W tym roku spodziewamy się wzrostu liczby pasażerów o dwa miliony

Możliwość komentowania W tym roku spodziewamy się wzrostu liczby pasażerów o dwa miliony została wyłączona Aktualności, Biznes

Rozmowa z Mariuszem Szpikowskim, Prezesem PPL, Dyrektorem Lotniska Chopina w Warszawie

Mariusz Szpikowski, Prezesem PPL, Dyrektorem Lotniska Chopina w Warszawie

 

Jakie są najważniejsze zadania inwestycyjne dotyczące lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce do czasu zbudowania Centralnego Portu Lotniczego? W jaki sposób np. należałoby rozwiązać problem zwiększenia przepustowości lotnisk na Mazowszu?

Ruch lotniczy w naszym kraju rośnie bardzo szybko, Polacy coraz chętniej latają, wzrasta również ruch transferowy. Na Lotnisku Chopina co trzeci pasażer jest pasażerem przesiadającym się. W obecnym momencie kluczową kwestią jest zapewnienie odpowiedniej przepustowości – nie możemy dopuścić do sytuacji, w której z powodu ograniczeń infrastrukturalnych pasażerowie zaczną wybierać lotniska przesiadkowe w innych krajach.

fot. mat. prasowe

Przepustowość na Lotnisku Chopina się wyczerpuje. Konieczne są zdecydowane działania, ponieważ to właśnie warszawski port wypracowuje masę krytyczną dla powstającego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z tego powodu właśnie podjęliśmy decyzję o zapewnienia portu komplementarnego. W listopadzie, tego roku objęliśmy zarządzanie lotniskiem w Radomiu, które zostanie gruntownie przebudowane i zmodernizowane, aby już za około dwa lata mogło pełnić funkcje lotniska dla ruchu głównie czarterowego. Z drugiej strony, podjęliśmy również decyzję o rozbudowie infrastruktury Lotniska Chopina, ponieważ nie możemy dopuścić, aby przed powstaniem CPK skończyła się jego przepustowość. W planach mamy, m.in. przedłużenie i rozbudowę pirsów, powiększenie sortowni, czy budowę nowych płyt postojowych i dróg kołowania.

 

Proszę ocenić mijający rok jeśli chodzi o liczbę przewozów pasażerskich. Które lotniska w kraju rozwijają się najszybciej?

Zgodnie z danymi ACI, w gronie najszybciej rozwijających się polskich lotnisk jest Lotnisko Chopina. W swojej kategorii wielkości już od dłuższego czasu utrzymuje się w pierwszej piątce i czołówce lotnisk UE. W tym roku spodziewamy się wzrostu liczby pasażerów o prawie dwa miliony – jest to kilkunastoprocentowy wzrost rok do roku w sezonie letnim liczba pasażerów sięgała prawie 2 milionów miesięcznie.

 

Transport lotniczy przestaje być luksusem, w naszym szybko rozwijającym się świecie zapotrzebowanie na loty samolotem będzie stale rosło. Dlatego też musimy się na to przygotować, a CPK jest ogromną szansą, aby Polska zaistniała na światowej mapie transportowej, jako ważny węzeł przesiadkowy, jako łącznik między Wschodem a Zachodem.

 

Czy Centralny Port Komunikacyjny jest nam rzeczywiście potrzebny? Może wystarczyłaby rozbudowa istniejących lotnisk?

CPK jest niezbędny dla naszego kraju, jeśli chcemy zachowywać wysokie tempo rozwoju gospodarczego. Należy pamiętać, że nie chodzi tu o sam projekt lotniska, ale węzeł komunikacyjny – autostrady, szybka kolej, który spowoduje, że z tego portu można będzie szybko i sprawnie dostać się do różnych obszarów naszego kraju. Jest to również ogromna zachęta dla inwestorów, przewaga dla firm cargo i spedycyjnych. Ruch lotniczy nie ogranicza się wyłącznie do pasażerskiego. Dzięki świetnej infrastrukturze, będzie możliwa dystrybucja cargo nie tylko w Polsce, ale również do krajów sąsiednich.

Istniejące lotniska nie były planowane na tak duży ruch, jaki ma obsłużyć CPK. Ich infrastruktura nie jest dopasowana do tak ogromnego wzrostu pasażerów. Technologia tam wykorzystana również się starzeje. CPK, które powstanie będzie wykorzystywało najnowocześniejsze światowe rozwiązania.

Uczestniczył Pan w Kongresie 590. Jak Pan ocenia rangę tego wydarzenia? Jakie wnioski płyną z dyskusji panelowych dotyczących przyszłości transportu lotniczego w Polsce?

Kongres 590 jest doskonałym forum wymiany doświadczeń i jest ważnym wydarzeniem w polskim i europejskim kalendarzu konferencyjnym. Jeśli chodzi o wnioski – bardzo ciekawa jest zmiana perspektywy mówienia o CPK. Przestajemy dyskutować na temat: czy budować CPK, a zaczynamy rozmawiać o tym, jak go budować. CPK daje nam ogromne możliwości rozwoju. Obsługa kilkudziesięciu milionów pasażerów będzie wymagała odpowiednio wyszkolonego personelu. Dlatego tak ważne jest, aby zacząć kształcić przyszłe kadry, które zasilą Port. W tym celu właśnie PPL podpisuje szereg porozumień z uczelniami na tworzenie lotniczych kierunków studiów. CPK razem ze swoim Smart City to również ogromny impuls dla sfery usługowej, który spowoduje dynamiczny rozwój nie tylko regionu, ale i całego kraju.