V Europejski Kongres Samorządów o dzisiejszych wyzwaniach lokalnych władz i zadaniach na przyszłość

Możliwość komentowania V Europejski Kongres Samorządów o dzisiejszych wyzwaniach lokalnych władz i zadaniach na przyszłość została wyłączona Aktualności, Inwestycje, It, Samorząd

Na dwa dni (8-9 kwietnia) Kraków stał się samorządowym centrum Polski. W myśl tegorocznego hasła Kongresu „Samorząd – razem dla przyszłości” wiele miejsca poświęcono takim kwestiom jak źródła finansowania rozwoju regionów, smart-rozwiązania, współpraca transgraniczna, tworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji, zintegrowany z potrzebami rynku rozwój szkolnictwa wyższego czy różne kwestie związane z kulturą i promocją małych ojczyzn. W Krakowie już po raz piąty gościli najważniejsi politycy, samorządowcy, przedstawiciele biznesu i lokalni liderzy z całej Europy.

SesjaPlenarna_ V EKS fot. mat. prasowe

– Dobra współpraca na linii rząd – samorząd, a także samorząd – biznes może tylko pomóc w poprawie poziomu życia Polaków – mówi przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i pomysłodawca krakowskiej konferencji – Zygmunt Berdychowski.

Przestrzeń spotkania

W V Europejskim Kongresie Samorządów wzięło udział około 2300 uczestników z niemal 40 krajów, w tym ponad 100 dziennikarzy. W programie znalazło się 80 wydarzeń: bloki tematyczne, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje i rozmowy w cyklu „historie sukcesu”. Dyskusje tradycyjnie ujęte zostały w ścieżki tematyczne: Finanse, Społeczeństwo, Innowacje, Gospodarka, Środowisko, Dobre praktyki oraz Zdrowie.

W kongresie wzięli udział między innymi: Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego i Prezes Związku Województw RP, Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego (przewodniczący polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów), Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego, Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy, Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Bogdan Wenta, prezydent Kielc, Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich, Piotr Ćwik, wojewoda małopolski, Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

Obecni byli także najważniejsi przedstawiciele władzy centralnej: Beata Szydło, wicepremier i przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Łukasz Szumowski, minister zdrowia i Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Co roku rośnie też liczba gości zagranicznych.

Ważnym wydarzeniem tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów była prezentacja autorskiego II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce, opracowanego z inicjatywy Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, organizatora Kongresu, przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Surówki, Prorektora ds. Kształcenia i Studentów UEK.

Nagrody V Europejskiego Kongresu Samorządów

Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody dla lokalnych władz,była zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu. Dwie z nagród przyznano na podstawie II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Dyplom z rąk wicepremier ds. społecznych – Beaty Szydło, odebrał burmistrz Podkowy Leśnej – Artur Tusiński. Podkowa Leśna okazała się najlepsza w kategorii gmin miejskich. Starosta poznański,Jan Grabkowski mógł się cieszyć z wygranej w kategorii Najlepszy Powiat.

Osobną kategorię stanowiły nagrody wręczane przez tygodnik „Wprost”. Złotym kluczem zostali uhonorowani prezydenci Krakowa i Gliwic,Jacek Majchrowski i Zygmunt Frankiewicz. Swoje nagrody otrzymali także przedstawiciele firm medycznych. We współpracy z firmą doradczą Acropolis, Forbes Polska oraz Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS powstała Złota Lista Polskiego Zdrowia. Opracowano ją w oparciu o dane finansowe oraz badanie opinii publicznej, a jej partnerem jest Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Na czele rankingu znalazła się firma LuxMed, w imieniu której nagrodę odebrał Bartosz Kapczyński – członek zarządu LuxMed. Pozostałe nagordy otrzymali: Krzysztof Kępiński – członek zarządu GlaxoSmithKline, Karol Piasecki – wiceprezes firmy Dr. Max, Adam Błażeczek – dyrektor finansowy Gemini Polska, Anna Robak-Reczek z Polfy Warszawa oraz Agnieszka Lubkowska – dyrektor ds. produkcji TEVA.

Silny samorząd fundamentem demokracji

Postulat walki o przywrócenie wiary w politykę przebijał z debaty uczestników sesji plenarnej wieńczącej V Europejski Kongres Samorządów. Odbyła się ona pod hasłem „Silny samorząd fundamentem demokracji”. Antoine Godbert, delegat Rady Miejskiej ds. Europejskich we francuskim Tours,nawiązał do protestów „żółtych kamizelek”. – To na władzy lokalnej ciąży odpowiedzialność za rozmowę z niezadowolonymi ludźmi. To my jesteśmy pierwszą linią kontaktu z obywatelami – stwierdził. Według niego obecny kryzys demokracji powinien spotkać się z odpowiedzią na wszystkich poziomach władzy – od lokalnego po europejski.

Polską perspektywę zaprezentował prof. Zdzisław Krasnodębski. – Podziały społeczne dotyczące poglądów nie biegną zgodnie z granicami województw – ocenił. Według niego, w systemie demokratycznym pewien poziom decentralizacji jest konieczny, inaczej władza skupiona w stolicy kraju może ciążyć w stronę autorytaryzmu.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone