Warto rozwinąć biznes w Oleśnie, na terenach inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Możliwość komentowania Warto rozwinąć biznes w Oleśnie, na terenach inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została wyłączona Samorząd

Rozmowa z Sylwestrem Lewickim, Burmistrzem Olesna.

Czym Olesno się wyróżnia, dlaczego warto tu inwestować?

Olesno jest gminą miejsko-wiejską, składającą się z miasta Olesna oraz 18 sołectw. Nasza gmina mając powierzchnię 241 km2 jest czwartą co do wielkości z 71 gmin województwa opolskiego. Jest też siedzibą powiatu. W Oleśnie świetnie rozwinęło się rolnictwo i przetwórstwo żywności i usługi, nasze miasto znane jest z przemysłu meblowego. Dobrze rozwinięte jest też budownictwo drogowe, przemysł metalowy, metalurgia i włókiennictwo.

Przedsiębiorcy twierdzą, że są tu bardzo dobre warunki do inwestowania, o czym świadczy ponad 1200 działających tu firm.

Zanim zostałem burmistrzem, przez wiele lat prowadziłem własną działalność gospodarczą. Od 2006 roku, nie podnieśliśmy podatków od nieruchomości i innych opłat. Podatek za grunt związany z prowadzeniemdziałalności gospodarczej (za 1 m2) wynosi np. zaledwie 0,66 zł, za budynki związane z prowadzeniemdziałalności gospodarczej (za 1 m2) tylko 17 zł. Inne stawki podatkowe, opłaty za wodę i ścieki są również bardzo niskie, a wysokość stawek od środków transportu także należy do najniższych w Polsce.

Dlatego zdecydowaliście utworzyć w Oleśnie specjalną strefę ekonomiczną?

Początkowo włączyliśmy zaledwie 5,7 ha do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny te zostały szybko zagospodarowane przez inwestorów, musieliśmy je powiększyć. W sumie, granicami specjalnej strefy ekonomicznej, w grudniu zeszłego roku, objęto 31,5440 ha, w tym: 10,0572 ha – własność gminy Olesno oraz 21,4868 ha – własność Skarbu Państwa w zasobie ANR.W pełni uzbroiliśmy te tereny. Wybudowaliśmy sieci: wodociągową, kanalizacyjną, światłowodową oraz gazową przy ulicy Leśnej. Znajduje się tam także sieć energetyczna z możliwością dostarczenia mocy energetycznej 5 MW i większej. Przygotowaliśmy 9 działek o powierzchni od 0,7 ha do 14 ha.

Jak tereny inwestycyjne Olesna skomunikowane są z innymi miejscowościami?

Poprzez ulicę Leśną, tereny są połączone bezpośrednio z drogami wojewódzkimi nr 494 (Częstochowa – Opole) oraz nr 487 (Olesno – Byczyna). Przez nowo wybudowaną ul. Wygodzką, nasze tereny połączone są z drogą krajową nr 11 (Bytom – Poznań – Kołobrzeg). W przyszłym roku rozpoczyna się budowa oleskiego odcinka drogi ekspresowej S11 łączącej środkowe i zachodnie wybrzeże Bałtyku poprzez tereny Wielkopolski ze Śląskiem, a poprzez autostradę A4 z Małopolską i Podkarpaciem. Najbardziej prawdopodobnym wariantem jest opcja północna, gdzie węzeł będzie znajdować się w odległości około 400 m od naszych terenów inwestycyjnych. Do istniejącej S8 mamy ok. 60 km w kierunku Kępna lub Wielunia, około 40 km do A1 w Częstochowie oraz ok. 70 km do A4 w okolicach Tarnowskich Gór, Strzelec Opolskich i Opola.

Czy jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego na tereny inwestycyjne?

Naturalnie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, tereny inwestycyjne gminy Olesno obejmują 111 ha (w tym do zainwestowania 94,2 ha), z czego ponad 36 ha jest objęte Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Tereny przeznaczone są pod zabudowę usługowo-produkcyjną, dla przemysłu, usług produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w tym inwestycji realizujących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Jakie są warunki geotechniczne gleby na terenach inwestycyjnych?

W północnej części miasta grunty są odpowiedniej dla przemysłu klasy, tj. występuje gleba klasy bonitacyjnej V i VI. Pod warstwą gleby występują grunty nośne o zbliżonych korzystnych właściwościach geotechnicznych. Warunki wodne w podłożu są bardzo dobre, zwierciadło wód gruntowych znajduje się poniżej 5 m ppt.

Na jakie ulgi może liczyć potencjalny inwestor?

Małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z ulg podatkowych CIT nawet 55% kosztów inwestycji do 2026 roku. Rada Miejska w Oleśnie podjęła też uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200.000 euro, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego – kwoty 100.000 euro.

Jakie są szanse znalezienia mieszkania w Oleśnie?

W planie zagospodarowania przestrzennego mamy osiedla, gdzie jest możliwość wybudowania domków jednorodzinnych. Nasz lokalny deweloper, znany w całej Polsce, oddaje do użytku blok mieszkalny z 39 mieszkaniami. W czterokondygnacyjnym budynku są mieszkania dwu- i trzy-pokojowe z metrażem 37 – 66 m kw. W razie potrzeby jest możliwość dobudowania kolejnych dwóch bloków liczących 183 mieszkań. Mamy miejski żłobek, 10 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 3 szkoły średnie (w tym szkoły zawodowe) oraz szkołę muzyczną.

W ostatnich latach otrzymaliście wiele wyróżnień i nagród.

Podczas gali towarzyszącej VI Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gmina Olesno, jako jedyna gmina miejsko-wiejska, otrzymała wyróżnienie „Samorząd, który wspiera Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”. Nagroda jest nie tylko potwierdzeniem dbałości o drobnych przedsiębiorców, którzy tworzą klimat gospodarczy gminy, ale również promocją naszego miasta w sektorze MŚP. Warto zainwestować w Oleśnie!

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone