XI Eko Wyzwania – konferencja we Wrocławiu

Możliwość komentowania XI Eko Wyzwania – konferencja we Wrocławiu została wyłączona Aktualności, Samorząd

Panele dyskusyjne, prelekcje, wymiana doświadczeń i networking, platforma dobrych praktyk dla samorządu i firm, to wszystko w ramach konferencji XI Eko Wyzwania, która odbędzie się  we wtorek 10 marca 2020 r. w godz. 10.00-15.00. Miejscem spotkania będzie  Hotel Terminal we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 33. Organizatorem przedsięwzięcia  jest Hornet4 Sp. z o.o.

Tematem przewodnim wokół, którego supią się wszelkie formy dyskusyjne będzie – „Jak miasta adaptują się do zmian klimatu i wyzwań gospodarki odpadami?”

Polska i świat stają przed kolejnymi, niezwykle ważnymi wyzwaniami, które w ogromnej mierze dotyczą ekologii. Jak im sprostać? Czy zweryfikujemy paradygmat PKB – jak długo będzie wyznacznikiem rozwoju maksymalizacja zysków bez uwzględnienia kosztów środowiskowych – jeśli tak, to w jaki sposób, jak adaptujemy się do nadchodzących, nieuchronnych zmian?
To są najważniejsze zagadnienia najbliższych Eko Wzywań, które pozwolą skoncentrować się przede wszystkim na polityce przedsiębiorców i miast.

 

 

Moduły tematyczne konferencji :

1. Klimat – kryzys klimatyczny i jego konsekwencje; czy możemy przeciwdziałać i czy możemy adaptować miasta, przedsiębiorstwa do tych
zmian, które są już nieuniknione; gospodarka odpowiadająca wyzwaniom klimatycznym – czy paradygmat wzrostu PKB czeka weryfikacja;

2. Miasta –m.in.  budownictwo energooszczędne i pasywne publiczne i prywatne i jakość powietrza, ale także zieleń miejską, architektura,
transport (autobusy, samochody, rowery, kolej aglomeracyjna); jak miasta radzą sobie z funkcjonowaniem pod względem ekologicznym. O wsiach, które dostosowują się do ekologicznych wyzwań m.in. pod względem gospodarstw ekologicznych, firm/producentów ekologicznych „nawozów” i odbiorców skupujących owoce i warzywa od takich gospodarstw.

Prelekcje ekspertów, m.in. :

·dr Maciej Zathey Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego; Planowanie przestrzenne, rozwój miast a klimat – globalnie i lokalnie.
·Małgorzata Bartyna-Zielińska; Biuro Wody i Energii Urzędu Miasta Wrocław: Założenia i wyzwania związane z realizacją projektu GrowGreen – zielona inwestycja.
·Adam Zawada Z-ca Prezydenta Miasta Wrocławia;  Jakość powietrza we Wrocławiu. Działania na rzecz walki ze smogiem.
·Marta Lachowska Specjalistka w zakresie udostępniania wody w przestrzeni publicznej – Zdrojownia;Dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej – wymagania prawne, trendy, sprawdzone rozwiązania.
·Anna Kubicka Prezes Zarządu Lexus Wrocław;Wyzwania stojące przed branża
motoryzacyjną.

Panel dyskusyjny :

Udział w dyskusji wezmą, m.in.:

Prelegenci oraz zaproszeni goście, m.in.:
Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej,
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski,
Paweł Karpiński Przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony
Środowiska Rady Miasta Wrocławia

3. Gospodarka odpadami – m.in. o bioodpadach, jak przebiega wdrażanie przepisów ich dotyczących; ceny dla gospodarstw domowych; import odpadów do Polski z perspektywy firm gospodarujących odpadami, wymogi i obostrzenia unijne i dofinansowania dla inwestycji w branży, inwestycje w odniesieniu do gospodarki odpadami przy współpracy samorząd/biznes;

Prelekcje ekspertów, m.in.:

·Maciej Kiełbus Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners – ekspert w dziedzinie gospodarki odpadowej; Zmiany prawne w gospodarce odpadami komunalnymi oraz postępujący wzrostu cen.

·Hanna Zajączkowska Prezes Zarządu Suez Zachód;  Termiczne przekształcanie frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych elementem gospodarki w obiegu zamkniętym na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej”.

·Hanna Marliere Dyrektor Zarządzająca Green Management Group Sp. z o.o.  ;
Przekształcenie gospodarki odpadami w kierunku obiegu zamkniętego w perspektywie UE 2021-2027.

Panel dyskusyjny:

Udział w dyskusji wezmą, m.in. :
Prelegenci oraz zaproszeni goście:
Prezes Zarządu Ekosystem Wrocław Andrzej Sobolak,
Prezes Aris – Opakowania Zdzisław Burzec,
Właściciel MODEKO Roman Gulczyński,
Ekspert z Wolf3D Konrad Sobczak COO Wolf Group
Ekspert z BEWA Dyr. Dariusz Marciniak

Udział bezpłatny –  Rejestracja uczestnictwa

Więcej na stronie:

www.ekowyzwania.pl
www.ekopraktyczni.pl
Fb EKOpraktyczni

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone