Rynek mocy w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego | Kapital Polski

Rynek mocy w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego

Komentarzy (0) Aktualności

Komisja Europejska wydała decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE, która jest związana z przewidzianym w ustawie o rynku mocy wynagrodzeniem za wykonywanie obowiązku mocowego.

minister energii Krzysztof Tchórzewski fot. materiały prasowe

– Wprowadzenie rynku mocy w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. To rozwiązania zapewni stabilne dostawy prądu do gospodarstw domowych. Przyczyni się także do modernizacji polskiej energetyki – komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Rynek mocy jest jednym z najbardziej złożonych mechanizmów dotyczących polskiego sektora energetyki, który został do tej pory zgłoszony Komisji Europejskiej i uzyskał pozytywną decyzję. Pomimo tego, że w Polsce mechanizm ten  jest traktowany jako brakujący segment rynku, który nie stanowi pomocy publicznej, środek ten został zgłoszony przez rząd do oceny Komisji Europejskiej pod kątem zgodności z regułami pomocy publicznej.

Mechanizm ten będzie systemowym narzędziem wspierającym długoterminowe działania w obszarze transformacji polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjnym. Dzięki temu zapewni bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

fot. materiały prasowe

Przygotowana w Ministerstwie Energii ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 stycznia  2018 r. Określa ona organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego przez dostawców mocy  i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia.

Nowe przepisy wprowadzają mechanizm aukcyjny zakupu mocy. Zgodnie z harmonogramem wpisanym w ustawie, pod koniec tego roku odbędą się trzy aukcje  główne dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023. Certyfikacja do aukcji głównej rozpocznie się 5 września br.

Bursztyn Polskiej Energetyki

Ministerstwo Energii za skuteczne i konsekwentne wdrożenie mechanizmu rynku mocy w Polsce zostało uhonorowany statuetką Bursztynu Polskiej Energetyki. Wyróżnienie to przyznano podczas VI Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, który odbył się w kwietniu br. w Gdańsku.

Kapituła doceniła Ministerstwo Energii za sprawne procedowanie przepisów w polskim parlamencie oraz duże zaangażowanie w żmudny i skomplikowany proces notyfikacji mechanizmu w Komisji Europejskiej.

– Energetyka zrównoważona to energetyka oparta na różnych źródłach wytwórczych, która pozwala zapewnić wystarczającą ilość mocy w systemie oraz stabilność dostaw do odbiorców – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas VI Edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego.

Podczas panelu dyskusyjnego „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne” minister energii podkreślił, że chciałby uniknąć  stawiania na wytwarzanie energii elektrycznej z jednej technologii.

– Postawienie na rozwój jednokierunkowy, niezależnie czy miałaby być to energetyka jądrowa, OZE, gazowa czy węglowa – do której Polska jest w sposób naturalny uwarunkowana, nie może być uważany za strategię odpowiedzialną i zrównoważoną. Polska stawia na różnorodność źródeł wytwórczych w elektroenergetyce. W przygotowywanej przez nas Polityce Energetycznej Polski jest miejsce na stabilny rozwój wszystkich źródeł energii – podkreślił.

Szef resortu energii podkreślił ponadto, że zrównoważona energetyka to utrzymanie niezależności energetycznej i stabilności systemu.

– Energetyka jest podstawą gospodarki kraju, a inwestycje w energetykę zawsze oznaczają napędzanie polskiej gospodarki – dodał.

Import gazu z jednego źródła nie większy niż 33 proc.

Minister Tchórzewski podczas przemówienia otwierającego kongres przedstawił m.in. wyzwania przed którymi stoi polski sektor energetyczny.

– Zapewnienie odpowiedniej ilości mocy w systemie elektroenergetycznym to cel nadrzędny polityki energetycznej. Będzie to możliwe w perspektywie najbliższych lat za pomocą wprowadzenia rynku mocy, który stworzy konieczny impuls inwestycyjny i warunki do stabilnego funkcjonowania istniejących źródeł wytwórczych, ich modernizacji oraz budowania nowych elektrowni – mówił minister.

Minister podkreślił również znaczenie dywersyfikacji kierunków, źródeł i dostawców gazu oraz ropy naftowej, jak również rozbudowy infrastruktury kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu – Dążymy do tego, by import gazu z jednego źródła był nie większy niż 33 proc. Polska czyni starania w tym kierunku, co stanie się faktem do 2023 r. – zadeklarował minister energii Krzysztof Tchórzewski – Gaz z nowych źródeł będzie mógł służyć nie tylko polskim odbiorcom, ale również sąsiednim państwom. W ten sposób dbając o bezpieczeństwo własne wspieramy również solidarność europejską i sąsiedzką.

Oprac. na podstawie materiałów Ministerstwa Energii

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *