Budżet i cennik Wrocławia 2021

Możliwość komentowania Budżet i cennik Wrocławia 2021 została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd, Zdrowie

Ile Wrocław przeznacza na edukację, inwestycje, transport, pomoc społeczną czy ochronę zdrowa? Te i  inne informacje można znaleźć w  nowym serwisie przygotowanym przez portal www.wroclaw.pl, który od kilku lat pokazuje budżet i cennik Wrocławia w  bardzo przystępnej dla czytelników formie.

Tegoroczny budżet Wrocławia zakłada dochody na poziomie 5,4 mld zł i 5,9 mld zł wydatków. Pomimo trudnej sytuacji związanej z  epidemią koronawirusa, miasto przygotowało prorozwojowy plan finansowy. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych na realizację trwających i nowych inwestycji. W  tegorocznym budżecie specjalną pozycją są także wydatki na walkę z koronawirusem.

Podobnie, jak w zeszłym roku, miasto przeznaczy w tym roku środki m.in. na pomoc służbie zdrowia i przedsiębiorcom, wsparcie seniorów oraz oświaty czy zakup środków ochronnych.

– W serwisie każdy z nas może sprawdzić, z  czym związane są stałe wydatki miasta i te związane z inwestycjami – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

– Dlatego warto rozliczać się we Wrocławiu, tu składać swój PIT i w ten sposób wspierać swoje miasto. To szczególnie ważne w obliczu trwającej epidemii i związanymi z nią dodatkowymi, nieplanowanymi wydatkami. Dane mogą być zaskakujące, bo mało kto wie, że montaż jednej latarni ulicznej kosztuje 10 tys. zł, a namalowanie przejścia dla pieszych to koszt rzędu 1800 zł. W specjalnym serwisie znajdziemy również analizę tegorocznego budżetu Wrocławia.

– To niezwykle cenna wiedza, która z pewnością zainteresuje każdego mieszkańca Wrocławia. Portal w  atrakcyjny sposób prezentuje również budżet miasta – między innymi źródła dochodów i  wydatki z podziałem na konkretne zadania – mówi Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

Budżet na 2021 r.

W  specjalnym serwisie znajdziemy również analizę budżetu miasta. W  2021 roku największą część wpływów stanowią dochody własne w  wysokości 3,5 mld zł. W  tym są zawarte udziały miasta w  PIT i  CIT (1,7 mld zł), wpływy z  podatków i opłat (1 mld zł), dochody z majątku (428 mln zł) i z usług (303 mln zł). W tym roku zmaleją natomiast dotacje z budżetu państwa – z 941 do 880 mln zł. Wydatki miasta na 2021 rok zaplanowano na poziomie 5,9 mld zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych jest na stałe koszty funkcjonowania Wrocławia, takie jak: prowadzenie szkół i  przedszkoli, komunikację zbiorową, wypłatę świadczeń, utrzymanie dróg i zieleni. W  bieżącym roku, oprócz dalszej realizacji nowych tras tramwajowych i  autobusowych oraz dróg i  mostów, pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę i przebudowę placówek oświatowych, miejski program wymiany źródeł ogrzewania czy inwestycje realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego czy Funduszu Osiedlowego. Na akcję „Zmień piec” przeznaczono ponad 65 mln zł, na inwestycje oświatowe – ponad 77 mln zł, a na rewitalizację komunalnego zasobu mieszkaniowego ponad 30 mln zł.

budżet Wrocławia infografika
budżet Wrocławia infografika

Cennik Wrocławia 2021

Cennik powstał, aby bardziej obrazowo pokazać, jak wydawane są pieniądze z  miejskiego budżetu. Kwoty podawane w miliardach czy milionach nie są tak wymowne, jak np. koszt miesięcznego utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym czy przejazdu przez tramwaj lub autobus jednego kilometra trasy. Podane są konkretne przykłady i przeznaczone na nie kwoty. W niektórych przypadkach są one uśrednione, gdyż ich ostateczna wysokość zależy od wielu czynników, takich jak np. czas, zakres prac i teren, na którym są wykonywane.

Ty też wspierasz miasto

Z  samego PIT i  CIT do budżetu wpływa rocznie 1,7 mld zł – dlatego jak co roku miasto zachęca, żeby rozliczyć się we Wrocławiu. Aby to zrobić, nie trzeba być tu zameldowanym – wystarczy w  zeznaniu podatkowym wpisać wrocławski adres zamieszkania. Dodatkowo, płacąc podatki we Wrocławiu, można korzystać z programu Nasz Wrocław. To nie tylko zniżki czy bezpłatne wejścia do wrocławskich atrakcji, ale też stała cena na bilety okresowe w komunikacji miejskiej.

Więcej informacji na stronie https://www. wroclaw.pl/budzet-wroclawia/2021/