Unijne dofinansowanie dla Lasów Państwowych w Pile na filmy edukacyjne

Możliwość komentowania Unijne dofinansowanie dla Lasów Państwowych w Pile na filmy edukacyjne została wyłączona Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile środki finansowe na działania edukacyjne. Za ponad 100 tyś zł. zrealizowane zostaną filmy uświadamiające wagę i potrzebę ochrony przyrody na obszarach północnej Wielkopolski, które należą do sieci Natura 2000.

 

Pieniądze

Podpisanie umowy odbyło się w Warszawie w siedzibie NFOŚiGW 13 kwietnia br. Umowę przekazania na ten projekt unijnej dotacji, stanowiącej 85 proc. jego kosztów całkowitych podpisała Zastępca Prezesa NFOŚiGW Anna Król, a RDLP w Pile reprezentował jej Dyrektor Ryszard Standio.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wyprodukowanych dziesięć 15-minutowych filmów opisujących zasoby i atrakcje turystyczno-przyrodnicze obszarów chronionych w północnej Wielkopolsce. Filmy będą emitowane raz w miesiącu, w wieczornym czasie najwyższej oglądalności, w regionalnej telewizji, która dociera do 500 tys. odbiorców. W treści przygotowanych materiałów, obok prezentacji różnorodności i piękna tamtejszych łąk, jezior i lasów, zostaną zawarte także elementy instruktażu dla okolicznych mieszkańców i turystów na temat zasad poruszania się po obszarach objętych ochroną przyrodniczą oraz możliwości właściwego korzystania z ich atrakcji. Sporządzony materiał filmowy będzie mógł również służyć jako samodzielny przekaz edukacyjny, promujący ofertę turystyczną obszarów chronionych włączonych do sieci Natura 2000, a podległych DRLP w Pile.

 

Podczas podpisywaniu umowy Dyrektor RDLP w Pile, Ryszard Standio zaznaczył:

Chcemy poprzez projekcje filmowe dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. To, co robimy w naszych ośrodkach trafia głównie do dzieci i młodzieży, ale przyrodę „konsumują” również ludzie dorośli. Niestety, wiedza na przykład o tym, co w lesie można, a czego nie można robić, jest ciągle w społeczeństwie dość słaba, zwłaszcza w większych miastach. Ludzie czują się w lesie niepewnie, a tak być nie powinno. Przez ten program edukacyjny zamierzamy pokazać, że las może być miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla wszystkich.

 

Projekt będzie finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, które jest wprowadzane w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.