Tatrzański Park Narodowy dostanie unijną dotację na projekt edukacyjny | Kapital Polski

Tatrzański Park Narodowy dostanie unijną dotację na projekt edukacyjny

Komentarzy (0) Nauka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu na projekt edukacyjny, którego tematem jest „Akademia Tatry – działania edukacyjne dla społeczności lokalnej”. Unijne wsparcie wyniesie ponad 400 tysięcy złotych.

Umowę w tej sprawie podpisali: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik i Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Projekt zakłada szeroko rozumianą edukację na temat zasobów i „skarbów” tatrzańskiej przyrody wśród społeczności lokalnej na terenie dwóch powiatów w województwie małopolskim: tatrzańskiego i nowotarskiego. Przedsięwzięcie obejmie miasto Zakopane oraz gminy: Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Biały Dunajec i Czarny Dunajec. Głównym celem „Akademii Tatry” jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Podhala w aktywną troskę o stan środowiska naturalnego i jego ochronę.

Program skierowany jest do samorządowców, przewodników tatrzańskich, nauczycieli, fiakrów przewożących turystów po terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego a także do uczniów szkół ponadpodstawowychW sumie przeszkolonych w ten sposób ma zostać, wraz z uczniami, około 1800 osób

Zakres organizowanych działań:

  • prelekcje, seminaria, konferencje (tematyka przyrodnicza)
  • warsztaty, wycieczki w terenie

Tematyka:

  • ekologia lasów górskich
  • drapieżniki i ich rola
  • kornik i ekosystem lasu

– Dziękuję za możliwość realizacji projektu. Mam nadzieję, że wszyscy przewidziani w projekcie zostaną odpowiednio wyedukowani, a zwłaszcza grupy profesjonalne, na czym nam szczególnie zależy. Bo to one właśnie będą tę wiedzę przekazywać dalej – zaznaczył Dyrektor Szymon Ziobrowski po podpisaniu umowy. Z kolei Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik podkreślił, że wspieranie edukacji ekologicznej to jeden z priorytetów Narodowego Funduszu.

W ramach projektu, TPN planuje zakupić sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terenowych (m.in. odbiorniki GPS, wysokościomierze, średnicomierze, urządzenia do pomiaru pH gleby). Kalkulowane jest opracowanie i wydrukowanie niezbędnych materiałów edukacyjnych, które następnie – przekazane fiakrom – trafią także do turystów.

Największą grupą odbiorców projektu będą uczniowie zakopiańskich szkół średnich. Wezmą oni udział w 90 zajęciach terenowych z wykorzystaniem elementów badań naukowych. Terenowe lekcje mają się odbywać w rejonie Kasprowego Wierchu oraz Drogi pod Reglami. Tematami przewodnimi będą: flora wysokogórska, różnorodność biologiczna, ekologia lasu oraz wpływ turystyki na przyrodę. Dla uczniów zostaną także zorganizowane dwa konkursy: wiedzy o przyrodzie Tatr oraz fotograficzny.

Uzupełnieniem działań projektu „Akademia Tatry” będą regularne informacje w lokalnych mediach. Co miesiąc w prasie mają się ukazywać publikacje edukacyjne, a w radiu będę emitowane audycje o tematyce przyrodniczej. Przedsięwzięcie zakończy konferencja podsumowująca z udziałem przedstawicieli grup objętych projektem oraz zewnętrznych ekspertów.

Projekt zostanie wsparty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wykorzystaniem środków z działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla której – w myśl porozumienia z Ministerstwem Środowiska – NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *