Toruń łączy historyczne dziedzictwo z nowoczesnością

Możliwość komentowania Toruń łączy historyczne dziedzictwo z nowoczesnością została wyłączona Inwestycje

Rozmowa z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim

Prezydent Torunia Michał Zaleski

Urząd Prezydenta Torunia sprawuje Pan nieprzerwanie od 2002 roku, czterokrotnie wygrał Pan bezpośrednie wybory prezydenckie. Co leży u podstaw tego sukcesu, udane inwestycje, poprawa jakości życia mieszkańców, czy też umiejętność współpracy z różnymi siłami politycznymi?

– W swojej pracy przede wszystkim kieruję się oczekiwaniami stawianymi przez mieszkańców. Ponad podziały i konflikty stawiam możliwość współpracy i konsensusu, który udaje się wypracowywać we współdziałaniu z Radą Miasta Torunia, a wszystko to dla dobra mieszkańców i całego miasta. Torunianie śmiało i jasno przekazują nam, czego oczekują od kierujących miastem. Pomysły trzeba oczywiście zawsze pogodzić ze stanem prawnym, możliwościami finansowymi i realizacyjnymi, ale prowadząc działania budżetowe zawsze staramy się uwzględniać wnioski mieszkańców, zarówno tych zrzeszonych w organizacjach i stowarzyszeniach, jak i mieszkańców, tych, którzy przekazują swoje uwagi w codziennych rozmowach i spotkaniach.

Mieszkańcy zatrudniają mnie po to, żeby zadania w Toruniu były zrealizowane dobrze, do końca, aby w Toruniu żyło się komfortowo, bezpiecznie i spokojnie – a tak dzieje się dzięki chociażby ciągłym inwestycjom w komunikację miejską, układ drogowy miasta, politykę społeczną i ochronę zdrowia, czy edukację.

Toruń jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych i najchętniej odwiedzanych przez turystów miast w Polsce. Znany jest również za granicą. Jako jedyne polskie miasto Toruń został wyróżniony przez prestiżowy portal turystyczny lonelyplanet.com. Dzięki jakim działaniom udało się osiągnąć taką pozycję miasta?

Toruń umiejętnie łączy swoje historyczne dziedzictwo z nowoczesnością. Miasto stale się rozwija, a równocześnie jego historyczna tkanka jest atrakcyjna zarówno dla gości jak i mieszkańców. W ubiegłym roku świętowaliśmy jubileusz 20-lecia obecności toruńskiego zespołu staromiejskiego na prestiżowej Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bycie w tym gronie to nie tylko przywilej, ale i odpowiedzialność, na podstawie której nieustannie dbamy o renowację zabytków i jak najlepszy ich stan. Obecnie realizujemy projekt „Toruńska Starówka – Ochrona i Konserwacja Światowego Dziedzictwa UNESCO – etap II”, w ramach którego wydamy ponad 71 milionów złotych na renowację kolejnych 13 obiektów zabytkowych, z czego 54 miliony złotych to dofinansowanie unijne. Rocznie w Toruniu odbywa się około 6 tysięcy wydarzeń o różnorodnym charakterze: kulturalnych, sportowych, czy rekreacyjnych, w których uczestniczy ponad 1,5 miliona osób. Wiele z nich zyskało międzynarodową rangę, jak sierpniowy Bella Skyway Festival, Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST, czy październikowa Speedway Grand Prix. Również pielęgnowanie tradycji toruńskiego piernika sprawia, że ten przysmak jest w czołówce symboli kojarzących się z naszym miastem, o którym na swoich łamach pisał chociażby New York Times. Powyższe to nasza podstawa do działań promocyjnych w kraju i za granicą.

Bella Skyway Festival, fot. mat. prasowe

 

2017_08_22 Torun Festiwal Swiatla Bella SKYWAY w Toruniu. FOT.WOJTEK SZABELSKI

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano wydatki na poziomie przekraczającym 1,2 mld złotych. Jak Pan ocenia ten budżet? Czy umożliwi realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji, czy zapewni właściwe wykorzystanie funduszy zewnętrznych, w tym unijnych?

Budżet roku 2018 zapewnia wysoką jakość funkcjonowania miasta w każdej dziedzinie i realizuje wiele potrzeb mieszkańców. Znalazły się w nim pieniądze nie tylko na sfinansowanie bieżących zadań obligatoryjnych, czy na kontynuację rozpoczętych inwestycji, ale także na finansowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi, poprawę jakości powietrza, nowe tereny zielni. Nie zapominamy o poprawie bezpieczeństwa w dzielnicach i na drogach, nowych kamerach monitoringu miejskiego, programach profilaktyki zdrowotnej oraz dla rodzin wielodzietnych, działaniach aktywizujących seniorów. Inwestujemy w  poprawę jakości komunikacji miejskiej m.in. poprzez wymianę 1/4 taboru autobusowego. Budujemy kolejne mieszkania komunalne, rozpoczęliśmy budowę nowego przedszkola, żłobka oraz basenu rehabilitacyjnego dla dzieci uczących się w szkole specjalnej.

W budżecie roku 2018 wyraźnie widać, że po dwuletnim okresie zastoju w pozyskiwaniu środków europejskich, spowodowanym opracowywaniem zasad i procedur przez instytucje zarządzające tymi środkami, pojawiły się dotacje z funduszy unijnych. Zarówno dla zadań inwestycyjnych, jak i dla tzw. projektów „miękkich”- finansowanych w ramach wydatków bieżących. Realizować będziemy aż 34 inwestycje współfinansowane pieniędzmi europejskimi, w tym drogi poprawiające układ komunikacyjny miasta, ale także parkingi Park &Ride, tereny zieleni, rozbudowę żłobków, termomodernizację budynków użyteczności publicznej i bazę szkolnictwa zawodowego.

W marcu zaplanowano w Toruniu XXV jubileuszową edycję Welconomy Forum in Toruń. Jakie znaczenie dla miasta ma to wydarzenie? Czy Toruń jest miejscem przyjaznym dla biznesu, na czym polega jego atrakcyjność dla inwestorów?

Welconomy Forum to dla naszego miasta jedno z ważniejszych wydarzeń kreujących dobry klimat dla biznesu. Dzięki obecności w Toruniu osób zarządzających największymi polskimi przedsiębiorstwami, ekspertów, dyplomatów, przedstawicieli świata nauki, miasto zyskuje kapitał, który daje lokalnemu biznesowi możliwości nawiązania cennych kontaktów.

To także okazja do tego, by zaprezentować nasze atuty inwestycyjne: bezpośrednie połączenie z autostradą A1, sąsiedztwo portów lotniczych, bogatą ofertę terenów pod inwestycje i powierzchni biurowych. Naszym największym kapitałem są torunianie, młodzi, dynamiczni i dobrze wykształceni. Toruński Park Technologiczny, inkubatory przedsiębiorczości, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, czy Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powodują, że coraz więcej firm decyduje się na inwestowanie w naszym mieście. Kadra wyższych uczelni zapewnia też możliwość prowadzenia zaawansowanych projektów w sektorze B+R.