Artur Kosicki: Ambitne Podlaskie

Możliwość komentowania Artur Kosicki: Ambitne Podlaskie została wyłączona Aktualności, Samorząd

To hasło, które zostało przyjęte przez podlaski samorząd w strategii rozwoju. Przyświeca ono działaniom Zarządu Województwa Podlaskiego, skierowanym na dalszy wzrost konkurencyjności regionu i rozwój gospodarczy. I to z  sukcesem. Podlaskie jest liderem w rankingach pod względem inwestycji i wykorzystania funduszy europejskich. Staje się doskonałym miejscem do życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

marszałek Artur Kosicki.
Artur Kosicki marszałek WP fot. mat. prasowe

– Podążamy konsekwentnie szybką ścieżką wzrostu. Mamy wytyczony kierunek rozwoju i on przyświeca naszym działaniom. Ten kierunek to konkurencyjna gospodarka, a co za tym idzie – rosnąca jakość życia – mówi marszałek Artur Kosicki.

Rozwój gospodarki pociąga za sobą rozwój innych sfer. Powstały w regionie strefy ekonomiczne, które oferują przedsiębiorcom wiele ulg i tereny inwestycyjne. A warunki do rozwoju firm są coraz lepsze. I to przynosi efekty. Świetnie rozwija się przemysł rolno-spożywczy, podlaskie przedsiębiorstwa są liderami w przetwórstwie mleka na świecie. Prężnie działa przemysł maszynowy, branża IT.

Efekty funduszy unijnych

Jednym z  narzędzi do realizacji celów są fundusze unijne. Do tej pory obecny zarząd województwa skierował 2,3 mld zł z tej puli do podlaskich firm, samorządów, organizacji pozarządowych. Dzięki finansowemu wsparciu powstały nowe miejsca pracy, firmy mogły inwestować w innowacje, zbudowano drogi, zmodernizowano szpitale, szkoły i  przedszkola, odnowiono wiele cennych zabytków. Coraz więcej gospodarstw wykorzystuje też odnawialne źródła energii.

– Realizacja projektów dofinansowanych ze środków unijnych, rozdysponowywanych przez podlaski samorząd, dosłownie zmieniła nasz region. Całości dopełniły dotacje z  budżetu województwa. Efekty tych działań widać na każdym kroku – zaznacza Artur Kosicki.

Wsparcie dla podlaskiego biznesu

Jakość życia w  regionie warunkuje dynamiczna gospodarka. Podlascy przedsiębiorcy są dla zarządu województwa niezwykle ważną grupą i zawsze mogą liczyć na jego wsparcie. W czasie kadencji, w ramach funduszy europejskich, otrzymali ponad 500 mln zł dotacji i blisko 170 mln zł pożyczek na bardzo preferencyjnych warunkach. W kolejnym unijnym programie regionalnym ta kwota będzie jeszcze wyższa i wyniesie ok. 170 mln euro.

– Od początku kadencji aktywnie wspieramy biznes. Rozmawiamy o  potrzebach przedsiębiorców i wychodzimy im naprzeciw. Zdajemy sobie sprawę, że im lepsze wyniki naszych firm, tym większe zatrudnienie w regionie, tym lepsze płace dla pracowników i tym samym – wyższy poziom życia – mówi marszałek.

W  ramach dużego projektu ze środków unijnych „Podlaskie – Naturalna Droga Rozwoju” podlaski samorząd zorganizował dla przedsiębiorców cztery misje zagraniczne: do Dubaju (na Expo 2020), do Wielkiej Brytanii, Francji i  Belgi. Brali oni udział w  seminariach, targach, spotkaniach, które przełożyły się na rozwój współpracy gospodarczej i  zwiększenie eksportu podlaskich firm. A  w  tym roku samorząd zorganizował w Białymstoku I Podlaskie Forum Ekonomiczne, poświęcone współpracy gospodarczej Polski z Azją. Ideą forum, którą będzie rozwijana w  kolejnych latach, jest koncentracja na wybranym regionie świata, którego przedstawiciele zostaną zaproszeni w danym roku do Białegostoku. W ten sposób tworzone są warunki do nawiązania konkretnej współpracy gospodarczej.

– Nasz region jest idealnym miejscem do rozwijania biznesu. Z  jednej strony, jest bramą na duże rynki Wschodu aż do dalekiej Azji. Z drugiej strony, mamy też świetne połączenie z Zachodem. Nasze uczelnie modelowo współpracują ze światem biznesu i  kształcą kadrę, która zasila nasze przedsiębiorstwa – wymienia marszałek. – A nasze przedsiębiorstwa to firmy rodzime, z polskim kapitałem. Tworzone i prowadzone z  pasją. Ich właściciele udowadniają, że tu, w Podlaskiem, są doskonałe warunki do rozwoju na międzynarodową skalę

Lepsze drogi, większa dostępność

W  województwie jest coraz gęstsza sieć dróg, istniejące trasy zyskują lepsze parametry. Tylko na inwestycje infrastrukturalne zarząd przeznaczył przez minione 4 lata przeszło 900 mln zł. Przebudowane zostały m.in. trasy Nowogród-Łomża, Zabłudów-granica gminy, Łomża-Śniadowo czy Markowszczyzna-Łapy. Przywrócono także wiele połączeń kolejowych oraz uruchomiono nowe, np. pociąg z Białegostoku do Hajnówki. W Sokółce zbudowano wiadukt, na który mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat.

– Dobre drogi w regionie, sprawna komunikacja to podstawa do dalszych działań. To zaproszenie zarówno dla przedsiębiorców, jak i  turystów, by tu przyjechać, inwestować, poznawać, spędzać czas, korzystając z oferty lokalnych firm – dodaje marszałek.

Otwarty w 2021 r. wiadukt w Uhowie, zbudowany przy udziale unijnej dotacji fot. Kamil Timoszuk/ UMWP
Otwarty w 2021 r. wiadukt w Uhowie, zbudowany przy udziale unijnej dotacji fot. Kamil Timoszuk/ UMWP

Inwestycje w środowisko i zdrowie

Podlaskie inwestuje też w  środowisko. Na tego typu działania, w  tym odnawialne źródła energii, w  programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) 2021– 2027, zarezerwowanych zostało blisko 370 mln euro. Pozwoli to na uniezależnienie regionu od zewnętrznych dostawców energii.

– Zwłaszcza teraz, w  dobie kryzysu energetycznego wywołanego przez Rosję, takie rozwiązania są konieczne – akcentuje marszałek..

Jednym z obszarów, na jakie zarząd kładzie szczególny nacisk, jest ochrona zdrowia. Stąd sukcesywne inwestowanie w jednostki medyczne regionu. Dzięki podejmowanym decyzjom zrealizowane zostały takie przedsięwzięcia, jak chociażby budowa Centrum Psychiatrii Dzieci i  Młodzieży w  Białymstoku, na którą podlaski samorząd przekazał 17 mln zł z  funduszy europejskich czy inwestycje w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku, gdzie m.in. wyremontowano kompleksowo Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym i oddziały: ortopedyczno-urazowy oraz urologii onkologicznej i  ogólnej. Zarząd województwa podjął też działania zmierzające do uruchomienia przez Białostockie Centrum Onkologii wyspecjalizowanego ośrodka mającego zapewnić kompleksową diagnostykę oraz indywidualny proces leczenia onkologicznego dla pacjentek z rakiem piersi.

– Zdrowie naszych mieszkańców jest priorytetem. Dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom nie tylko placówek samorządowych, ale i tych, które po prostu tego potrzebują. Zmian na takim poziomie, jakie by nas satysfakcjonowały, nie da się zrealizować bez nowoczesnych, innowacyjnych technologii, wykształconej kadry i  odpowiedniego zaplecza finansowego – mówi Artur Kosicki.

Wyremontowany Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym w białostockiej Śniadecji fot. Mariusz Duchnowski/ UMWP
Wyremontowany Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym w białostockiej Śniadecji fot. Mariusz Duchnowski/ UMWP

Oddolne inicjatywy

Polepszanie jakości życia mieszkańców to nie tylko te sztandarowe, duże przedsięwzięcia. Ważne są także lokalne, oddolne inicjatywy. Aby je wspierać, utworzony został autorski program pomocowy samorządu województwa Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Tylko w ubiegłym roku na przedsięwzięcia o  różnym charakterze – m.in. remonty i  przebudowy lokalnych dróg, modernizacje szkół, termomodernizacje budynków, tworzenie miejsc pamięci, odrestaurowywanie zabytków, budowę miejsc do rekreacji – 45 gmin i powiatów otrzymało blisko 30 mln zł. W roku bieżącym na ten cel zarezerwowano 25 mln zł w budżecie województwa.

– Te pieniądze są bardzo dobrze wykorzystywane, z  ogromnym pożytkiem dla mieszkańców. Dzięki nim materializuje się idea zrównoważonego rozwoju – mówi szef podlaskiego samorządu.

W  planach zarządu jest też powrót do inicjatywy Budżetu Obywatelskiego Województwa Podlaskiego. W  jego ramach mieszkańcy sami zdecydują o realizacji inwestycji, które uznają za najważniejsze dla ich społeczności.

Rekordowy budżet w programie regionalnym

Przyszłość Podlaskiego rysuje się ambitnie, ale będzie to też intensywny czas. Województwo ma do rozdysponowania rekordowy budżet, wynoszący blisko 1,3 mld euro. To o prawie 90 mln euro więcej niż w perspektywie 2014-2020. Zwiększona pula środków w  programie to sukces samorządu województwa. Tylko cztery województwa w kraju mogą się pochwalić takim dokonaniem.

W  programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego przewidziane jest wsparcie dla wszystkich kluczowych obszarów życia.

– Przygotowaliśmy program, dzięki któremu w Podlaskiem powstaną nowe miejsca pracy, a przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł będą niższe rachunki za energię. Region stanie się bardziej przyjazny środowisku i  lepiej skomunikowany. Wesprzemy turystykę, ochronę zdrowia, zadbamy o  zabytki i  zatroszczymy się o  naszych przedsiębiorców. Rozwiniemy też szkolnictwo od zawodowego po przedszkola, zaopiekujemy się osobami wykluczonymi, z  niepełnosprawnościami – zapowiada marszałek. – Chciałbym podkreślić, że tak naprawdę beneficjentami tego programu będą mieszkańcy Podlaskiego. To oni skorzystają z inwestycji i różnych przedsięwzięć społecznych, które zostaną zrealizowane dzięki tym funduszom.

Unijnego wsparcia będzie więcej. Dzięki dobrej współpracy polskiego rządu i  wschodnich województw udało się wynegocjować rekordowe 2,6 mld euro (ok. 40 mln euro więcej) na program dla Polski Wschodniej.

– Cieszę się, że udało się osiągnąć ten cel, ponieważ program jest dla naszych regionów ogromnym wsparciem w  realizacji ważnych inwestycji oraz wzmacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki – podkreśla Artur Kosicki.

Rozwój rolnictwa przyszłości

Przed władzami województwa także realizacja jednego z  priorytetowych projektów sfinansowanych przy wsparciu środków europejskich. Mowa o  Dolinie Rolniczej 4.0. Jest to pomysł na rozwój gospodarczy na podstawie największych zasobów regionu: silny przemysł rolno-spożywczy, rolnictwo indywidualne, wyspecjalizowane uczelnie oraz innowacyjne przedsiębiorstwa. Współpraca biznesu, nauki oraz samorządu województwa sprawi, że w  Podlaskiem powstawać mają wysokie technologie umożliwiające rozwój rolnictwa przyszłości.

– Nasz cel jest prosty – chcemy z  województwa podlaskiego uczynić najlepsze miejsce do życia – zapewnia marszałek Artur Kosicki.