35 milionów na rozwój przedsiębiorstw z Dolnego Śląska

Możliwość komentowania 35 milionów na rozwój przedsiębiorstw z Dolnego Śląska została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje kolejne 35 mln złotych na przedsięwzięcia rozwojowe, inwestycyjne oraz innowacje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z terenu Dolnego Śląska. Ruszył nabór wniosków.

 pożyczka rozwojowa unijne wsparcie przedsiębiorców

Do dolnośląskich przedsiębiorców trafi ponownie 35 milionów złotych wsparcia dzięki Pożyczce Rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Właściciele firm będą mieli możliwość wsparcia nawet do 1 mln zł na stałym oprocentowaniu od 0,15% w skali roku. Okres spłaty do 7 lat. Karencja w spłacie do 6 miesięcy. Celem finasowania będą przede wszystkim przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach. W szczególności inwestycje związane z wprowadzeniem innowacyjnych produktów, procesów oraz usług, z rozwojem i rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, czy inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny.

W okresie do 30 czerwca 2021 roku Fundusz Regionu Wałbrzyskiego może udzielać Pożyczki Rozwojowej do 250 tys. zł, jako pożyczki obrotowej na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 – mówi Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. – Środki finansowe mogą zostać wydane na bieżące koszty firmy, wliczając w to wynagrodzenia brutto pracowników ze składowymi należnymi ZUS i US. Nowością jest również możliwość udzielenia w okresie do 30 czerwca 2021 roku dodatkowej karencji w spłacie zobowiązań w zakresie spłat rat kapitałowych albo kapitałowo-odsetkowych lub dodatkowych wakacji kredytowych – dodaje.

Parametry Pożyczki Rozwojowej

  • pożyczka w województwie dolnośląskim
  • finansowaniu do 1 mln zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0,15% w skali roku, stałe w całym okresie finansowania
  • okres spłaty: do 7 lat
  • karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi do 1 mln zł, w tym:

  • do 100 tys. zł – mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • od 100 000,01 zł do 1 000 000 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

CZYTAJ TAKŻE: Dostępne pożyczki obrotowe, hipoteczne i inwestycyjne – Kapital Polski

Więcej szczegółów na temat Pożyczki Rozwojowej: https://frw.pl/pozyczka-rozwojowa-rpo-dolny-slask-2014-2020/