Bezpłatne webinarium dla startupów z Dolnego Śląska

Możliwość komentowania Bezpłatne webinarium dla startupów z Dolnego Śląska została wyłączona Aktualności, Nauka

Jesteś z Dolnego Śląska? Szukasz środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Już 23 września 2021 roku zapraszamy na bezpłatne webinarium dla startupów z cyklu „Nasz kapitał, Twój sukces”. Nawet 100 tysięcy złotych na własny biznes!

Webinar dla startupów_FRW
Webinar dla startupów_FRW

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zaprasza na bezpłatne webinarium dla startupów z cyklu „Nasz kapitał, Twój sukces”.

Konferencja odbędzie się w czwartek, 23 września 2021 r. w godzinach 11:00 – 12:30, na platformie LIVEWEBINAR.

Spotkanie skierowane jest do osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, bezrobotnych, studentów, absolwentów szkół średnich, zawodowych oraz wyższych, opiekunów osób niepełnosprawnych, przedsiębiorców chcących utworzyć nowe stanowisko pracy, czy emerytów.

Celem spotkania jest przedstawienie aktualnie dostępnych instrumentów finansowych, które umożliwiają:

  • rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach),
  • rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Program spotkania:

11:00 – 11:05 – Przywitanie uczestników

11:05 – 11:45 – Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie – Anna Juszczak-Wątor, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

11:45 – 12:15 – Mikropożyczka – Agnieszka Humen-Kłyza, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

12:15 – 12:30 – Podsumowanie i zakończenie spotkania

Rejestracja: https://frw.pl/16506/bezplatne-webinarium-dla-startupow/