Syngenta pod obecną marką obecna jest w Polsce od niemal piętnastu lat

Możliwość komentowania Syngenta pod obecną marką obecna jest w Polsce od niemal piętnastu lat została wyłączona Aktualności, firma tygodnia, porady ekspertów

Rozmowa z Markiem Łuczakiem, Prezesem Zarządu Syngenta Polska

Marek Łuczak, Prezes Zarządu Syngenta Polska

Proszę ocenić jaki jest dla firmy 2018 rok jeśli chodzi o pozycję rynkową, popyt na środki ochrony roślin.

W 2018 utrzymaliśmy naszą pozycję rynkową. Odnotowany lekki spadek sprzedaży środków ochrony roślin był zbieżny z ogólnym trendem w naszej części Europy, spowodowanym wysokimi temperaturami i skrajnie niską sumą opadów w minionym sezonie. Wyższa była natomiast sprzedaż nasion w szczególności kukurydzy i rzepaku.

Jakie są największe wyzwania stojące przed firmą w najbliższych latach?

Wyzwaniem, które towarzyszyło nam dotychczas, i które będzie nam towarzyszyć w przyszłości są zmienne koniunktury rynkowe – musimy na nie skuteczne reagować w oparciu o strategie rozwoju uwzględniające lokalne uwarunkowania. Większym wyzwaniem jest natomiast utrzymanie rejestracji wielu produktów – środków ochrony roślin, będących pod dużą presją w Unii Europejskiej. Syngenta intensywnie pracuje nad wypełnieniem powstających luk nowymi rozwiązaniami, pochodzącymi zarówno z własnych prac rozwojowych jak również z zakrojonych na dużą skalę programów współpracy z partnerami. Powodzenie tych prac i działań zadecyduje o sukcesie firmy w przyszłości. W nasiennictwie, koncentrujemy nasze inwestycje na głównych roślinach rolniczych – w Polsce są to kukurydza i rzepak oraz, w coraz większym stopniu, zboża. Sukces innowacji Syngenta w zbożach, w który bardzo wierzymy, pozwoli nam osiągnąć wiodącą pozycję wśród firm hodowlanych.

Syngenta na świecie inwestuje rocznie 1,4 miliarda dolarów w badania i rozwój (R&D), a w ośrodkach badawczych zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Czy dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do innowacyjnych produktów Syngenty, które ułatwiałyby im prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa?

Tak, rozwiązania, które są wdrażane w innych krajach, są dostępne również w Polsce. Podkreślam, chodzi tu o te same rozwiązania, które oferujemy rolnikom w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii a nie ich tańsze (słabsze) odpowiedniki. I podobnie jak w tych krajach, również w Polsce wykonujemy setki doświadczeń polowych dla potwierdzenia skuteczności naszych rozwiązań oraz ich przydatności dla polskich rolników, których oczekiwania i wymagania są coraz większe – chodzi tu o wartość dodaną samych produktów jak również o profesjonalne doradztwo, dostęp do informacji oraz inne usługi. Klasycznym przykładem innowacyjnego rozwiązania, które ułatwia prowadzenie produkcji, w tym wypadku produkcji jabłek, jest nasz program Fruit Quality Contract – technologia zarządzania pozostałościami środków ochrony roślin w owocach spełniająca kryteria dużych sieci handlowych.

Na rynkach materiału siewnego, jest wiele produktów niskiej jakości, ale tańszych. Czy trudno jest przekonywać polskich rolników o konieczności stosowania innowacyjnych, ale niekiedy droższych produktów?

Ten problem dotyczy przede wszystkim nasion zbóż i wynika z wciąż „kosztowego” a nie „inwestycyjnego” podejścia do ceny środków produkcji. W odpowiedzi na poszukiwanie przez rolników niższej ceny materiału siewnego, organizowana jest ogromna podaż nasion „takich samych jak oryginalne”, które są ewidentnie gorszej jakość niż tzw. kwalifikowany materiał siewny (podlegający rygorystycznej certyfikacji). Mimo tego polscy rolnicy są zainteresowani postępem w hodowli roślin i są skłonni płacić więcej za kwalifikowany materiał siewny przy czym dużą rolę odgrywają to zarówno uregulowania prawne dotyczące tzw. wyłącznego prawa do odmian roślin jak również polityka państwa w zakresie wspierania tzw. wymienialności nasion.

Jak Syngenta ma rozwinięty system sprzedaży materiału siewnego w Polsce i doradztwa dla rolników?

Współpracujemy z firmami nasiennymi oraz dystrybutorami nasion. Wspólnie dostarczamy wysokiej jakości materiał siewny, który odpowiada wszystkim koniecznym normom. W ten sposób rolnik zawsze wie skąd pochodzą nasiona, które wysiał i kto odpowiada za ich jakość. Doradztwo jest tematem bardzo szerokim. W Polsce nie ma jednolitego modelu doradztwa, czy to państwowego, czy prywatnego i opartego na systemie opłat. W tej sytuacji, aby zapewnić dostępność informacji dla rolnika Syngenta wykorzystuje różne kanały takie jak internet, publikacje w czasopismach fachowych, katalogi odmian, szkolenia dla rolników, doradców i dystrybutorów oraz indywidualne kontakty przedstawicieli firmy z gospodarstwami. Dużą rolę odgrywają też kolekcje odmian organizowane przez firmę lub wspólnie z dystrybutorami w każdym sezonie.

Jaka jest skala nielegalnego obrotu materiałem siewnym na polskim rynku i czy, Państwa zdaniem,  podejmowane są wystarczające działania przeciwdziałające temu zjawisku?

Skala tego zjawiska nie jest do końca zbadana. Jednak sądząc po liczbie ofert w internecie można powiedzieć, że obrót nielegalnym materiałem siewnym jest poważnym zagrożeniem, zarówno dla rolników jak i dla firm hodowlanych. Nielegalny materiał siewny wpływa niekorzystnie na produkcję, ponieważ rolnicy kupują materiał siewny niewiadomego pochodzenia, bez żadnej gwarancji jakości. Nielegalny obrót to także zmniejszające się wpływy z licencji i sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego dla firm hodowlanych, a to z tych pieniędzy finansowane są kolejne badania i rozwój nowych odmian. Zmniejszone wpływy oznaczają mniejsze inwestycje.

Dodatkowym problemem jest to, że nielegalny materiał siewny jest często zaprawiany zaprawami niewiadomego pochodzenia czy też zaprawami, które nie są dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej.