WORSHOP PIME – Akademia wiedzy PIME

Możliwość komentowania WORSHOP PIME – Akademia wiedzy PIME została wyłączona Aktualności, porady ekspertów

WORSHOP PIME, który odbędzie się 30 października ma na celu zapoznania Państwa z wiedzą na temat zasad budowy elektroenergetycznej linii bezpośredniej w Polsce. Przedstawione zostaną obowiązujące regulacje, wymagania techniczne i zasady rozliczeń dostarczania energii elektrycznej. Podjęta zostanie też dyskusja nad opłacalnością inwestowania w linię bezpośrednią łączącą wytwórcę energii 1z odbiorcą. Omówione zostaną także bariery inwestycyjne jakie występują przy realizacji tych projektów.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72 z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE przez linię bezpośrednią rozumie się linię elektroenergetyczną
łączącą wydzielone miejsce wytwarzania energii elektrycznej z wydzielonym odbiorcą lub linię elektroenergetyczną łączącą producenta
energii elektrycznej z przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną w celu bezpośredniego zasilania ich własnych obiektów,
spółek zależnych i uprawnionych odbiorców. Przez odbiorcę rozumie się natomiast odbiorcę hurtowego lub odbiorcę końcowego.

Zgodnie z nową definicją:
• znika konieczność powiązania pomiędzy producentem (wytwórcą) energii elektrycznej a przedsiębiorstwem dostarczającym energię
elektryczną (nie muszą to być więc podmioty powiązane, ale mogą być podmioty od siebie niezależne),
• linia bezpośrednia może być infrastrukturą, za pomocą której zasilani są zarówno hurtowi, jak i końcowi odbiorcy energii,
• nie jest wyłączona możliwość współdziałania linii bezpośredniejz krajowym systemem elektroenergetycznym.

 

 

Agenda 30.10.2020

10.00 – 10.15

Krzysztof Kochanowski, wiceprezes Zarządu PIME
Wprowadzenie
10.15 – 10.45

Adam Dobrowolski , Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
Maciej Bartoszewicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Warunki budowy i użytkowania sieci elektroenergetycznej – budowa linii bezpośredniej w kontekście dyrektywy elektroenergetycznej (art. 2 pkt 15 dyrektywy 2003/54/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r.) i regulacji krajowych (przepisy i praktyka).

10.45 – 11.15

Beata Superson, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy
Analiza zagadnienia linii bezpośredniej i propozycje przemysłu w zakresie zmian.

11.15 – 11.45

Tomasz Młodawski, SKS Legal
Rozliczenia opłat dystrybucyjnych i parapodatków przy sprzedaży energii z linii bezpośredniej.

11.45 – 12.00 PRZERWA

12.00 – 12.30

Krzysztof Muller, Alpiq Polska
Obrót energią elektryczną z wykorzystaniem linii bezpośredniej

12.30 – 13.00

Wojciech Cetnarski, PSEW
Dostawa energii do odbiorcy końcowego ze źródła OZE za pośrednictwem linii bezpośredniej – warunki techniczne, opłacalność, formy kontraktowania.

13.00 –13.00

Mariusz Kłos, Instytut Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej
Techniczne uwarunkowania współpracy linii bezpośredniej z siecią przesyłową i dystrybucyjną operatora.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – workshop PIME AWP  SZUKAJ NA STRONIE

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone