W trosce o zdrowie klimat i środowisko

Możliwość komentowania W trosce o zdrowie klimat i środowisko została wyłączona Aktualności, porady ekspertów

Podczas Targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu skupiano się głównie na kwestiach związanych z klimatem, energią i poprawą jakości powietrza. Wśród głównych gości byli obecni minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister energii Krzysztof Tchórzewski.

mat. prasowe

W trakcie panelu „Czyste Powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” prelegenci dyskutowali nad kwestiami dotyczącymi ograniczenia problemu niskiej emisji.

– Z pewnością Program Czyste Powietrze, poprzez termomodernizację i wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne, zmniejszy radykalnie emisję pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne – podkreślił minister Henryk Kowalczyk.

Wiele uwagi poświęcono w trakcie Targów sprawom zmian klimatu i zbliżającego się w grudniu szczytu COP24.

– Najważniejszym zadaniem COP24 będzie wypracowanie oraz przyjęcie pakietu decyzji zapewniających pełne wdrożenie Porozumienia paryskiego. Tym samym wyznaczona zostanie światowa polityka klimatyczno-energetyczna na kolejne lata – przypomniał minister środowiska. W trakcie COP24 będziemy nie tylko rozmawiać o zagadnieniu ograniczania emisji, lecz również będziemy chcieli zaakcentować kwestię bilansowania emisji przez działania na rzecz pochłaniania CO2” – dodał.

Debata „Budownictwo drewniane szansą na nowoczesne i ekologiczne domy w Polsce” skupiła się nad projektem domów drewnianych, które wpisują się w strategię Programu Mieszkanie Plus. W ocenie resortu środowiska budownictwo ekologiczne, a w szczególności budownictwo drewniane, oferuje wiele technologii zwiększających efektywność energetyczną budynków i obniżających koszty ich utrzymania.

– Ministerstwo Środowiska wspiera rozwój budownictwa drewnianego, zarówno przez wzgląd na konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków, jak i realizację polityki klimatycznej” – powiedział minister Henryk Kowalczyk.- Konstrukcje drewniane akumulują węgiel, korzystnie wpływając na środowisko i ochronę klimatu” – dodał minister środowiska.

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek również aktywnie uczestniczył w panelach dyskusyjnych jako prelegent. Podczas dyskusji na temat działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) wiceminister przypomniał, że spełniają one niezwykle istotną rolę w kraju.

– Przed WFOŚiGW stoją kolejne istotne zadania. Inwestycje realizowane ze środków Funduszy Wojewódzkich to konkretne działania poprawiające stan środowiska – mówił wiceminister Sławomir Mazurek.

O targach POL-ECO SYSTEM

Międzynarodowe targi ochrony środowiska POL-ECO SYSTEM to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Celem POL-ECO SYSTEM jest szerokie otwarcie się na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, wymiana międzynarodowych doświadczeń, inspirowanie krajowego sektora do rozwoju oraz wspieranie w znalezieniu partnerów biznesowych. Nad wysokim poziomem merytorycznym Targów czuwa grono naukowców, liderów biznesu i polityki.

Źródło: Ministerstwo Ochrony Środowiska