Tarnowo Podgórne pomaga przedsiębiorcom

Możliwość komentowania Tarnowo Podgórne pomaga przedsiębiorcom została wyłączona Aktualności, Prawo i Podatki, Samorząd

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zapowiedział opracowanie gminnego „Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców”. Wiadomo jednak, że wprowadzenie takiego Pakietu w życie jest możliwe dopiero po wprowadzeniu przez Sejm i Rząd RP stosownych przepisów i uregulowań.

 

Obecna sytuacja jest wyjątkowa i wymaga współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i jednostkami – mówi Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne. – Uważam, że rządowe wsparcie dla samorządów lokalnych jest absolutnie niezbędne. fot. Materiały prasowe

 

Wójt przypomniał jednocześnie o tym, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, bez czekania na odgórne zmiany, przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy ze strony Gminy.

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należności wobec budżetu gminy

Przedsiębiorcy mogą się zwrócić z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należności budżetu gminy, w tym należnych Gminie dzierżaw. Działania ze strony Gminy w tym zakresie mogą być podejmowane wyłącznie na wniosek dłużnika i dotyczą zaległości, które już powstały (nie mogą odnosić się do przyszłych płatności).

Ulgi podatkowe

Podatnicy mogą w ramach pomocy de minimis ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,, t.j.:

• odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

• odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

• umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Tadeusz Czajka, działając jako organ podatkowy obiecał przedsiębiorcom, że wykorzysta swoje możliwości kompetencyjne i prawne, aby ograniczyć ujemne skutki finansowe wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej w związku z epidemią znalazły się firmy. Wnioski o udzielenie ulg podatkowych rozpatrywane mają być indywidualnie.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi wraz z umotywowanym wnioskiem powinni załączyć wymagane dokumenty: oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis, formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y), dokumenty finansowe za 1 kwartał 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę przychodu w związku z sytuacją epidemiczną, oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Apel do Sejmu i Rządu RP

Jednak wprowadzenie pełnego, gminnego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców było możliwe jedynie po wprowadzeniu przez Sejm i Rząd RP stosownych przepisów i uregulowań. Dlatego Rada Gminy Tarnowo Podgórne na sesji w dniu 24 marca 2020 r. wystosowała apel do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zapobiegających skutkom ogłoszenia stanu epidemii w Polsce. Z inicjatywą uchwalenia apelu wyszedł Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, a radni przyjęli tę propozycję.

– Obecna sytuacja jest wyjątkowa i wymaga współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i jednostkami –  podkreślał Wójt Tadeusz Czajka przedstawiając projekt uchwały.  – Uważam, że rządowe wsparcie dla samorządów lokalnych jest absolutnie niezbędne.

Samorządowcy zaapelowali  do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o opracowanie pakietu rządowego wsparcia dla samorządów lokalnych, niezbędnego dla zminimalizowania negatywnych społecznych i gospodarczych skutków epidemii. Wskazali następujące obszary:

– uproszczenie procedury związanej z udzielaniem ulg podatkowych,

– uruchomienie pakietu refundującego samorządom koszty i utracone potencjalne dochody budżetowe,

– przeniesienie terminu wyborów prezydenckich z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pracy komisji wyborczej i głosującym.

Upowszechniają dobre praktyki

Samorząd Tarnowa Podgórnego nie czeka jednak na odgórne rozstrzygnięcia, choć są one bardzo ważne i na pewno zwiększyłyby skuteczność działań walce ze skutkami epidemii. Postanowiono robić co tylko jest możliwe, aby wspierać w tej kryzysowej sytuacji przedsiębiorców, w zakresie aktualnych możliwości prawnych, jak również wszystkich mieszkańców gminy.

Powołano Gminny Zespół Pomocowy, który utworzyli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi, pielęgniarki środowiskowe. Koordynatorem została I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat.

Zadaniem zespołu jest pomoc osobom starszym, samotnym, chorym i tym, którym pomocy nie mogą udzielić objęci kwarantanną dotychczasowi opiekunowie czy rodzina. Pomoc zaoferowano także osobom objętym kwarantanną, które bezwzględnie powinny zostać w domach.

Zorganizowano wiele akcji jak np. #lwyzostająwdomu, (działania podejmowane po to, by łatwiej znieść kwarantannę), czy akcję „Jedzenie dla domu”. W ramach tego ostatniego przedsięwzięcia, na gminnej stronie internetowej i gminnym Facebooku zamieszczana jest bezpłatnie lista lokalnych restauracji i firm cateringowych świadczących usługę jedzenia na wynos. Gminny Zespół pomocy propaguje i upowszechnia dobre praktyki wśród mieszkańców takie jak np. szycie maseczek, zbiórki rzeczowe dla potrzebujących, czy wspieranie służb działających na terenie gminy, takich jak Ochotnicza Straż Pożarna, podstacja pogotowia ratunkowego.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone