpowiedzieć. Poprzez projekt CPK możemy zaoferować pasaże­rom rozwiązanie – mówi Rafael Schvar­tzman, wiceprezes IATA odpowiedzialny za Europę.

Cel jest taki, żeby planowane rozwiązania były zgodne z oczekiwaniami i potrze­bami przewoźników: technicznymi, operacyjnymi i finansowymi. – Nie da się dobrze zaplanować lotniska, nie pytając się o zdanie tych, którzy będą z niego korzystać, czyli przede wszystkim przewoź­ników lotniczych – dodaje Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

W tym roku CPK planuje wskazać dorad­cę strategiczno-technicznego, czyli mię­dzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania, budowy i zarządzania portami przesiad­kowymi. W tym roku CPK zleci też plan generalny lotniska (tzw. masterplan), na podstawie którego później powstaną projekty lotniska.

CPK_model_systemowy_INFO mat. prasowe

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe. W ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Solidarność zdol­ności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowych linii: głównie na trasie Warszawa– CPK–Łódź. Ta inwestycja umożliwi osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy 15 minut, a z CPK do Łodzi ok. 25 minut. Kolejowa części Programu CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii – tzw. szprych – prowadzą­cych z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy.

Według raportu PwC z kwietnia br., budowa dużego hubu pod Warszawą jest uzasadniona m.in. prognozami ruchu. Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego, sytuacja na polskim rynku wpisuje się w boom prognozowany przez IATA, według którego w ciągu 20 lat liczba pasa­żerów w lotnictwie pasażerskim na świecie się podwoi. Europa Środkowo-Wschodnia to ta część Starego Kontynentu, w której wzrost jest najszybszy.

Jak wynika z Testu Prywatnego Inwesto­ra wykonanego dla części lotniskowej CPK przez EY, stopa zwrotu wyniesie ponad 10 proc. Według raportu Baker McKenzie i Polityki Insight, Polska dzięki korzyst­nemu położeniu ma szansę na przejęcie dużej części ruchu między Europą i Ame­ryką Płn. a Azją, a CPK może przynieść Polsce dodatkowych od 4 do 7 proc. PKB. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. miejsc pracy.