ARiMR od 30 lat z rolnikami

Możliwość komentowania ARiMR od 30 lat z rolnikami została wyłączona Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera polskich rolników już 30 lat. Dzięki środkom, które przez trzy dekady przekazała na rozwój krajowego rolnictwa i terenów wiejskich, Polska awansowała do grona europejskich liderów w produkcji i eksporcie żywności, a na wsi poprawiła się jakość życia.

fot. Adobe Stock

Inwestycje w rolnictwo i przetwórstwo

ARiMR jest agencją płatniczą, która rozdysponowuje środki pochodzące z budżetu krajowego i funduszy unijnych – w tym przypadku jako jedyna w Polsce – przeznaczone na rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, rozwój terenów wiejskich oraz rybactwo. Od początku swojej działalności przekazała ponad 477 mld zł. Z tej kwoty 253 mld zł trafiło do rolników w postaci dopłat bezpośrednich i obszarowych, a ok. 180 mld zł pochodzi z unijnych programów pomocowych dla sektora rolnego i rybackiego. 44 mld zł to z kolei środki wypłacone z budżetu krajowego. Te pieniądze bez wątpienia zmieniły polską wieś. Sprawiły, że w rolnictwie i przetwórstwie nastąpił silny proces inwestycyjny. Gospodarstwa zostały wyposażone m.in. w blisko 770 tys. nowych maszyn i urządzeń rolniczych, w tym 88 tys. ciągników. Wybudowano lub wyremontowano niemal 23 tys. budynków gospodarskich. Dzięki 8,8 mld zł przekazanym przez Agencję powstały nowoczesne zakłady przetwórcze. Środki wypłacone przez ARiMR wsparły też stworzenie 1,9 tys. grup i organizacje producentów rolnych, rozwój przedsiębiorczość na wsi, w tym powstanie blisko 86 tys. miejsc pracy poza rolnictwem.

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

ARiMR stara się pomagać także w nadzwyczajnych sytuacjach. Susza, ASF, COVID-19, wojna na Ukrainie – to tylko przykłady kryzysowych zdarzeń, w których Agencja udzielała wsparcia finansowego. Od początku funkcjonowania wypłaciła rolnikom 7,3 mld zł na pokrycie strat powstałych w gospodarstwach na skutek niekorzystnych zjawisk pogodowych, a ponad 986 mln zł trafiło do producentów trzody chlewnej z obszarów objętych ASF. W latach 2022-2023 producenci rolni otrzymywali wsparcie do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe czy wapno nawozowe zawierające magnez. Z tego tytułu trafiło do nich ok. 5,5 mld zł. Z kolei od 2023 r. poszkodowani producenci zbóż, roślin oleistych i kukurydzy; plantatorzy truskawek, malin, brokułów i kalafiorów; sadownicy i hodowcy świń otrzymali ponad 5 mld zł.

Poprawa jakości życia mieszkańców wsi

Za pieniądze przekazane przez Agencję zmodernizowano lub wybudowano tysiące kilometrów dróg lokalnych, ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Powstały setki oczyszczalni ścieków i systemów segregacji odpadów. Odnowione zostały centra wielu miejscowości, wybudowano bądź wyremontowano świetlice, domy kultury i place zabaw.

Wspieranie lokalnych społeczności

ARiMR stara się także uczestniczyć w życiu wsi, służyć wsparciem lokalnym społecznościom. Tylko kołom gospodyń wiejskich na działalność statutową wypłaciła do tej pory 311 mln zł. Agencja organizuje także konkursy dla KGW, by promować ich osiągnięcia. Ochotniczym strażom pożarnym przekazała torby ratownictwa medycznego. Wiejskie placówki oświatowe otrzymały pomoce edukacyjno-dydaktyczne, a rodziny rolnicze skorzystały z dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla uczących się dzieci. Do najmłodszych mieszkańców wsi trafiły też kamizelki odblaskowe.

Cyfryzacja wsi

ARiMR ma także swój udział w podnoszeniu kompetencji cyfrowych rolników. Za sprawą uruchomionej w 2018 r. aplikacji eWniosekPlus, która umożliwia składanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, stali się oni w Polsce pierwszą grupą zawodową, która w kontaktach z urzędem na szeroką skalę wykorzystuje internet.