Akademia WSEI: Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze

Możliwość komentowania Akademia WSEI: Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze została wyłączona Aktualności, Nauka

Lubelska Akademia WSEI to największa niepubliczna uczelnia we wschodniej Polsce otwarta nie tylko na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia, ale i na wyzwania sferze kształcenia dyplomowego, podyplomowego oraz organizacji pracy.

Lubelska Akademia WSEI fot. mat. prasowe Akademia WSEI
Lubelska Akademia WSEI fot. mat. prasowe Akademia WSEI

Mury Uczelni od 2000 roku opuściło ponad 47 tysięcy absolwentów studiów licencjackich i magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którzy są obecni w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

Akademia WSEI to uczelnia zarządzana w sposób biznesowy i elastycznie prowadząca rozwój swojej działalności, która wciąż buduje pozycję Uczelni dbającej o każdy element oferty dydaktycznej i działalności badawczo-naukowej. Szczególnym jej atutem jest wszechstronność w edukacji. Akademia od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia oraz certyfikaty.

Lubelska Akademia WSEI fot. mat. prasowe Akademia WSEI
Lubelska Akademia WSEI fot. mat. prasowe Akademia WSEI

Już w marcu 2023 r. swoją działalność rozpocznie Szkoła Doktorska. Uczelnia będzie prowadziła studia doktoranckie w 2. dyscyplinach naukowych, w których Lubelska Akademia WSEI ma prawo nadawania stopnia doktora: w dyscyplinie „Informatyka techniczna i telekomunikacja” oraz “Ekonomia i Finanse”. Studia doktoranckie to niezwykła podróż
do świata nauki –  szansa na rozwój osobisty, zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń, ale także wielkie wyzwanie. W ramach Szkoły Doktorskiej Uczelnia będzie realizowała m.in. program doktoratów wdrożeniowych wzmacniając w ten sposób współpracę z otoczeniem społeczno–gospodarczym. Przedmiotem programu jest kształcenie doktorantów przy udziale zatrudniających ich pracodawców oraz wsparcie w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, której wyniki będą miały zastosowanie w działalności danego przedsiębiorcy.

2017.12.30 International Day fot. mat. prasowe Akademia WSEI
2017.12.30 International Day fot. mat. prasowe Akademia WSEI

W 2022 roku Uczelnia otrzymała również pozytywną ocenę po ewaluacji instytucjonalnej w Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersytetów jako jedna z 6 uczelni w kraju, w tym jako jedyna niepubliczna w Polsce.

Do oferty Akademii WSEI wprowadzono również studia MBA skierowane do kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych, publicznych i samorządowych oraz sektora ochrony zdrowia, w trzech specjalnościach: „Innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem”, „Zarządzanie w sektorze Publicznym i Samorządowym” oraz „Zarządzanie Służbą Zdrowia”.

fot. mat. prasowe Akademia WSEI
fot. mat. prasowe Akademia WSEI

Uczelnia skomercjalizowała Laboratorium Cyberbezpieczeństwa – najnowocześniejsze i jedyne tego typu laboratorium we wschodniej Polsce. Rozbudowała utworzone w 2019 r. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, które wiernie odzwierciedla sale szpitalne, w których jest wszystko, z wyjątkiem prawdziwych pacjentów. Stworzyła prywatną chmurę obliczeniową wraz z wirtualnymi laboratoriami. W 2021 r. utworzyła Akademickie Centrum Bezpieczeństwa Publicznego, a w 2022 r. Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii – niepubliczną poradnię psychologiczną.

Od 10 lat Uczelnia jest organem prowadzącym dla Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego i Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła o profilu sportowym daje szansę uczniom z całej Polski na rozwijanie swoich zainteresowań sportowych, doskonalenie swoich umiejętności poprzez uprawianie wybranej przez siebie dyscypliny sportowej pod opieką wykwalifikowanych trenerów oraz równoczesne zdobywanie wiedzy na poziomie liceum ogólnokształcącego przy pomocy doświadczonych nauczycieli oraz kadry akademickiej Akademii WSEI. Przez ostatnie lata szkoły wychowały wielu doskonałych sportowców, zdobywających medale na najważniejszych ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach

Obecnie Akademia WSEI kształci na 25 kierunkach, w tym na 7 w języku angielskim, studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskim oraz podyplomowych i doktoranckich,. Na studiach studiuje ponad 1450 cudzoziemców z 24 krajów świata. Studia w Lubelskiej Akademii WSEI odbiegają od skostniałych form studiów akademickich. Zamiast tradycyjnych przedmiotów student wybiera moduły, które nad tradycyjnymi akademickimi formami, przeważają zmniejszeniem liczby egzaminów i zaliczeń. Uczelnia oferuje nie tylko rzetelną wiedzę, ale i umiejętności cenione przez pracodawców i ma realny wpływ na wzrost przedsiębiorczości oraz rozwój regionu.
Tylko w roku 2022 oferta studiów Akademii WSEI poszerzyła się o 2 nowe kierunki – „Terapia zajęciowa z rehabilitacją” i „Fizjoterapia”. Od 1 września 2022 roku rozpoczęła działalność Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie z kierunkiem kształcenia „Pielęgniarstwo” w języku polskim i angielskim. Akademia WSEI od 2007 roku wykształciła już prawie 5 tys. pielęgniarek i pielęgniarzy. W Warszawie dysponujemy bazą dydaktyczną oraz infrastrukturą zapewniającą pełną realizację efektów uczenia się zaplanowanych w programie studiów na kierunku Pielęgniarstwo. Uczelnia przygotowuje kolejne kierunki, które od roku akademickiego 2023/24, będą realizowane w Filii w Warszawie.

Solidna i nowoczesna edukacja, odważne, biznesowe działanie i myślenie perspektywiczne – wszystko to oferuje Lubelska Akademia WSEI.