Alicja Sielicka: Gminna Spółka z Prochowic z Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym

Możliwość komentowania Alicja Sielicka: Gminna Spółka z Prochowic z Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym została wyłączona Aktualności, Samorząd

Rozmowa z Alicją Sielicką Burmistrzem Miasta i Gminy Prochowice

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne wyróżnione Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym
Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne wyróżnione Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym fot. mat. prasowe

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne po raz pierwszy zostało wyróżnione Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym. Jak Pani, jako Burmistrz Miasta i  Gminy Prochowice, do której należy Spółka, przyjęła tę wiadomość, czy była ona dla Pani zaskoczeniem?

Oczywiście ucieszyłam się ,że nasza gminna Spółka Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne zostało wyróżnione Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym tym bardziej, że zdawałam sobie sprawę, że jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie wymagające spełnienia wielu kryteriów- chociażby finansowych . Nie bez znaczenia jest fakt ,że znaleźliśmy się w  gronie dużych firm, rekinów biznesu , od lat działających w świecie biznesu w kraju i za granicą.

Wyróżnienie to utwierdza nas i  mieszkańców gminy, że działalność Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego jest na wysokim poziomie, świadczone usługi są rzetelne, a kierunki rozwoju firmy właściwe . Nie brakuje też spojrzenia w przyszłość, podejmowane są działania innowacyjne, wykorzystywane są liczne szkolenia i  nowe technologie. Z  pewnością kierownictwo Spółki jest profesjonalne, twórcze i aktywne.

Jak przebiega realizacja zaplanowanych na ten rok inwestycji w mieście i  gminie, w  tym największej z  nich, czyli budowie pierwszego ronda w Prochowicach?

Bardzo lubię zadania inwestycyjne, ponieważ cieszą mieszkańców i też świadczą o  rozwoju miasta i  gminy . Realizujemy wszystkie zaplanowane zadania. Niektóre już są widoczne, inne na etapie projektowym i dokumentacyjnym .Mamy też takie, które czekają na dofinansowanie. Najbardziej zaawansowane zadania to przebudowa ul. T. Kościuszki – cała infrastruktura, chodniki,ścieżka rowerowa i  nawierzchnia. Wartość zadania to około 4 mln zł. Zza rusztowań wyłonił się zrewitalizowany historyczny budynek Szkoły Podstawowej Nr 1- wartość zadania to ponad 500 tys. zł. Wkrótce przebudowane będzie otoczenie obiektu – zagospodarowane place oraz wymiana bram.

Kończymy przebudowę Przychodni Zdrowia – tworzymy nowe 4 gabinety z  myślą o specjalistycznej pomocy. Ze Spółką PPK budujemy sieci kanalizacyjne,we wsi Golanka Dolna- ostatni etap. Wkrótce cała gmina będzie skanalizowana . Na terenie sołectw realizujemy remonty i  modernizację kilku dróg dojazdowych do pól z nawierzchnią asfaltową i utwardzoną.

Pierwsze rondo w mieście czeka na dofinansowanie – mamy już pozwolenie na budowę i część środków. W bieżącym roku przeznaczyliśmy na zadania inwestycyjne 11 mln złotych co stanowi 25 % naszego budżetu.

Burmistrzem jest Pani już od ponad 10 lat, tym samym znalazła się Pani w  ścisłej czołówce dolnośląskich samorządowców o  najdłuższym stażu. Jak należy zarządzać miastem i gminą, aby znaleźć się w tak prestiżowym gronie?

To bardzo trudne pytanie, ponieważ nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno rzetelna i  systematyczna praca. Umiejętność słuchania głosu i postulatów mieszkańców o ich potrzebach i oczekiwaniach . Umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych . Dobre relacje z  Radą – wspólne działanie i  współpraca. Moje motto: Mieszkańcy muszą mieć wszystko . To znaczy, że trzeba działać we wszystkich sferach życia społecznego .

Co dla Pani, jako samorządowca, jest obecnie największym wyzwaniem? Jakie najważniejsze cele jeśli chodzi o  rozwój miasta i  gminy Prochowice chciałaby Pani jeszcze zrealizować?

Najbardziej chciałabym, spełnić oczekiwania mieszkańców. Zrealizować wiele inwestycji między innymi wspomniane rondo, zrewitalizować płytę rynku , zmodernizować basen, wybudować dużo nowych chodników i dróg . Pozyskać kolejnych inwestorów. Zapewnić bezpieczeństwo i dobre życie w małej ojczyźnie.

Prochowickie przedsiębiorstwo znalazło się również w  prestiżowym gronie „Gepardów Biznesu 2018”. Jak musi się układać współpraca samorządu z  pracującą na rzecz miasta i gminy firmą, aby mogła ona tak szybko się rozwijać?

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne działa już od 9 lat. Początki nie były łatwe, zaczynaliśmy od przysłowiowego zera. Jest to Spółka gminna i  świadcząca usługi głównie na terenie gminy, chociaż też prowadzimy działalność na terenie dwóch sąsiednich gmin. Oczywiście, współpraca z gminą jest niezbędna. Mamy tego pełną świadomość i od początku naszej działalności ułożyliśmy relacje tak, aby zapewnić spółce możliwość rozwoju, też pewną samodzielność i realizację wielu przedsięwzięć z  myślą o  sprawach bieżących i przyszłości.

Na szczęście, spotykamy się z  pełnym zrozumieniem władz samorządowych – p. Burmistrz i  Rady MiG Prochowice. Możemy też zawsze liczyć na wsparcie szczególnie przy uzyskiwaniu stosownych dokumentacji czy pozwoleń na zadania inwestycyjne. Dzięki temu udało się nam zrealizować wiele zadań m.in. zakup pełnego profesjonalnego sprzętu i wyposażenia, wymianę i rozbudowę wielu sieci, stworzenie systemu monitoringu pompowni, budowę nowych studni zasilających w wodę, remonty siedziby spółki, instalację paneli fotowoltaicznych.

Prezes Zarządu Monika Ręka