Blisko 4 tysiące inwestycji ze wsparciem sejmiku Mazowsza. I to tylko w tym roku!

Możliwość komentowania Blisko 4 tysiące inwestycji ze wsparciem sejmiku Mazowsza. I to tylko w tym roku! została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Sejmik Mazowsza stawia na lokalne inwestycje. Tylko w tym roku w ramach m.in. 14 autorskich programów wsparcia władze województwa pomogły zrealizować aż 3904 projekty w całym regionie. Są wśród nich drogi, boiska, szkoły, sprzęt dla strażaków, a także pomoc dla działkowców, sołectw czy kół gospodyń wiejskich. Na tym nie koniec. Samorząd województwa realizuje szereg kluczowych dla regionu inwestycji, jak chociażby budowa Ośrodka Radioterapii w Płocku, SOR-u w Radomiu czy obwodnicy Grodziska Mazowieckiego.

Skala pomocy jest ogromna, tak jak środki na nią przeznaczone. Tylko w tym roku na lokalne inwestycje władze regionu przeznaczą aż 1 mld zł. Na pomoc sejmiku województwa mazowieckiego mogą liczyć gminy i powiaty z całego Mazowsza. Autorskie programy wsparcia to często kluczowy bodziec do realizacji ważnych dla mieszkańców projektów. I nie tylko tych dużych, których koszty liczone są w milionach, ale też mniejszych, społecznych inicjatyw, które mają ogromny wpływ na rozwój i integrację lokalnych społeczności. Jest w czym wybierać, bo dziś Mazowsze realizuje aż 14 programów, w tym m.in. dla sołectw, działkowców, kół gospodyń wiejskich, młodzieży, organizacji pozarządowych, seniorów czy straży pożarnych. Można także ubiegać się o wsparcie na nowe drogi, szkoły, żłobki, placówki medyczne czy obiekty sportowe.

Jak mówi marszałek Adam Struzik, władze regionu mają świadomość, że z uwagi na trudną sytuację gospodarczą samorządy dwa razy zastanawiają się na tym czy daną inwestycję realizować, czy nie.

Nasze programy niejednokrotnie pomagają w podejmowaniu tych trudnych decyzji. Czasem słyszymy wprost, że bez nich wielu inwestycji po prostu nie udało by się przeprowadzić. Tak jest z budową dróg, placówek edukacyjnych, medycznych, modernizacją zabytków czy zakupem sprzętu przeciwpożarowego dla OSP. Kierując się zasadą pomocniczości i solidarności, pomagamy samorządom oraz lokalnym wspólnotom realizować szereg przedsięwzięć.

Każda inwestycja ma znaczenie

Wśród 3904 dofinansowanych w tym roku przez samorząd Mazowsza projektów przeważająca część to projekty infrastrukturalne. Mowa o modernizacji dróg, budowie szkół, obiektów sportowych czy też zakupie profesjonalnego sprzętu i wozów strażackich dla ochotniczych straży pożarnych. Na wiele z tych inwestycji mieszkańcy czekają od lat, a ich realizacja podnosi jakość życia. Zauważa to pani Katarzyna z gminy Prażmów, ciesząca się z nowego przedszkola, które niebawem powstanie w Jaroszowej Woli. – W tej chwili, z uwagi na opiekę nad moją córką, nie pracuję. Dlatego przedszkole to ogromna szansa, tak naprawdę, i dla mnie, i dla niej. Ja będę mogła wrócić do zawodu, a córka będzie się uczyć i spędzać czas z rówieśnikami pod opieką fachowej kadry.

Nowe wozy, boiska i sprzęt dla kół gospodyń wiejskich

Siłownie plenerowe, modernizacja świetlic wiejskich czy zakup sprzętu dla kół gospodyń wiejskich to tylko kilka spośród tysięcy zrealizowanych na Mazowszu w tym roku projektów. Jak zauważa Zuzanna Baranowska-Lemmen, członkini Stowarzyszenia Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lucieniu (pow. gostyniński), dzięki wsparciu finansowemu lokalne stowarzyszenia mogą usprawniać swoje działania, podejmować nowe aktywności, rozwijać się i zmieniać swoje otoczenie.

Wielokrotnie korzystamy z możliwości wsparcia z budżetu województwa. Udało się m.in. zakupić fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, na który otrzymaliśmy 100 tys. zł wsparcia, a nasze koło gospodyń wiejskich kupiło ekran projektowy, projektor, sprzęt komputerowy oraz krzesła.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemojkach (pow. siedlecki) Robert Szewczuk, zaznacza z kolei, że bez pomocy samorządu województwa nie byliby w stanie zakupić takiej ilości sprzętu.

W ciągu ostatnich dwóch lat otrzymaliśmy wsparcie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, jak również sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego. Uzyskaliśmy także dofinansowanie na remont garażu w strażnicy OSP w Niemojkach.

Po pomoc w przyszłym roku

Warto już dziś planować przyszłoroczne inicjatywy i inwestycje. Wszystkie informacje dla samorządów i organizacji pozarządowych chcących skorzystać z programów wsparcia sejmiku województwa mazowieckiego znajdują się na stronie mazovia.pl. Nabory do kolejnych edycji programów ruszą już na początku przyszłego roku.

materiały prasowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego