Uzin – z planami na przyszłość

Możliwość komentowania Uzin – z planami na przyszłość została wyłączona Aktualności, Biznes, Nauka

Już prawie 20 lat Uzin Polska produkuje profesjonalne produkty do przygotowywania pod­łoża oraz montażu podłóg. Przykłada wielką wagę do jakości materiałów oraz rozwijania umiejętności zarówno swoich pracowników, specjalistów z branży, jak i przyszłych fachow­ców.

Uzin Polska fot. mat. prasowe

Polski oddział jest znany nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Z zakładu produkcyjnego w Legnicy eksportowa­ne się produkty sypkie, takie jak masy szpachlowe, do 14 europejskich krajów. Świadczy to o prężnym rozwoju przedsię­biorstwa i zaufaniu, jakim cieszy się ono wśród polskich i zagranicznych klientów.

Innowacyjne pomysły

Uzin stawia na ciągły rozwój produk­tów, o który dba odpowiedzialny za technologię dział Badań i Rozwoju. Jego pracownicy dokładają wszelkich starań, aby produkowane przez firmę materiały jak najlepiej sprawdzały się podczas prac remontowo-budowlanych, a tym samym wyróżniały się wysoką jakością. Za sukcesem stoją zatem kreatywne pomysły rozwijane we współpracy technologicz­nej z centralą oraz umiejętność pracy w grupie.

Wszystko rozpoczyna się od idei, która potem jest rozwijana i przekształcana w gotowy produkt. Zanim trafi on do sprzedaży w znanej klientowi formie, musi zostać poddany licznym badaniom i anali­zom. Na know-how firmy, składają się nie tylko wiedza techniczna, ale i wszelkie umiejętności organizacyjne czy handlo­we.

Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwala – po pierwsze – osiągać doskona­łą jakość produktów, a po drugie – zapew­niać klientom fachowe wsparcie podczas i po ich zastosowaniu. To wieloletnie ba­dania i próby doprowadziły do stworzenia wykorzystywanych dziś metod produkcji, a zarazem jakościowych materiałów stwo­rzonych do pracy przy podłogach.

Dbałość o pracowników oraz przy­szłe pokolenia

Aby produkty w jak największym stopniu spełniały oczekiwania klientów, Uzin zapewnia swoim pracownikom pakiety szkoleń kompetencyjnych m.in. z zakre­su materiałów i technik budowlanych, zatrudniając najlepszych specjalistów. W myśl kształcenia się przez całe życie Uzin Polska współdziała z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, zapewniając pracownikom wsparcie w poszerzaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności odpo­wiednich dla stanowiska. Dzięki tego typu działaniom pracownicy mogą liczyć na pozafinansową motywację i stały rozwój w zawodzie, a także na pakiety medyczne i rekreacyjne.

Nauka przede wszystkim

Uzin ma też świadomość, że na rynkach europejskich wciąż zwiększa się zapotrze­bowanie na pracowników wykonujących zawód posadzkarza, a wykwalifikowanych pracowników brakuje. Dlatego powstała ASP – Akademia Sztuki Posadzkarskiej, w ramach której organizowane są szkole­nia zarówno dla indywidualnych klientów, jak i szkół technicznych, prowadzone przez profesjonalistów z branży podłogo­wej. Poszerzają one wiedzę specjalistów oraz przygotowują do pracy w branży przyszłych fachowców. Są one wsparciem nie tylko dla pracowników, ale i praco­dawców, którzy dzięki ASP są zwolnieni z konieczności dodatkowego doszkalania pracowników.

Szkolenia dotyczą branżowych zagadnień, takich jak: przygotowywanie podłoża pod prace remontowe, klejenie podłóg czy wykładzin, naprawy podłogi i innych. Na każdym z nich korzysta się z fachowych narzędzi i materiałów, które potem są używane przez specjalistów w codziennej pracy.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone