Rynek mocy w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego

Możliwość komentowania Rynek mocy w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego została wyłączona Aktualności

Komisja Europejska wydała decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE, która jest związana z przewidzianym w ustawie o rynku mocy wynagrodzeniem za wykonywanie obowiązku mocowego.

minister energii Krzysztof Tchórzewski fot. materiały prasowe

– Wprowadzenie rynku mocy w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. To rozwiązania zapewni stabilne dostawy prądu do gospodarstw domowych. Przyczyni się także do modernizacji polskiej energetyki – komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Rynek mocy jest jednym z najbardziej złożonych mechanizmów dotyczących polskiego sektora energetyki, który został do tej pory zgłoszony Komisji Europejskiej i uzyskał pozytywną decyzję. Pomimo tego, że w Polsce mechanizm ten  jest traktowany jako brakujący segment rynku, który nie stanowi pomocy publicznej, środek ten został zgłoszony przez rząd do oceny Komisji Europejskiej pod kątem zgodności z regułami pomocy publicznej.

Mechanizm ten będzie systemowym narzędziem wspierającym długoterminowe działania w obszarze transformacji polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjnym. Dzięki temu zapewni bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

fot. materiały prasowe

Przygotowana w Ministerstwie Energii ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 stycznia  2018 r. Określa ona organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego przez dostawców mocy  i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia.

Nowe przepisy wprowadzają mechanizm aukcyjny zakupu mocy. Zgodnie z harmonogramem wpisanym w ustawie, pod koniec tego roku odbędą się trzy aukcje  główne dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023. Certyfikacja do aukcji głównej rozpocznie się 5 września br.

Bursztyn Polskiej Energetyki

Ministerstwo Energii za skuteczne i konsekwentne wdrożenie mechanizmu rynku mocy w Polsce zostało uhonorowany statuetką Bursztynu Polskiej Energetyki. Wyróżnienie to przyznano podczas VI Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, który odbył się w kwietniu br. w Gdańsku.

Kapituła doceniła Ministerstwo Energii za sprawne procedowanie przepisów w polskim parlamencie oraz duże zaangażowanie w żmudny i skomplikowany proces notyfikacji mechanizmu w Komisji Europejskiej.

– Energetyka zrównoważona to energetyka oparta na różnych źródłach wytwórczych, która pozwala zapewnić wystarczającą ilość mocy w systemie oraz stabilność dostaw do odbiorców – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas VI Edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego.

Podczas panelu dyskusyjnego „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne” minister energii podkreślił, że chciałby uniknąć  stawiania na wytwarzanie energii elektrycznej z jednej technologii.

– Postawienie na rozwój jednokierunkowy, niezależnie czy miałaby być to energetyka jądrowa, OZE, gazowa czy węglowa – do której Polska jest w sposób naturalny uwarunkowana, nie może być uważany za strategię odpowiedzialną i zrównoważoną. Polska stawia na różnorodność źródeł wytwórczych w elektroenergetyce. W przygotowywanej przez nas Polityce Energetycznej Polski jest miejsce na stabilny rozwój wszystkich źródeł energii – podkreślił.

Szef resortu energii podkreślił ponadto, że zrównoważona energetyka to utrzymanie niezależności energetycznej i stabilności systemu.

– Energetyka jest podstawą gospodarki kraju, a inwestycje w energetykę zawsze oznaczają napędzanie polskiej gospodarki – dodał.

Import gazu z jednego źródła nie większy niż 33 proc.

Minister Tchórzewski podczas przemówienia otwierającego kongres przedstawił m.in. wyzwania przed którymi stoi polski sektor energetyczny.

– Zapewnienie odpowiedniej ilości mocy w systemie elektroenergetycznym to cel nadrzędny polityki energetycznej. Będzie to możliwe w perspektywie najbliższych lat za pomocą wprowadzenia rynku mocy, który stworzy konieczny impuls inwestycyjny i warunki do stabilnego funkcjonowania istniejących źródeł wytwórczych, ich modernizacji oraz budowania nowych elektrowni – mówił minister.

Minister podkreślił również znaczenie dywersyfikacji kierunków, źródeł i dostawców gazu oraz ropy naftowej, jak również rozbudowy infrastruktury kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu – Dążymy do tego, by import gazu z jednego źródła był nie większy niż 33 proc. Polska czyni starania w tym kierunku, co stanie się faktem do 2023 r. – zadeklarował minister energii Krzysztof Tchórzewski – Gaz z nowych źródeł będzie mógł służyć nie tylko polskim odbiorcom, ale również sąsiednim państwom. W ten sposób dbając o bezpieczeństwo własne wspieramy również solidarność europejską i sąsiedzką.

Oprac. na podstawie materiałów Ministerstwa Energii

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone