Artur Martyniuk: POLREGIO, czyli jakościowy skok przewozów regionalnych

Możliwość komentowania Artur Martyniuk: POLREGIO, czyli jakościowy skok przewozów regionalnych została wyłączona Aktualności, Biznes

POLREGIO to największy kolejowy pasażerski przewoźnik w  Polsce, z  którego usług rocznie korzysta prawie 70 mln pasażerów. Spółka realizuje obecnie plan inwestycyjny, dzięki któremu mieszkańcy regionów będą mieli do dyspozycji nowoczesne pociągi wyposażone w klimatyzację i wi-fi. W planach jest zakup nawet 264 nowych EZT-ów, które zastąpią składy typu EN57.

Artur Martyniuk - Prezes POLREGIO
Artur Martyniuk – Prezes POLREGIO fot. mat. prasowe

W ciągu najbliższych pięciu lat na wymianę oraz zakup dodatkowych szynobusów i pojazdów z napędem hybrydowym, a także modernizację blisko 50 sztuk obecnie eksploatowanych pociągów ma być wydanych nawet do 7 mld zł.

– To największy tego typu program dla kolei regionalnej. Jego ostateczny zakres będzie zależał od dostępności i zasad przyznawania dofinansowań. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Niedawno przekształciliśmy się w  spółkę akcyjną, co daje nam dodatkowe możliwości, jeśli chodzi o  pozyskanie finansowania, a  ponadto zwiększa naszą wiarygodność wobec instytucji zapewniających środki na zakup taboru. To z  kolei oznacza niski koszt pozyskania finansowania – mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO. – Pieniądze na zakup pociągów będą pochodzić z grantów unijnych, instrumentów dłużnych oraz własnych środków. Oprócz taboru, zmodernizujemy też nasze zaplecze techniczne. Nowoczesne pojazdy to zaawansowane technologicznie konstrukcje i w związku z tym odpowiednio rozbudujemy nasze jednostki utrzymania technicznego, a także przeszkolimy naszą kadrę techniczną.– podkreśla Artur Martyniuk.

Użytkownicy kolei regionalnej oczekują takich przedsięwzięć. Ze zleconych przez POLREGIO badań na ogólnopolskiej próbie mieszkańców Polski wynika, że poparcie dla inwestycji deklaruje aż 74% Polaków, którzy regularnie korzystają z  usług kolei regionalnej. Niemal połowa wszystkich badanych Polaków wyraża chęć skorzystania lub zwiększenia częstotliwości przejazdów z  oferty kolei regionalnych. Warunek? Adekwatna jakość transportu kolejowego, czyli przede wszystkim dostępność, komfort oraz duża liczba i  częstotliwość połączeń.

– Nie ulega wątpliwości, że nowe pociągi przyciągają nowych pasażerów. To oznacza, że inwestycje w kolej regionalną szybko się zwrócą, a jednocześnie podniosą jakość i komfort życia mieszkańców regionów. Dostępny cenowo transport kolejowy to jeden z motorów rozwoju gospodarczego, więc na wyższe wpływy z podatków mogą też liczyć samorządy będące organizatorem transportu kolejowego w  regionach. To klasyczna sytuacja z kategorii win-win, gdyż na inwestycjach w kolej regionalną zyskają wszyscy – podkreśla Artur Martyniuk.

PolRegio pociągi.jpg
fot. POLREGIO

Szansa dla małych i średnich miast

Działania POLREGIO doskonale wpisują się w nowy model rozwoju, który nie opiera się już- tak jak w ostatnich kilkudziesięciu latach – głównie na dynamicznie rozwijających się dużych ośrodkach miejskich. Walka z  wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców mniejszych miejscowości jest jednym z  najważniejszych elementów polityki spółki. Często są to silne ośrodki liczące od ok. 100 tys. mieszkańców wzwyż, położone blisko siebie, co stwarza ogromny potencjał do ich dalszego rozwoju. Przykładem może być Słupsk, Koszalin i  Kołobrzeg, czy też Tarnobrzeg, Stalowa Wola oraz Sandomierz. Co zatem istotne – POLREGIO zapewnia więc połączenia nie tylko w  największych miastach, ale także obsługuje linie położone z dala od nich. Na większości obszarów spółka jest jedynym przewoźnikiem realizującym regionalne połączenia kolejowe.

– Te [mniejsze] miasta mają niepowtarzalną szansę, aby wskoczyć do pierwszej ligi i  poziomem zarobków oraz jakości życia co najmniej zbliżyć się do dużych ośrodków miejskich – mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO. – Po 30 latach transformacji to właśnie kolej regionalna może i  powinna stanowić spoiwo łączące takie miejscowości. Tworzenie takich subregionów o wysokiej dynamice wzrostu z silnym przewoźnikiem kolejowym, jakim jest POLREGIO, jest w  interesie całej gospodarki oraz państwa, gdyż zapobiega wielu negatywnym zjawiskom związanych z migracją do dużych miast. Już jeden duży ośrodek powyżej 100 tys. mieszkańców może pociągnąć za sobą wzrost gospodarczy w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, w  efekcie którego nastąpi wzrost płac i powstrzymanie migracji zarobkowej, drenującej bardzo często najbardziej utalentowanych i  najlepiej wykształconych.

Kolej naturalnym integratorem transportu

Kolej regionalna ma też do odegrania kluczową rolę, jeśli chodzi o integrację całego transportu w  regionach. Cel ten można realizować poprzez modernizację węzłów przesiadkowych, budowę parkingów typu Park & Ride, czy też ofertę wspólnych biletów aglomeracyjnych obejmujących różne środki transportu obsługiwane przez odrębnych operatorów.

– Kolej regionalna to naturalny integrator całego transportu publicznego wokół dworców, które w  większych miastach są dobrze skomunikowane. – wyjaśnia Artur Martyniuk. – Tam, gdzie jest to możliwe, wdrażamy rozwiązania takie jak bilety aglomeracyjne, czy też bilety będące jednocześnie miesięcznym karnetem na parking oraz biletem kolejowym. Chcemy też integrować kolej z  autobusami elektrycznymi w  ramach wspólnych ofert, gdzie rozkłady jazdy będą ze sobą skoordynowane. Obecnie prowadzimy pilotażowy projekt obejmujący zakup 27 nowoczesnych elektrycznych autobusów obsługiwanych właśnie przez nas, czyli operatora kolejowego, w województwie świętokrzyskim. To przedsięwzięcie, które jest oparte na grantach unijnych, umożliwi nam zebranie doświadczenia do realizacji kolejnych projektów mających na celu zwiększenie dostępu do publicznego transportu w innych regionach.

PolRegio pociąg.jpg
PolRegio pociąg.jpg

Przełomowe 20 miesięcy w historii spółki

Obecna pozycja POLREGIO na rynku regionalnych przewozów pasażerskich pozwala na działania na szeroką skalę. POLREGIO jest największym pasażerskim przewoźnikiem w  Polsce. W  ciągu roku z usług spółki korzysta blisko 70 mln pasażerów, a jej pociągi zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich utrzymuje się na poziomie 26%. Warto też dodać, że lata 2020-2021 były pod wieloma względami przełomowe dla firmy.

– Przede wszystkim po raz pierwszy w historii spółki podpisaliśmy wieloletnie umowy na świadczenie usługi przewozowej z samorządami wojewódzkimi. – zaznacza Artur Martyniuk – W  tym w  większości województw są to umowy aż na 10 lat. W porozumieniach z  Marszałkami mamy zabezpieczone ponad 9 mld zł do 2030 r., a kwota ta wraz z  realizacją programu Kolej Plus, czyli modernizacją i budową nowych linii kolejowych w  regionach, oraz rozwojem gospodarczym w tej dekadzie, z pewnością ulegnie podwyższeniu.

– Ostatnie 20 miesięcy było dla POLREGIO przełomowe pod wieloma względami. Osiągnęliśmy porozumienie z  Komisją Europejską, która ostatecznie zaakceptowała pomoc publiczną udzieloną nam w 2015 r. oraz wyszliśmy z definicji spółki w trudnej sytuacji ekonomicznej – podkreśla Prezes Martyniuk. Wieloletnie umowy pomiędzy POLREGIO i  samorządami, przekształcenie spółki w akcyjną, realizacja postulatów strony społecznej w  temacie podwyżek wynagrodzeń dla Pracowników, a  także dodatni wynik finansowy na działalności podstawowej radykalnie zmieniły postrzeganie spółki na rynku, przede wszystkim w  oczach instytucji finansowych, które dziś otwarcie deklarują chęć udziału w finansowaniu jej zamierzeń inwestycyjnych. Solidne podstawy to gwarancja, że firma w tej dekadzie wykona kolejny skok jakościowy i technologiczny, co przyczyni się do rozwoju kolei regionalnej w całej Polsce.