Adam Struzik: Mazowsze w nowej perspektywie

Możliwość komentowania Adam Struzik: Mazowsze w nowej perspektywie została wyłączona Aktualności, Samorząd

Rozmowa z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego fot. mat. prasowe UMWM
Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego fot. mat. prasowe UMWM

Niebawem będziemy obchodzili 25-lecie samorządu województwa. Jak w tym czasie zmieniło się Mazowsze?

Zmiany widzimy na każdym kroku. Nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, ale też szkoły, przedszkola, boiska, hale sportowe czy place zabaw. To również dobrze wyposażone i zmodernizowane szpitale, muzea, teatry czy biblioteki. Dodatkowo setki kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, nowe lub zmodernizowane oczyszczalnie ścieków. Mazowsze zmieniało się na naszych oczach, a te zmiany są efektem pracy nas – mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców. Wspólnie budowaliśmy nasz region. Wspólnie uczyliśmy się samorządności i współpracy.

W tej chwili województwo mazowieckie jest jednym z najlepiej rozwijających się regionów europejskich, wytwarzającym blisko jedną czwartą polskiego PKB. Regionem nowoczesnym, liderem rozwoju w sferze ekonomicznej, naukowo-gospodarczej, rolniczej czy innowacyjnej.

Ostatnio wiele się mówi o tym, że środki unijne dla naszego kraju mogą być zagrożone. Czy województwo mazowieckie w nowej perspektywie na lata 2021-2027 skorzysta z funduszy europejskich?

Mogę uspokoić – środki unijne dla Mazowsza nie są zagrożone. Na początku grudnia Komisja Europejska zatwierdziła nasz program regionalny na lata 2021-2027. To ponad 2 mld euro dla beneficjentów z Mazowsza. Pierwsze nabory planujemy uruchomić już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Trochę wcześniej, bo jeszcze w październiku, udało nam się osiągnąć to, o co walczyliśmy od lat. Dzięki naszym staraniom o podział statystyczny Mazowsza nasz region po raz pierwszy od wejścia Polski do Unii Europejskiej skorzysta ze środków z programu operacyjnego Polska Wschodnia. Szacujemy, że będzie to dodatkowe ok. 400 mln euro.

Oczywiście, liczyliśmy również na środki z KPO, zgłosiliśmy nawet do tego programu kilka dużych i ważnych inwestycji. Niestety, ciągle czekamy na porozumienie rządu i Komisji Europejskiej. Te środki są bardzo ważne nie tylko dla Mazowsza, ale też całego kraju. Zwłaszcza teraz, gdy szaleje inflacja, ceny stale rosną, a inwestorzy, ze względu na toczącą się przy naszej granicy wojnę, mniej chętnie inwestują w Polsce. Właśnie dlatego jest potrzebne szybkie porozumienie w tej kwestii.

My na razie skupiamy się na naszym regionalnym programie „Fundusze Europejskie dla Mazowsza”. Przyspieszamy działania, bo doskonale wiemy, jak bardzo te środki są potrzebne samorządom lokalnym czy przedsiębiorcom.

Jakie są plany inwestycyjne województwa na 2023 rok?

Nasz przyszłoroczny budżet zapowiada się ambitnie. Ponad 2 mld zł na realizację inwestycji drogowych, w instytucjach kultury, placówkach medycznych i oświatowych, ponad 700 mln zł na wsparcie samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Jednym słowem stawiamy na rozwój. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja wszystkich zaplanowanych działań będzie nie lada wyzwaniem w obliczu rosnącej inflacji, cen usług i towarów. Jednak ambitnie patrzymy w przyszłość.

Która z pozycji budżetowych pochłonie najwięcej środków?

Każdego roku wydatki na transport i infrastrukturę drogową są największą pozycją w naszym budżecie. Dotujemy przewozy kolejowe w naszych spółkach – Kolejach Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, a także finansujemy remonty i budowy dróg wojewódzkich. Obecnie jedną z największych realizowanych inwestycji jest budowa drugiego toru dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Ta inwestycja znacznie poprawi jakość podróży i skróci czas dojazdu do stolicy mieszkańców subregionu warszawskiego wschodniego.

Na pomoc samorządu Mazowsza każdego roku mogą liczyć placówki medyczne. Jakie najważniejsze inwestycje są lub będą realizowane na Mazowszu?

Nasze szpitale i spółki szpitalne na szczęście całkiem dobrze poradziły sobie w dobie pandemii. Oczywiście mogły liczyć na naszą pomoc. Udało nam się pozyskać 480 mln zł z Unii Europejskiej na nasz projekt covidowy. Dzięki niemu wyposażyliśmy placówki medyczne w niezbędny sprzęt ratujący życie (kardiomonitory, respiratory, urządzenia diagnostyczne), karetki, a także środki ochrony osobistej. Co ważne, pomogliśmy nie tylko naszym szpitalom, ale w sumie ok. 70 placówkom, w tym szpitalom powiatowym.

Każdego roku nasze placówki medyczne mogą liczyć na pomoc z naszego budżetu. Aktualnie finansujemy m.in. budowę Ośrodka Radioterapii w Płocku, SOR-u w Radomiu, a także modernizację szpitala w Rudce. Wszystkie te inwestycje są już zaawansowane i na wszystkie bardzo długo staraliśmy się o dofinansowanie z funduszy rządowych, jednak żaden z projektów takiego wsparcia nie otrzymał.

Z kolei w Warszawie i okolicach największe tegoroczne inwestycje to zakończona właśnie modernizacja oddziałów okulistycznego i ortopedycznego w szpitalu bródnowskim, trwająca budowa nowego budynku przy szpitalu międzyleskim, adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni w budynku głównym STOCER w Konstancinie-Jeziornie czy przebudowa i rozbudowa pawilonu C w szpitalu płucnym w Otwocku.

W dalszym ciągu modernizujemy też pozostałe szpitale. Na całym Mazowszu budujemy sieć pracowni, w których będziemy walczyć ze skutkami udaru mózgu: chodzi nam o to, by stworzyć możliwości techniczne do interwencji udrażniających naczynia mózgowe (analogiczne technologie są wykorzystywane teraz do walki z zawałem serca). Jest to interwencyjna radiologia czy interwencyjna neurologia i neurochirurgia polegające na tym, że poudarowe skrzepliny w mózgu są usuwane na tyle szybko, by skutecznie zapobiec inwalidztwu, a często nawet śmierci pacjentów. Oczywiście, medycznych programów mamy w zanadrzu więcej.

Mimo trudności związanych z pandemią, instytucje kultury na Mazowszu realizują wiele ciekawych projektów.

Rzeczywiście, w naszych muzeach i teatrach wiele się dzieje. W tym roku realizujemy m.in. program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, który jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mogą oni za symboliczną złotówkę zwiedzać mazowieckie instytucje kultury, uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych czy lekcjach muzealnych. Z tej formy kontaktu z kulturą skorzystało już 120 tys. młodych ludzi z całego Mazowsza. Tak ogromny sukces tego projektu sprawił, że będziemy kontynuować go również w przyszłym roku.

Cały czas inwestujemy w nasze placówki kulturalne. Finansujemy nowe ekspozycje, rozbudowy czy modernizacje. Mamy do zrewitalizowania pałac Zamoyskich w Bieżuniu, który kupiliśmy specjalnie po to, by móc go uratować! A zatem czeka nas poważny remont. Podobnie jest w przypadku warszawskiego Arsenału. Musimy też dokończyć restaurację zabytkowej willi Narutowicza przy ul. Parkowej. W przyszłym roku na remonty, modernizacje i zakup niezbędnego wyposażenia dla mazowieckich instytucji kultury przeznaczymy 93,5 mln zł.

Inwestujemy również w placówki edukacyjne. Przykładem może być budowa nowej siedziby szkoły drzewnej w Garbatce-Letnisku. To będzie nowoczesny, komfortowy budynek na miarę XXI wieku, w którym młodzi ludzie będą się nie tylko uczyć, ale i rozwijać swoje pasje. Szkoła przeniesie się do niego już w przyszłym roku. Ponadto, w Wołominie już od przyszłego roku rozpocznie działalność policealna szkoła medyczna, bo inwestujemy w edukację w tych miejscach, które tego wymagają.

Od lat wspieramy modernizację i rewitalizację mazowieckich zabytków, m.in. kościółków, ołtarzy, zabytkowych kapliczek czy dworów. Tylko w tym roku na 148 takich projektów przeznaczyliśmy 11 mln zł. Mamy już zaplanowane środki na ten cel także w przyszłym roku.

źródło informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie