Rusza nabór wniosków o dotacje na drogi samorządowe 

Możliwość komentowania Rusza nabór wniosków o dotacje na drogi samorządowe  została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Do 15 września 2018 r. samorządy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie dróg w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Podczas naboru na 2019 rok, dzięki zmianie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, rozszerzone zostało kryterium wpływu zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej. Dodatkowe punkty będą przyznawane dla zadań, których realizacja przyczyni się do poprawy dostępu do osiedli mieszkaniowych.

Zmiana ta ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej do nieruchomości, na których realizowane są inwestycje mieszkaniowe w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego. Takie rozwiązanie było rekomendowane przez Radę Mieszkalnictwa – organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów i wpisuje się w założenia realizacyjne polityki mieszkaniowej.

W ramach tegorocznego naboru będą obowiązywały dotychczasowe kryteria oceny składanych przez samorządy wniosków. Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronach urzędów wojewódzkich.

Więcej o Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na stronie MI: https://www.gov.pl/infrastruktura/program-rozwoju-gminnej-i-powiatowej-infrastruktury-drogowej-na-lata-2016-2019.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone