Ambitne plany rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030

Możliwość komentowania Ambitne plany rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030 została wyłączona Aktualności

19 mld zł na inwestycje taborowe i dalsze podnoszenie komfortu podróży oraz rozszerzanie dostępu do kolei w wyniku uruchamiania większej liczby połączeń PKP Intercity w kolejnych latach i zwiększania częstotliwości kursowania pociągów na głównych trasach – to główne korzyści dla pasażerów płynące z podpisanej między PKP Intercity a Ministerstwem Infrastruktury nowej, dziesięcioletniej umowy dot. świadczenia usług publicznych.

PKP Intercity – konferencja prasowa fot. mat. prasowe PKP

Ekologiczna kolej ma ambicję stać się środkiem transportu pierwszego wyboru. Przedmiotem umowy PSC (z ang. Public Service Contract) podpisanej między przewoźnikiem a Ministerstwem Infrastruktury jest świadczenie przez PKP Intercity usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021 – 2030. Wartość umowy wynosi 21,091 mld zł. Celem porozumienia jest zwiększenie udziału transportu kolejowego w rynku przewozów pasażerskich i dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego.

W najbliższych latach będziemy świadkami bardzo dużych zmian na rynku transportu. Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, sektor ten ma dokonać 90% redukcji emisji do 2050 r., zapewnionej w ramach inteligentnego, konkurencyjnego, bezpiecznego i dostępnego systemu transportowego. Rozwój kolei w sposób naturalny wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Rozwój polskiej kolei, który wspieramy, czego wyrazem jest podpisana właśnie nowa, dziesięcioletnia umowa PSC, to także ogromny krok w zapewnianiu społeczeństwu dostępności komunikacyjnej. Bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, dostępna i ekologiczna kolej to nasza przyszłość  – deklaruje Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

 

Zrównoważony transport to jedno z założeń Europejskiego Zielonego Ładu, który jest kompleksową strategią Unii Europejskiej dotycząca ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Głównymi celami dla sektora transportowego są znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie bardziej zrównoważonego rozwoju.

PKP Intercity pokazuje nam dziś, że rozumie czym jest ambicja w realizacji dobrego biznesu i misji publicznej. Najbliższe dziesięć lat to czas ambitnej kolei w Polsce. PKP Intercity wchodzi w nową dekadę z ważnym zadaniem całkowitej przemiany krajowego transportu pasażerskiego, zmierzając do stacji docelowej jaką jest nowoczesna kolei i pośredniej, bardzo istotnej, jaką jest neutralność klimatyczna. Ogromne inwestycje, jakie zostaną przeprowadzone w tych latach powinny dać silny impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki i ogromne możliwości dla polskich firm, z którymi współpracuje nasz narodowy przewoźnik. To będzie dekada korzystna dla wszystkich – przede wszystkim dla pasażerów, którzy już na dobre przesiądą się do nowoczesnych pociągów, ale także całego sektora kolejowego i rynku pracy – mówi Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Szeroko dostępna kolej jako środek transportu numer jeden

Dzięki nowej dziesięcioletniej umowie PSC i działaniom podjętym w jej ramach zwiększy się dostęp do kolei, co będzie miało duże znaczenie dla zwiększania mobilności społeczeństwa i tym samym walki z wykluczeniem transportowym. W ten sposób odbudowana zostanie rola kolei jako środka transportu pierwszego wyboru w przewozach dalekobieżnych dla jak największej liczby mieszkańców kraju. Plany PKP Intercity zakładają osiągnięcie liczby ponad 74 mln pasażerów w 2030 roku. Nowa umowa umożliwi wzrost liczby połączeń uruchamianych rocznie przez PKP Intercity w kolejnych latach – z 120 tysięcy pociągów w 2021 roku do ponad 196 tysięcy w 2030 roku, co stanowi wzrost o 64%.

Wykorzystane zostaną efekty modernizacji linii kolejowych – rozwinie się oferta oraz zwiększy częstotliwość kursowania pociągów PKP Intercity na głównych trasach, w tym: Warszawa – Białystok, Warszawa – Lublin, Warszawa – Radom – Kielce – Kraków, Warszawa – Częstochowa, Poznań – Szczecin, na których pociągi będą kursować co godzinę. Warszawę i Łódź, a także Kraków z Poznaniem przez Katowice i Wrocław będą łączyć pociągi kursujące częściej niż raz na godzinę.

Planowany dynamiczny wzrost skali działalności przewoźnika pokazuje także praca eksploatacyjna (iloczyn liczby pociągów i przebytej przez nie odległości), która zwiększy się z 370 mln pockm w latach 2011 – 2020 do 683 mln pockm w latach 2021 – 2030 czyli o ponad 84%.

W 2030 roku praca eksploatacyjna będzie o 69% większa niż w roku 2021. 19 mld zł inwestycji w rozwój kolei jako ekologicznego środka transportu Dzięki temu, że kolej ponownie będzie najchętniej wybieranym środkiem transportu do podróży długodystansowych, zmniejszy się negatywne oddziaływanie na środowisko (redukcja śladu węglowego pochodzącego z transportu) poprzez przyciągnięcie osób dotychczas korzystających z transportu indywidualnego. Kolej jest bowiem najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego. Charakteryzuje się ponad 3 razy mniejszą emisją CO2 niż transport drogowy i ponad  8 razy mniejszą emisją CO2 niż lotniczy. Rozwój roli kolei będzie napędzany potężnymi inwestycjami w nowoczesną flotę pociągów. Nowa umowa PSC umożliwi inwestycje taborowe na kwotę ponad 19 mld zł w latach 2021-2030.

PKP Intercity zakupi nowy tabor, zapewniający komfortowe i bezpieczne warunki podróżowania oraz spełniający rosnące wymagania podróżnych. Planowane inwestycje obejmują m.in.:

* zakup 38 składów wagonowych, piętrowych typu push-pull do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych (np. Warszawa – Łódź, Kraków – Katowice) wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi dostosowanych do prędkości 200 km/h;

* zakup ponad 500 nowych wagonów, dostosowanych do prędkości nie mniejszej niż 200 km/h;

* modernizację blisko  500 wagonów kursujących z prędkością 160 km/h i 200 km/h;

* zakup 63 (+ opcja 32) lokomotyw wielosystemowych prowadzących pociągi z prędkością 200 km/h;

* zakup 16 lokomotyw hybrydowych; spalinowo – elektrycznych o prędkości maksymalnej w trakcji elektrycznej 160 km/h i w trakcji spalinowej 120 km/h;

* zakup 20  składów zespolonych o napędzie hybrydowym i prędkości max. do 160 km/h.

Najbliższe lata pokażą niesamowity efekt synergii, jaki zostanie osiągnięty dzięki miliardowym inwestycjom w polską kolej, które realizujemy od kilku lat. Zmodernizowane linie kolejowe i dworce oraz nowoczesny tabor pozwolą na szybsze, bardziej komfortowe i bezpieczniejsze podróże po całej Polsce.

PKP Intercity, konferencja prasowa fot. mat. prasowe PKP Intercity,

Czas pandemii pokazał, jak ważne jest istnienie usług o charakterze użyteczności publicznej, opierających się na stabilnym finansowaniu – zapewnia Krzysztof Mamiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Intercity, Prezes Zarządu PKP S.A. Odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W najbliższych latach PKP Intercity będzie pracować nad opracowaniem powtarzalnego rozkładu jazdy, który zapewni stabilną i przewidywalną ofertę dla pasażerów. To niezwykle ważna umowa, dzięki której pasażerowie będą korzystać ze stale rozwijającej się oferty połączeń obsługiwanych nowoczesnymi pociągami. Warto podkreślić, że w 2030 roku cały tabor PKP Intercity będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody. Bardzo ważna jest również stabilność oferty, dająca pasażerowi  komfort w planowaniu przejazdów. Spójna sieć transportowa, która powstanie w najbliższych latach, będzie to gwarantować. Kolej to środek transportu, na którym zawsze będzie można polegać i dlatego stanie się pierwszym wyborem pasażerów przy długodystansowych podróżach – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju. Spółka realizuje największy w swojej historii program inwestycyjny w tabor i zaplecza techniczne. W ramach strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” Spółka wyda ok 7 mld zł na wyższy komfort pasażerów. Kupi i zmodernizuje wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz przebuduje stacje postojowe. Po zakończeniu programu pociągi PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru.